Siirry pääsisältöön

Passandebedömning.

Lär dig mer om olika produkter och testa ditt kunnande.


Verifiera din kunskap om värdepappersmarknaderna.

Vi pratar ofta om vikten av att förstå vad man investerar i. Först då kan du fatta kloka investeringsbeslut. För att börja eller fortsätta investera måste du uppfylla kunskapskraven i MiFID II EU-direktivet. MiFID II trädde i kraft den 3 januari 2018.

På den här utbildningssidan kommer vi att behandla grunderna för de produkter du kan handla med på Nordnet efter att du har avklarat passandebedömningen.

Lycka till med dina investeringar!

Varför testas mitt kunnande?

  • Lagstiftning kräver att man testar kunskapsnivån.

  • Testa din kunskap inom de produktkategorier du är intresserad av.

  • Om du ska handla med ett instrument för vilket du inte har klarat den förutsatta passandebedömningen, kommer du att se denna information i det övre hörnet av handelsvyn ("Bli kvalificerad" -knappen).

Aktierelaterade värdepapper

För att handla till exempel preferensaktier, teckningsrätter, teckningsoptioner och konvertibla obligationer.

Komplicerade fonder

För att handla med till exempel hedgefonder, alternativa investeringsfonder, vissa ETF: er och hävstångsfonder.

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

För att handla med till exempel företagslånefonder, ränteintyg och kreditcertifikat.

Kapitalskyddade produkter

För att handla med kapitalsäkrade produkter såsom aktieindexobligationer.

Avkastningsförbättrande värdepapper

För att handla med till exempel Autocall eller Discount-certifikat.

Marknadsdeltagande instrument

För att handla till exempel med tracker- eller tillväxtcertifikat.

Blankning

För att blanka till exempel aktier.

Belåning

För att dra nytta av belåning och handla med hävstång.

Standardiserade optioner och terminer

För att handla med standardiserade derivat såsom optioner och terminer.

Produkter med konstant hävstång

För att handla med noterade produkter såsom Bull- och Bear-certifikat.

Hävstångsprodukter med Stop Loss

För att handla med noterade produkter såsom minifuturer, unlimited turbo- och turbowarranter.

Hävstångsprodukter utan Stop Loss

För att handla med noterade produkter såsom warranter.

Marknadsdeltagande värdepapper kopplade till kryptovalutor

För att handla med produkter relaterade till kryptovalutor (virtuella valutor).

Förvärvsbolag

För att handla med förvärvsbolag (eng. special acquisition company, SPAC).