Siirry pääsisältöön

Rahasto vai osake?

Säästäisinkö osakkeisiin vai rahastoihin – vai kenties molempiin? Miten osakkeet ja rahastot eroavat sijoituskohteina? Rahasto vai osake? Nämä ovat kysymyksiä, joita moni säästäjä miettii.

Artikkelin voi myös kuunnella Nordnet Suomen Spotify-tililtä suomeksi tai ruotsiksi.

Nordnet One -rahastot.

Rahastot – helppoa ja hajautettua säästämistä.

Rahastoja voisi kuvata eräänlaisiksi sijoituskoreiksi. Kun ostat rahasto-osuuksia, annat rahasi ammattilaisen hoidettavaksi, joka sijoittaa rahasi ennalta määritellyn sijoituspolitiikan mukaisesti erilaisiin arvopapereihin. Jos esimerkiksi ostat Suomi-rahastoa, saat omistukseesi suomalaisia osakkeita. Rahastot ovat siis hyvä ratkaisu sinulle, joka haluat säästää osakemarkkinoille, mutta et halua poimia yksittäisiä osakkeita itse.

Rahastosäästämisessä sinun on päätettävä vain, miten haluat hajauttaa sijoituksesi: Haluatko sijoittaa tietylle maantieteelliselle alueelle, esimerkiksi kehittyviin talouksiin, tai tiettyyn sektoriin, kuten esimerkiksi terveydenhuoltoalaan?

Omaan salkkuun sopivien rahastojen valitseminen satojen vaihtoehtojen joukosta voi kuitenkin tuntua hankalalta. Nordnet One tarjoaa helpon ratkaisun säästöjen sijoittamiseen ja hajauttamiseen edullisin kuluin (juoksevat kulut vain 0,49 %). Näin sinun ei tarvitse ostaa monia eri rahastoja hajauttaaksesi säästösi. Nordnet One tarjoaa valittavaksesi kolme yhdistelmärahastoa (Varovainen, Tasapaino, Rohkea), jotka sijoittavat globaalisti osake- ja korkomarkkinoille. Muuta ei säästäjä välttämättä tarvitse.

Kun olet tehnyt päätöksen, voit ostaa rahastoa ja antaa salkunhoitajan tehdä yksittäisiä osakkeita koskevat sijoituspäätökset puolestasi.

Riskien hajauttaminen rahastojen kautta.

Rahastoon sijoittamalla saat automaattisesti hajautettua riskiä, joka liittyy yksittäisten osakkeiden omistamiseen. Jos yksi rahaston omistama yhtiö menee konkurssiin, sen vaikutus sijoitussalkkusi arvoon on todennäköisesti huomattavasti pienempi, kuin tilanteessa, jossa olisit omistanut yhtiötä yksittäisenä osakkeena heikommin hajautetussa salkussasi.

Rahastoihinkin liittyy silti riskejä aivan kuten muihinkin sijoituksiin. Näitä riskejä voi arvioida monella tapaa. Yksi tavoista on katsoa rahaston volatiliteettia, eli rahaston arvon vaihtelua. Mitä volatiilimpi rahaston arvo on, sitä riskisempiä osakkeita se omistaa, eli sitä todennäköisemmin rahaston arvo voi nousta tai laskea jyrkästikin. Kuten sijoituksissa yleensäkin, korkea riski kulkee käsi kädessä korkeamman tuottopotentiaalin kanssa.

Nordnetin palvelusta löydät kunkin rahaston Yleiskatsaus-sivulta seitsenportaisen riskimittarin, joka kertoo siitä, miten riskinen kyseinen rahasto on arvon heilahtelun näkökulmasta:

Nordnet-Rohkea

Rahastojen kulut.

Rahasto-osuuksien omistajana maksat yleensä rahastoyhtiölle hallinnointipalkkiota korvauksena sijoitustesi hoitamisesta. Palkkion suuruus on tyypillisesti 0–2 % vuodessa rahastoon sijoittamastasi kokonaissummasta. Hallinnointipalkkion suuruus vaihtelee rahastoittain ja riippuu yleensä siitä, miten aktiivisesti rahastoa hoidetaan. Palkkion suuruus ei kuitenkaan kerro suoraan mitään siitä, miten suuria tuottoja rahastosta on odotettavissa.

Miten rahastojen erilaisiin hallinnointipalkkioihin sitten kannattaa suhtautua? Peukalosääntönä voidaan pitää sitä, että jos rahasto on pärjännyt selvästi paremmin kuin vertailuindeksi – esimerkiksi Suomi-rahastoja voidaan verrata Helsingin pörssin OMXH25-indeksiin – niin korkeampi hallinnointipalkkio voi olla perusteltu.

