Siirry pääsisältöön

Intraday-limiitti.


Lisää päivänsisäistä ostovoimaa – ilman korkokuluja tai lisämaksuja.

Intraday-limiitti antaa sinulle päivänsisäistä lisäostovoimaa – täysin ilman lisämaksuja. Voit siis sijoittaa saldoasi suuremman summan arvopapereihin, mikä voi tarkoittaa parempaa tuottoa, jos sijoituksesi osuvat kohdalleen. Huomioi kuitenkin, että limiitillä sijoittaminen kasvattaa vastaavasti myös sijoituksiisi liittyviä riskejä.

Intraday-limiitti on käytettävissä päivänsisäisesti. Salkun negatiivinen saldo tulee kattaa ennen pörssin sulkeutumista. Voit tehdä tämän siirtämällä rahaa salkkuun tai myymällä arvopapereita. Intraday-limiitti sopii päivänsisäiseen kaupankäyntiin, eli kun ostat ja myyt arvopapereita saman päivän aikana.

Jos haet intraday-limittiä yrityksen tilille, sinulla tulee olla voimassa oleva nimenkirjoitusoikeutettujen valtakirja.

 • Lisää ostovoimaa päivän ajaksi.

 • Maksuton palvelu.

 • Kasvata mahdollisuuksiasi hyötyä markkinoiden liikkeistä.

 • Intraday-limiitin käyttö tarkoittaa myös korkeampaa riskiä.

Tärkeää tietoa riskeistä.

On tärkeää ymmärtää, että intraday-limiittin käyttöön liittyy merkittävä riski. Intraday-limiitin käyttäminen arvopaperikaupankäynnissä voi johtaa suurempiin tuottoihin, mutta myös mahdolliset tappiot ovat vipuvaikutuksen vuoksi suurempia. Ennen kuin haet intraday-limiittiä, on tärkeää, että tutustut riskeihin, joita intraday-limiittiin liittyy.

Kun käytät intraday-limiittiä, on tärkeää, että seuraat arvopapereidesi kurssikehitystä, jotta voit reagoida nopeasti mahdolliseen negatiiviseen kehitykseen. Jos kurssikehitys on negatiivista, on tärkeää tehdä arvio taloudellisesta tilanteestasi, jotta vältyt suuremmilta tappioilta kuin mitä pystyt käsittelemään. Rahoitusvälineillä käytävään kauppaan liittyy aina riski. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea.

Luotolla sijoittamiseen liittyy merkittävä riski. Jos luotolla ostamiesi osakkeiden ja rahastojen arvo laskee, olet edelleen velvollinen maksamaan takaisin koko luottopääoman sekä korko-osuuden. Jos käytössä oleva luottosaldosi ylittää salkkusi omistusten yhteenlasketun lainoitusarvon, salkkusi on ylilainoitettu. Tämä ei ole sallittua. Jos salkkuun syntyy ylilainoitustilanne, sinun tulee korjata tilanne viipymättä. Muussa tapauksessa riskinä on muun muassa, että rahoitusvälineitäsi joudutaan realisoimaan. Realisointi voi johtaa tappioihin, joiden suuruus voi ylittää alkuperäisen luoton määrän.

Näin intraday-limiitti toimii.

Katso esimerkkilaskelmat

Kun intraday-limiittihakemuksesi on hyväksytty, kaupankäynnin liikkumavarasi (ostovoimasi) kasvaa summalla, joka vastaa salkkusi omaa pääomaa. Lisäostovoima on käytettävissä alimpaan käyttämättömään luottolimiittiin ja enintään 3 000 000 kruunuun (n. 300 000 eur) asti. Voit tarkistaa salkkusi oman pääoman määrän, kun kirjaudut verkkopalveluumme ja siirryt kohtaan Sivuni > Tilin yleisnäkymä. Kohdasta Sivuni > Omat luotot ja lainat näet, kuinka suuri intraday-limiittisi on sekä miten paljon sinulla on ostovoimaa käytettävissä päivänsisäiseen kaupankäyntiin.

Voit käyttää intraday-limiittiä vain päivän kerrallaan. Salkun koko negatiivinen saldo tulee kattaa ennen pörssin sulkeutumista. Voit tehdä tämän siirtämällä rahaa salkkuun tai myymällä arvopapereita. Jos siirrät rahaa salkkuun, sinun tulee tehdä se sisäisenä siirtona tai reaaliaikatalletuksena, jotta raha on tilillä pörssin sulkeutuessa. Jos et toimi näin, voi syntyä ylilainoitustilanne tai luottolimiitin ylitys. Ylilainoitustilanne on purettava välittömästi siirtämällä salkkuun rahaa tai myymällä omistuksia. Muussa tapauksessa riskinä on mm. se, että arvopapereitasi pakkomyydään. Tämä voi johtaa tappioon, joka ylittää alkuperäisen lainasumman. Jos et kata negatiivista saldoa saman pankkipäivän aikana ja salkkusi ylilainoittuu tai limiittisi ylittyy, intraday-limiitin käyttömahdollisuus päättyy. Intraday-limiitti sopii päivänsisäiseen kaupankäyntiin.

Esimerkki 1:

Annan salkussa on omaa pääomaa (omistuksia) 50 000 EUR arvosta. Nordnetin luotto-osasto on myöntänyt Annan salkkuun 10 000 EUR luottolimiitin, josta luottoa on käytössä 7 500 EUR (salkun saldo on siis 7 500 EUR negatiivinen). Intraday-limiitin avulla Anna voi vielä ostaa 2 500 EUR arvosta osakkeita päivänsisäisesti. Intraday-limiitti rajoittuu kaupankäyntiluottohakemuksen yhteydessä määritettyyn luottolimiittiin, eli Annalla on käytettävissään yhteensä 10 000 EUR, josta 7 500 EUR on jo käytössä. Jos Anna haluaa tätä enemmän intraday-limiittiä ja kaupankäyntiluottoa käyttöönsä, hän voi hakea luottolimiittiinsä korotusta.

Huomioi, että johdannaisten markkina-arvo ei sisälly Intraday-limiittiin.

Esimerkki 2:

Oma pääoma
10 000 eur
Intraday-limiitti
10 000 eur
Ostovoima sisältäen intraday-limiitin
20 000 eur
Intraday-limiitin kanssa
Intraday-limiitin kanssa
Ilman intraday-limiittiä
Ilman intraday-limiittiä
Kurssimuutos
10%
-10%
10%
-10%
Oman pääoman tuotto
20%
-20&
10%
-10%
Voitto/tappio
2000 eur
-2000 eur
1000 eur
-1000 eur
Oma pääoma kaupan jälkeen
12000 eur
8000 eur
11000 eur
9000 eur

Yhteenveto säännöistä ja ehdoista

 • Intraday-limiitti on käytettävissä vain osake- ja rahastosalkussa (AOT) ja vain Pohjoismaissa asuville asiakkaille.

 • Voidaksesi hakea intraday-limiittiä sinulla tulee olla voimassa oleva Luottosopimus aktivoituna osake- ja rahastosalkussasi (AOT).

 • Ikäraja yksityishenkilöille 18 v.

 • Intraday-limiittisopimus on mahdollista irtisanoa milloin tahansa. Irtisanomisoikeus koskee sekä sinua että Nordnetiä.

 • Intraday-limiitti on maksuton palvelu.

 • Salkun arvon tulee olla vähintään 10 000 SEK (n. 1 000 €), jotta intraday-limiitti voidaan aktivoida.

 • Intraday-limiitti antaa sinulle lisäostovoimaa jopa 100 % salkun oman pääoman verran.

 • Lisäostovoima rajoittuu alimpaan käyttämättömään luottolimiittiin ja enintään 3 miljoonaan Ruotsin kruunuun (n. 300 000 eur).

 • Intraday-limiittiä ei saa koskaan käyttää yön yli.

 • On sinun vastuullasi kattaa intraday-limiitin negatiivinen saldo viimeistään pankkipäivän loppuun mennessä.

 • Jos et sulje intraday-limiittiä ennen pankkipäivän päättymistä, sinulta peritään käytössä olevasta luottosaldosta korkoa.

 • Intraday-limiittiä ei voi käyttää viputuotteiden ostamiseen.

Jos käytössä olevaa intraday-limiittiä ei suljeta ennen pankkipäivän päättymistä, mahdollinen ylilainoitus ja luottolimiitin ylitys käsitellään Nordnetin ylilainoitusta ja luottolimiitin ylitystä koskevien sääntöjen mukaisesti. Jos ylilainoitusta ja/tai luottolimiitin ylityksiä ilmenee, Nordnetillä on oikeus periä palkkio mahdollisten pakkomyyntien yhteydessä sekä ylilainoituskorkoa Luottosopimuksen mukaisesti. Jos intraday-limiitti suljetaan ylilainoituksen tai limiitin ylityksen vuoksi, Nordnetillä on oikeus periä tästä maksu. Katso hinnastosta tiedot nykyisistä maksuista ja ylilainoituskorosta.

Jos intraday-limiitin voimassaolo päättyy ylilainoituksen tai luottolimiitin ylityksen vuoksi, sinun tulee odottaa seitsemän pankkipäivää, ennen kuin voit hakea intraday-limiittiä uudelleen.

Nordnet ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, joita voi aiheutua niistä toimenpiteistä, joita Nordnet suorittaa siinä tapauksessa, että et ole sulkenut intraday-limiittipositiotasi pankkipäivän päätteeksi.

Katso intraday-limiitin yleiset ehdot. ja ennakkotietoja koskien intraday-limiittisopimusta.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki