Siirry pääsisältöön
Rahasto-opas – rahastosijoittajan sanakirja.

Miten löydän indeksirahastot Nordnetin valikoimasta? Mitä Morningstarin tähtirating tarkoittaa? Mikä ihmeen NAV? Jos huomaat samaistuvasi näihin kysymyksiin, kannattaa rahastosijoittamisen termit ja toimeksiantojen tekeminen ottaa haltuun tämän kirjoituksen avulla.

Miten löydän sopivan rahaston?

Löydät kaikki Nordnetin valikoimassa olevat rahastot verkkopalvelun valikosta Pörssit ja markkinat > Rahastot. Voit suodattaa ja järjestää rahastoja erilaisten kriteerien, kuten maan, kategorian, historiallisen tuoton tai kulujen, perusteella.

Rahastonäkymä tutuksi.

rahastot1-uusi.png

Rahastonäkymän toiminnallisuudet

 1. 1

  Rahastotyyppi. Haluatko sijoittaa osakkeisiin, korkoihin vai sekä että? Voit valita rahastotyypin tässä.

 2. 2

  Maa/alue. Uskotko tietyn maan tai alueen menestyvän keskimääräistä paremmin tulevaisuudessa? Voit valita kyseisen alueen yhtiöihin sijoittavia rahastoja tässä.

 3. 3

  Kategoria. Haluatko painottaa rahastosijoituksissasi uutta teknologiaa, lääketeollisuutta tai kenties kasvuyhtiöitä? Voit halutessasi valita itseäsi kiinnostavan kategorian tässä.

 4. 4

  Rahastoyhtiö. Voit valita rahastoja yli 60 kotimaisen ja ulkomaisen rahastoyhtiön joukosta ja suodattaa rahastoja suosikkirahastoyhtiösi mukaan.

 5. 5

  Riski. Jos sijoitustesi arvo heiluu voimakkaasti, haittaako se yöuniasi? Rahastojen riskitasoa kuvataan asteikolla 1–7 ja voit suodattaa joukosta matalan riskin (riskitaso 1–2), keskimääräisen riskin (riskitaso 5–7) tai korkean riskin (riskitaso 6–7) rahastot. Riskillä viitataan tässä kohdassa siihen, miten paljon rahaston arvo on historiallisesti heilunut.

 6. 6

  Vastuullisuus. EU:n asettaman SFDR-asetuksen mukainen vastuullisuusluokitus. 6 = Kestävyyteen liittyvät näkökohdat eivät ole merkityksellisiä tai niitä tarkastellaan vain siitä näkökulmasta, lisäävätkö ne kohteen riskisyyttä sijoituskohteena. 7 = Rahastot edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä ominaisuuksia. Tällaisia rahastoja kutsutaan yleisesti vaaleanvihreiksi. 9 = Rahastot pyrkivät erityisesti saavuttamaan kestävyyteen liittyviä tavoitteita. Artikla 9 -rahastoja kutsutaan tummanvihreiksi. Lue lisää aiheesta.

 7. 7

  Ei-toivotut omistukset. Haluatko välttää yhtiöitä, joiden liiketoiminta perustuu esimerkiksi alkoholiin, aseisiin tai uhkapeleihin? Voit suodattaa pois rahastot, jotka sijoittavat yhtiöihin, jotka toimivat ei-toivotuilla toimialoilla.

 8. 8

  12 kk. Rahaston tuotto viimeisen vuoden ajalta.

 9. 9

  Kulut/v. Rahastoon liittyvät kustannukset viimeisen tilinpäätösvuoden ajalta. Kulut vähennetään suoraan rahasto-osuuden arvosta.

 10. 10

  Rating. Uskotko, että voittajat voittavat jatkossakin? Morningstarin tähtirating kuvastaa rahaston pärjäämistä suhteessa riskitasoonsa verrattuna muihin samankaltaisiin rahastoihin. Mitä enemmän tähtiä, sitä paremmin rahastot ovat historiassa menestyneet. Historialtaan alle kolme vuotta vanhat rahastot eivät saa ratingia.

 11. 11

  Vastuullisuusluokitus. Katso kohta 6.

 12. 12

  Lainoitusaste. Lainoitusaste ratkaisee sen, kuinka paljon asiakas voi lainata rahaa arvopaperiostoihin ja kuinka paljon ostoon pitää varata omaa rahaa. Lue lisää lainoitusasteesta ja lainoitusarvosta täältä.

 13. 13

  Omistajia Nordnetissä. Moniko Nordnet-asiakas omistaa tätä arvopaperia? Luvussa on huomioitu kaikki Nordnetin neljän toimintamaan asiakkaat.

 14. 14

  Silmäkuvakkeesta voit lisätä rahastoja omille seurantalistoillesi.


Yksittäisen rahaston tarkastelu.

Kun olet löytänyt kiinnostavalta vaikuttavan rahaston, voit tarkastella sitä lähemmin rahaston nimeä klikkaamalla. Löydät rahastosivulta kaikki tärkeimmät tiedot rahaston riskitasosta, historiallisesta kehityksestä ja suurimmista omistuksista lähtien.

rahastot2-uusi.png

Näin tulkitset yksittäisen rahaston yleisnäkymää.

 1. 1

  NAV. Nettovarallisuusarvo (Net Asset Value, NAV) kuvastaa rahaston omistusten nettoarvoa. Sijoitusrahaston NAV on sama kuin yhden rahasto-osuuden arvo.

 2. 2

  Kurssipäivä. Ajankohta, jolloin rahasto-osuuden arvo (NAV) on viimeksi päivitetty. Kansainvälisissä rahastoissa kurssi voi päivittyä ajoittain hyvin harvakseltaan, jos jokin kohdemarkkina on pitkään kiinni. Esimerkiksi kiinalainen uusivuosi aiheuttaa vuosittain pitkän kurssiviiveen Nordnetin kehittyvien markkinoiden indeksirahastossa.

 3. 3

  Perusvaluutta. Valuutta, jolla rahastolla käydään kauppaa.

 4. 4

  Lainoitusaste. Lainoitusaste ratkaisee sen, kuinka paljon asiakas voi lainata rahaa arvopaperiostoihin ja kuinka paljon ostoon pitää varata omaa rahaa. Lue lisää lainoitusasteesta ja lainoitusarvosta täältä.

 5. 5

  Avaintietoesite. Asiakirja, johon on koottu tärkeimmät tiedot sijoitusrahastosta.

 6. 6

  Omistukset. Voit tarkastella rahaston suurimpia omistuksia sekä omistusten jakaumaa eri sektorien ja maantieteellisten alueiden välillä.


Lisätietoja-välilehti.

rahastot3-uusi.png

Lisätietoja-välilehden tulkintaohje.

 1. 1

  ISIN. ISIN-koodi on tunniste, joka yksilöi arvopaperin.

 2. 2

  Kaupankäynti. Kertoo, kuinka usein rahastolla käydään kauppaa. Huomaathan, että vaikka pääosalla Nordnetin valikoimassa olevista rahastoista käydään kauppaa päivittäin, rahastotoimeksiantojen toteutumisessa kestää useampi arkipäivä. Tarkka ajankohta riippuu rahastoyhtiöstä.

 3. 3

  Vähimmäissijoitussumma. Kuvastaa yhden rahastomerkinnän tekemiseen vaadittavaa minimisummaa. Jos vähimmäissijoitussumma on esimerkiksi 15 euroa, on se pienin summa, jolla voit rahastoa ostaa.

 4. 4

  UCITS. Kertoo, noudattaako sijoitusrahasto Euroopan unionin UCITS-sijoitusrahastodirektiiviä, joka määrittää säännöt rahaston riskien hajauttamiselle.

 5. 5

  Vastuullisuus. Vastuullisuus-osiosta löydät tietoa rahaston vastuullisuudesta ja ei-toivottujen omistuksien määrästä.

 6. 6

  Kulut. Erittelee rahastoon liittyvät kustannukset. Hallinnointipalkkio on rahastoyhtiön veloittama kulu rahaston varojen sijoittamisesta ja hallinnoinnista. Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut viimeisen tilinpäätösvuoden ajalta. Joihinkin rahastoihin voi liittyä myös tulosperusteinen palkkio, joka veloitetaan, kun tuotto ylittää sovitun tason. Kulut vähennetään suoraan rahasto-osuuden arvosta.

 7. 7

  Alfa. Mittaa salkunhoitajan kykyä valita rahaston sijoituskohteet. Positiivinen alfa-kerroin kertoo, että rahasto on pärjännyt vertailuindeksiä paremmin, negatiivinen alfa puolestaan kertoo, että rahasto on tuottanut odotettua huonommin.

 8. 8

  Beta. Beta-kerroin kuvastaa rahaston omistusten reagointia verrattuna markkinoiden muutoksiin. Markkinan beta on 1,00. Jos rahaston beta-kerroin on 1,10, rahasto tuottaa vertailuindeksiään 10 % paremmin nousumarkkinoilla, mutta 10 % huonommin laskumarkkinoilla. Lue lisää aiheesta.

 9. 9

  R2. Mittaa rahaston ja sen vertailuindeksin välistä suhdetta. Mitä lähempänä R2 on lähellä arvoa 100, sitä lähempänä rahaston liikkeet ovat vertailuindeksiään – ja päinvastoin.

 10. 10

  Sharpen luku. Mitä korkeampi Sharpen luku, sitä parempi rahaston tuotto on ollut suhteessa sen ottamaan riskiin. Lue lisää aiheesta.

 11. 11

  Keskihajonta. Mitä suurempi keskihajonta, sitä korkeampi on rahaston ennakoitu volatiliteetti eli kurssiheilunta.


Miten teen ostotoimeksiannon?

Ostotoimeksiannon tekeminen on yksinkertaista. Klikkaa osta-painiketta, valitse tili, jolle haluat rahastoa merkitä ja summa, jolla haluat rahastoa ostaa. Ostamasi rahasto-osuudet ilmestyvät salkkuusi yleensä muutaman arkipäivän kuluessa.

rahastot4-uusi.png

Näin teet rahastomerkinnän.

 • Tili. Ensimmäisenä tulee valita tili, jolle rahastomerkintä tehdään. Rahastoja ei voi ostaa osakesäästötilille (OST), joten valittavan tilin tulee olla arvo-osuustili (AOT).

 • Summa. Tähän merkitään summa, jolla haluat kyseistä rahastoa ostaa. Summan tulee olla korkeampi kuin vähimmäissijoitussumma, joka on useimpien rahastojen tapauksessa 15 euroa.

 • Cut off -aika. Mikäli syötät rahastotoimeksiannon ennen mainittua cut off -aikaa, lähetetään toimeksianto rahastoyhtiölle samana päivänä. Merkintä näkyy salkussasi arviolta 2–7 pankkipäivän kuluessa. Tarkka ajankohta riippuu rahastoyhtiöstä.

 • Ostopainike aktivoituu, kun olet valinnut tilin, jolle haluat rahastoa merkitä, ja summan, jolla haluat rahastoa ostaa. Huomaathan, että vaikka pääosalla Nordnetin valikoimassa olevista rahastoista käydään kauppaa päivittäin, rahastotoimeksiantojen toteutumisessa kestää useampi arkipäivä.


Miten teen myyntitoimeksiannon?

Voit myydä omistamiasi rahasto-osuuksia klikkaamalla Myy-painiketta. Voit syöttää myyntitoimeksiannon prosenttiosuutena omistuksistasi tai euromääräisenä. Vaihda toimeksiantotyyppiä napauttamalla "EUR %"-painiketta.

rahastot5-uusi.png

Näin teet rahastolunastuksen.

 • Osuus omistuksista. Jos omistat rahastoa 1 000 eurolla ja haluat myydä sitä noin 500 euron edestä, voit merkitä myytäväksi osuudeksi 50 %.

 • Myynnit yhteensä. Arvio myyntitoimeksiannon euromääräisestä summasta. Huomaathan, että koska rahastoilla ei käydä kauppaa reaaliajassa, lopullinen summa voi poiketa hieman tässä mainitusta.

 • Kuten ostotoimeksiantojenkin kohdalla, myyntitoimeksiantojen toteutumisessa kestää useampi arkipäivä. Jos jätät toimeksiantosi ennen cut off -aikaa, lähetetään se rahastoyhtiölle samana päivänä. Lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.


Löydä sinulle sopivia rahastoja.Katso rahastoideat