Jos rahasto ei pärjää vertailuindeksilleen, niin voi olla perusteltua sijoittaa ns. indeksirahastoihin, jotka seuraavat mahdollisimman tarkasti vertailuindeksiään. Indeksirahastojen hallinnointipalkkiot ovat tyypillisesti hyvin alhaisia, koska niitä ei hallinnoida aktiivisesti.

Nordnetin Rahastot-sivulla voit tutkia rahastoja ja laittaa ne järjestykseen esimerkiksi niiden maantieteellisen suuntautumisen ja tuoton perusteella.

image.png

Osakkeet – jos haluat panostaa enemmän sijoituskohteiden valitsemiseen.

Osakkeen omistaminen tarkoittaa omistusosuutta yhtiössä. Osakkeenomistajat yhdessä omistavat siis kaikki pörssiyhtiöt.

Pörssissä käydään kauppaa yhtiöiden osakkeilla, ja yksi osake on pienin mahdollinen sijoitus, jonka voit tehdä pörssissä. Osakkeenomistajana sinulla on tyypillisesti oikeus ääneen yhtiökokouksessa ja oikeus mahdollisiin osinkoihin.

Osakkeilla on mahdollista tienata kahdella tapaa: osakkeiden arvonnousuna ja osinkotuottona. Osakkeisiin sijoittamalla et joudu maksamaan rahastonhoitajille hallinnointipalkkioita, vaan yhtiön toimitusjohtaja on sinun “rahastonhoitajasi” (– joka tosin todennäköisesti kerää varsin hyvät palkkiot osakkeenomistajilta palkkatulona hänkin).

Osakkeisiin sijoittamalla sinun tulee kuitenkin olla tarkkana ja seurata omistamiesi yhtiöiden kehitystä. On myös syytä muistaa yhtiökohtainen hajautus – yksittäisiä osakkeita omistamalla sinun on hankittava salkullesi riittävä hajautus itse, sijoittamalla useisiin yhtiöihin sopivilla hinnoilla.

Kolme vinkkiä osakesijoittamiseen:

  1. 1

    Ymmärrä mitä olet ostamassa ja seuraa sijoitustesi kehitystä.

  2. 2

    Säästä pitkäjänteisesti ja säännöllisesti.

  3. 3

    Hajauta riskiä.


1. Seuraa sijoitustesi kehitystä

Yksittäisiin osakkeisiin sijoittaessa tulee tutustua tarkasti potentiaalisiin sijoituskohteisiin: miten tarkastelun kohteena oleva yhtiö eroaa kilpailijoistaan? Mitkä ovat sen kilpailuetuja? Miten yhtiön tuloksentekokyky on kehittynyt? Miten yhtiön osake on hinnoiteltu juuri nyt? Tällaisiin kysymyksiin osakesijoittajan tulee etsiä vastauksia ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

2. Säästä pitkäjänteisesti ja säännöllisesti

Koska yksittäiset osakesijoitukset ovat riskipitoisia, kannattaa sijoittajan hajauttaa sijoituksiaan ajallisesti. Tällöin sijoittaja välttyy siltä mahdollisuudelta, että kaikki osakkeet tulee ostettua juuri ennen pörssikurssien yleistä alamäkeä – pörssiromahduksia kun ei kukaan osaa ennustaa. Näin käteistä on myös käytettävissä silloin, kun sitä eniten tarvitaan – silloin, kun osakkeet ovat halpoja.

3. Hajauta riskiä

Jos sijoitat suoraan osakkeisiin, on tärkeää hajauttaa salkkua useisiin yhtiöihin – mielellään myös useille sektoreille ja maantieteellisille alueille. Hajauttaminen on tehokkain tapa minimoida riskejä osakemarkkinoilla.


Rahasto vai osake? Mieti sijoitusstrategiaasi ja valitse säästämismuoto sen pohjalta.

Pörssisijoittaminen on hauskaa ja jännittävää, mutta muiden sijoittajien tuottojen päihittäminen – tai ylipäätään tuottoisien sijoitusten tekeminen – ei ole helppoa. Sinun kannattaakin miettiä hyvissä ajoin oma sijoitusstrategiasi kuntoon: haluatko hoitaa sijoituksiasi itse ja käyttää sijoituskohteisiin syventymiseen aikaa, vai antaa rahaston valita sijoituskohteet puolestasi?

Oletko valmis käyttämään aikaa sijoituskohteiden tutkimiseen ja seuraamiseen, vai haluatko kenties laittaa sijoituksesi “autopilotille” automaattisen rahastokuukausisäästösopimuksen muodossa?

Miten aktiivinen säästäjä haluat olla? Päätös on sinun!

Huomioi, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.

Aloita rahastosäästäminen.Avaa Nordnet-tili
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki