Siirry pääsisältöön

Lainoitusasteet.


Nordnetin kaupankäyntiluoton lainoitusmallissa otetaan huomioon sekä lainaa hyödyntävän asiakkaan salkun koostumus että lainan vakuutena käytettävien arvopapereiden ominaisuudet:

  1. Arvopaperin ominaisuuksiin perustuva lainoitusaste.
    Arvopaperin peruslainoitusasteen määrittelyssä otetaan huomioon mm. likviditeetti ja muutokset likviditeetissä, volatiliteetti, toimiala ja toimialan kilpailutilanne sekä ulkoiset ja sisäiset yhtiö- ja toimialakohtaiset riskit.

  2. Salkun hajautukseen perustuvat dynaamiset lainoitusasteet.
    Lainoitusasteen määrittelyn toisessa vaiheessa otetaan huomioon myös salkun hajautus. Arvopaperin lainoitusaste voi kasvaa, jos salkkusi on hyvin hajautettu (ns. hajautuslisä).

Salkkusi hajautus lasketaan suhteuttamalla suurin omistuksesi kaikkiin yli 0 % lainoitusasteen omaaviin omistuksiin salkussasi. Omistustesi lainoitusaste voi kasvaa, jos yksikään tällainen omistus ei vastaa yli 50 % salkkusi koko markkina-arvosta.

Miten paljon salkkua sitten tulisi hajauttaa, jotta lisälainoitusasteet saa hyödynnettyä täysimääräisesti? Tämä riippuu omistustesi alkuperäisistä lainoitusasteista. Jos omistat esimerkiksi vain sellaisia osakkeita, joiden alkuperäinen lainoitusaste on 70 %, voit nostaa kaikkien omistustesi lainoitusasteen tasolle 85 %, mutta tällöin yhdenkään osakkeen arvo ei saa ylittää 10 % salkkusi markkina-arvosta. Teoriassa 10 osaketta riittää, mutta käytännössä salkussasi on oltava vähintään 11 osaketta, jotta 10 % raja ei ylity kurssimuutosten seurauksena.

Lainoitusaste

Näin löydät osakkeiden ja rahastojen lainoitusasteet Nordnetin palvelusta.

Löydät lainoitusasteen kunkin osakkeen omalta sivulta, kohdasta Tietoja yrityksestä > Tietoa yrityksestä > Lainoitusaste. Rahastojen kohdalla löydät tiedon Lisätietoja-välilehdeltä.

Jos haluat tarkastella kootusti eri markkinoilla listattujen osakkeiden lainoitusasteita, löydät ne verkkopalvelumme kohdasta Pörssit ja markkinat > Osakekurssit > Avainluvut. Katso alla olevat linkit ja avautuvan sivun sarake "Lainoitusaste". Huomioi, että:

  • Lainoitusaste-sarake ei toistaiseksi näy pienten laitteiden näytöillä, kuten puhelimissa (ellet aktivoi selaimessa tietokone-moodia).

  • Esitetyt lainoitusasteet ovat aina minimilainoitusasteita. Osake voi siis saada suuremman lainoitusasteen, jos salkkusi on hyvin hajautettu (ks. yllä oleva kohta "Näin se toimii").

→ rahastot järjestettynä korkeimmasta lainoitusasteesta matalimpaan

→ suomalaiset osakkeet järjestettynä korkeimmasta lainoitusasteesta matalimpaan

→ ruotsalaiset osakkeet järjestettynä korkeimmasta lainoitusasteesta matalimpaan

→ norjalaiset osakkeet järjestettynä korkeimmasta lainoitusasteesta matalimpaan

→ tanskalaiset osakkeet järjestettynä korkeimmasta lainoitusasteesta matalimpaan

→ kanadalaiset osakkeet järjestettynä korkeimmasta lainoitusasteesta matalimpaan

→ yhdysvaltalaiset osakkeet järjestettynä korkeimmasta lainoitusasteesta matalimpaan

→ saksalaiset osakkeet järjestettynä korkeimmasta lainoitusasteesta matalimpaan

lainoitusasteet.png

Tietoa kaupankäyntiluottoon liittyvistä riskeistä.

Jos käyt kauppaa luotolla, markkinariskisi nousee. Jos sijoituksesi onnistuvat, saat suuremman tuoton rahoillesi. Samoin tappiot voivat olla suurempia, jos sijoituksesi eivät onnistu odotetusti. Voit menettää pääomasi jopa kokonaan.

Muutokset arvopaperimarkkinoilla voivat johtaa kurssien laskuun ja koko sijoitetun pääoman menetykseen. Jos asiakas käyttää lainoitusta, voi hän menettää enemmän kuin sijoitetun pääoman ja jäädä velkaa Nordnetille. Siinä tapauksessa, että velkaa ei makseta, peritään se takaisin normaaliin tapaan. Varovainen lainoituksen käyttö vähentää tällaisten tappioiden syntymisen mahdollisuutta. Lue lisää kaupankäyntiluoton riskeistä.

"Velan järkevä käyttäminen on ensisijaisesti riskien hallintaa ja vasta toissijaisesti tuottojen maksimointia."
- Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju artikkelissaan "Osinkotuottojen vivuttamisen ABC".

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki