Siirry pääsisältöön

Nordnet Indeksi­rahastot.

Indeksirahastoilla saat monta osaketta yhdellä sijoituksella.

Nordnet indexfunds

Neljä kansainvälistä indeksirahastoa.

Indeksirahastot kaikkialle maailmaan.

Nordnet Indeksirahasto USA

Nordnet Indeksirahasto USA.

Nordnet Indeksirahasto USA seuraa S&P 500 -indeksiä, eli 500 markkina-arvoltaan suurimman yhdysvaltalaisen yrityksen kehitystä. Sijoittamalla tähän rahastoon sijoitat sellaisiin yhtiöihin kuin Apple, Microsoft, Amazon ja Alphabet (Google). Sijoitat varasi ja hajautat riskisi moniin eri osakkeisiin ilman, että sinun tarvitsee itse tehdä osakevalintoja.

Nordnet Indeksirahasto Maailma

Nordnet Indeksirahasto Maailma.

Nordnet Indeksirahasto Maailma seuraa yli 1 500 yhtiön kehitystä 23 kehittyneessä maassa ympäri maailman. Suurin osa on allokoituna USA:han sekä Euroopan ja Aasian isoihin alueisiin. Jos et halua ottaa kantaa tietyn yksittäisen markkinan kehitykseen, tämä rahasto edustaa suurinta osaa maailman markkinoista.

Nordnet Indeksirahasto Eurooppa

Nordnet Indeksirahasto Eurooppa.

Nordnet Indeksirahasto Eurooppa seuraa Euroopan isoimpien talouksien suurimpia yhtiöitä. Päätoimialoja ovat terveydenhuolto, kulutushyödykkeet, rahoitussektori ja teollisuus. Pääpaino on Englannin, Ranskan, Sveitsin ja Alankomaiden markkinoilla, mutta luonnollisesti myös Suomen markkina on rahastossa edustettuna. Sijoittamalla tähän rahastoon sijoitat sellaisiin yhtiöihin kuin Nestlé, AstraZeneca ja LVMH Moët Hennessy.

Nordnet Indeksirahasto Kehittyvät Markkinat

Nordnet Indeksirahasto Kehittyvät Markkinat.

Nordnet Indeksirahasto Kehittyvät Markkinat seuraa yli 1 000 yhtiön kehitystä 26 eri kehittyvällä markkinalla. Jos uskot, että näiltä markkinoilta löytyy nukkuva jättiläinen tai toinenkin, tarjoaa tämä rahasto mahdollisuuden sijoittaa niihin laajalla hajautuksella ja edullisin kuluin. Maista pääpaino on Kiinassa, mutta indeksi edustaa maita viidellä eri alueella globaalisti.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tärkeä jako sijoitusrahastojen välillä liittyy siihen, onko rahasto aktiivisesti vai passiivisesti hoidettu. Aktiivisen rahaston salkunhoitaja pyrkii valitsemaan oikeita arvopapereita oikeaan aikaan rahaston sijoitusstrategian mukaisesti. Passiivinen rahasto puolestaan pyrkii seuraamaan mahdollisimman tarkasti ennalta valittua indeksiä. Kyseessä on siis indeksirahasto, joka sijoittaa rahaston varat vertailuindeksin mukaisesti osakkeisiin.

Indeksi voi olla esimerkiksi Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta osaketta seuraava OMXH25 tai USA:n suurimpia yhtiöitä seuraava S&P 500. Esimerkiksi jos rahasto seuraa OMXH25-indeksiä, eli Helsingin pörssin 25 vaihdetuimman osakkeen kehitystä, se sijoittaa samoihin yhtiöihin kuin mitä indeksi seuraa.

Indeksirahastoille ei siis tehdä aktiivista osakevalintaa, vaan indeksirahasto ostaa osakkeita samassa suhteessa kuin miten ne ovat painotettuina indeksissä. Indeksirahastoissa on tyypillisesti hyvin matalat kulut tai ne ovat jopa kuluttomia, sillä aktiivista rahastosalkun hoitoa ei käytännössä ole. Passiivisuuden idea on saavuttaa vähäisin kuluin markkinoiden keskimääräinen tuotto markkinoiden keskimääräisellä riskillä.

Kun sijoitat rahastoihin Nordnetin kautta, pienin mahdollinen sijoitettava summa on 15 €.

Nordnetin Indeksirahastoja voi merkitä vain Nordnetin asiakkaana Nordnetin kautta. Voit tehdä sijoituksia joko verkkopalvelussa tai Nordnet-sovelluksen kautta.

Rahastoihin voi tehdä kertasijoituksen tai niihin voi kuukausisäästää.

Kyllä vain!

 1. Mene kohtaan Sivuni > Kuukausisäästäminen > Aloita kuukausisäästäminen.
 2. Valitse tili, jolle haluat alkaa säästää, syötä säästettävä summa ja päivämäärä, jona haluat säästösumman sijoitettavan valitsemiisi rahastoihin.
 3. Etsi haluamasi rahasto(t) kirjoittamalla vapaaseen tekstihakuun rahaston tai rahastoyhtiön nimi.
 4. Täytä vaaditut kentät ja aloita säästäminen.
 5. Tee toistuvaissiirto verkkopankistasi Nordnetiin. Tiedot viitesiirron tekemiseen löydät palvelustamme kohdasta Sivuni > Talletus > "Miten teen tilisiirron?". Huomioithan, että siirto saattaa kestää pari pankkipäivää.

Mikäli teet rahastotoimeksiannon arkipäivänä ennen kello 13.00, toimeksianto lähetetään rahastoyhtiölle samana päivänä. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän. Joillakin rahastoyhtiöillä kurssi määräytyy yhden tai kahden päivän kuluessa toimeksiannosta.

Rahastotoimeksiannot lähetetään rahastoyhtiöille kerran päivässä. Merkintä tai lunastus näkyy salkussasi arviolta 2–7 pankkipäivän kuluessa. Tarkka ajankohta riippuu rahastoyhtiöstä. Rahastotoimeksiantosi tila henkilökohtaisessa tarjouskirjassasi on "Markkinalla" kunnes rahasto-osuudet näkyvät salkussasi. Rahastomerkinnästä tai -lunastuksesta tulee laskelma kohtaan Sivuni > Tapahtumat ja laskelmat, kun rahastotoimeksianto on toteutettu.

Nordnet Indeksirahasto Maailma-, USA-, Eurooppa- ja Kehittyvät Markkinat -rahastoja hallinnoivat rinnakkain Nordnet Bank AB (”Nordnet”) ja J.P. Morgan Mansart Management Limited (”Mansart”) (yhdessä ”rinnakkaishoitajat”). Nordnet on vastuussa rahoitussijoitusten valinnasta, kun taas Mansart on vastuussa rahaston yleisestä sijoitusten hoidosta ja suorasta altistumisesta indeksille. Rahastoa hoidetaan passiivisesti.

J.P. Morgan on yksi maailman johtavista investointipankeista. 

 • Nordnet Indeksirahasto Maailma -rahaston juoksevat kulut: 0,30 %
 • Nordnet Indeksirahasto USA -rahaston juoksevat kulut: 0,25 %
 • Nordnet Indeksirahasto Eurooppa -rahaston juoksevat kulut: 0,25 %
 • Nordnet Indeksirahasto Kehittyvät Markkinat -rahaston juoksevat kulut: 0,39 %

Nordnetissä et maksa rahastokaupoistasi merkintä- tai lunastusmaksuja. Emme peri rahastoista myöskään säilytysmaksuja.

Nordnetin uudet indeksirahastot ovat euromääräisiä, joten niistä ei tule valuutanvaihtokuluja.

Kyllä, rahastot toimivat kasvuosuuksien tavoin eli osingonmaksut huomioidaan rahastojen arvon laskennassa.

Nordnet Indeksirahasto Maailma-, USA-, Eurooppa- ja Kehittyvät Markkinat -rahastot ovat synteettisiä.

Tavoitteen saavuttamiseksi rahastot sijoittavat Nordnetin neuvojen mukaisesti (i) yhden tai useamman Euroopan talousalueen jäsenvaltion liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin ja/tai (ii) kehittyneissä maissa sijaitsevien yritysten liikkeeseen laskemiin osakearvopapereihin tai muihin osakkeiden kaltaisiin arvopapereihin. Rahastot siirtävät taloudelliset edut kyseisiin osakearvopapereihin ja saavat altistuksen indeksin kokonaistuoton nettotulokseen swap-transaktiolla.

Swap on sopimus, jonka mukaan rahasto vaihtaa käteismaksuja sellaisen vastapuolen kanssa, jonka odotetaan kuuluvan JP Morgan -konserniin, indeksiin perustuvaa tuottoa vastaan.

Synteettiset, swap-pohjaiset (eli johdannaisilla rakennetut) rahastot mahdollistavat kustannustehokkaan hajautuksen laajoihin indekseihin. Näin voimme pitää kustannukset matalina asiakkaillemme. Swap-pohjaisilla rahastoilla on myös helpompi peilata tarkasti indeksin kehitystä, sen sijaan, että indeksin osakkeita ostettaisiin suoraan. Salkunhoidon kannalta synteettiset rahastot ovat tehokkaampia.

Voit lukea lisää synteettisyyden ja fyysisyyden eroista esimerkiksi tästä Sijoittaja.fi:n artikkelistalinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan. Artikkeli käsittelee ETF:iä, mutta sama logiikka pätee myös listaamattomiin rahastoihin.

Tiesitkö tämän Nordnetin kansainvälisistä indeksirahastoista?

Nordnetin kansainväliset indeksirahastot ovat kiinnostaneet erityisesti Nordnetin suomalaisia sijoittajia, joita on kertynyt rahastoihin jo yli 35 000 omistajan verran. Suomalaiset suosivat muutenkin pohjoismaisia naapureitamme enemmän indeksirahasto- ja ETF-sijoittamista.

Suomessa uusista indeksirahastoista suosituin on Nordnet Indeksirahasto USA, joka seuraa tunnettua S&P 500 -indeksiä. Seuraavana sen jälkeen tulee MSCI Emerging Markets -indeksiä seuraava Nordnet Indeksi Kehittyvät Markkinat.

Ruotsissa asiakkaat suosivat eniten Nordnet Indeksirahasto Maailmaa ja sitten USA:ta. Tanskassa ykköspaikkaa pitää Nordnet Indeksirahasto Eurooppa ja toisena tulee Kehittyvät Markkinat.

Asiakas tyypillisesti sijoittaa useampaan kuin yhteen rahastoon, mikä tuo enemmän hajautushyötyä.

Tyypillinen uusiin indeksirahastoihin sijoittava asiakas on Suomessa 26–35-vuotias. Tähän ikäluokkaan kuuluvia on indeksirahastoihin sijoittaneista 34 %. Seuraavaksi eniten suomalaisia indeksirahastosijoittajia löytyy ikäluokasta 36–45 v (20 %). Tanskassa enemmistö indeksirahastosijoittajista on 46–65-vuotiaita ja Ruotsissa 36–55-vuotiaita.

Mutta sijoittajia löytyy joka ikäluokasta, niin yli 77-vuotiaista kuin alaikäisistä (eli lapsille säästävistä vanhemmista).

Miehiä uusiin indeksirahastoihin sijoittaneista on 61 %, naisia 39 %. Näyttäisi siltä, että naiset ovatkin kiinnostuneempia indeksirahastoista, tai rahastoista yleensä, kuin esim. osakesäästötilistä.

Erityisesti uudet asiakkaamme ovat innostuneet uusista indeksirahastoista. 35 % uusien indeksirahastojen omistajista on avannut asiakkuutensa Nordnetiin vasta vuonna 2020.

Rahastoihin voi sijoittaa jo 15 eurolla, joten ne ovat houkutelleet aloittamaan sijoituksia jo pienillä summilla. Keskimääräinen omistus indeksirahastoihin on 1 150 €.

Nordnetin uudet indeksirahastot suomalaisten sijoittajien keskuudessa

Näin paljon säästösi voivat kasvaa.

Katso, kuinka paljon säästösi voivat kasvaa ja milloin saavutat säästötavoitteesi. Ottamalla säästösi hallintaan voit vaurastua nopeammin kuin uskoitkaan.

Sijoituksen arvo sijoitusajan päättyessä

* On mahdotonta sanoa, miten suuri tuotto tulee todellisuudessa olemaan. Esimerkkilaskelman tuottoprosentti on vain oletus. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. 

Laskelman tarkoitus on antaa esimerkki siitä, miten säännöllinen säästäminen voi saada rahasi kasvamaan ajan myötä. Laskelman tulosta ei tule käsittää sijoitussuositukseksi tai -neuvoksi. Laskelma on yksinkertaistus todellisuudesta.

Laskelmassa on huomioitu rajallinen määrä muuttujia:

 • kertasijoitus alussa
 • kuukausittainen säästösumma
 • sijoitusaika vuosina
 • vuotuinen tuotto-odotus

On mahdotonta sanoa, miten suuri tuotto tulee todellisuudessa olemaan. Esimerkkilaskelman tuottoprosentti on vain oletus.

Laskelmassa ei ole huomioitu kaikkia säästösummaan todellisuudessa vaikuttavia tekijöitä, kuten inflaatiota, veroja, valuuttakurssimuutoksia ja rahastoihin liittyviä kuluja. Laskelma ei perustu mihinkään tiettyyn säästötapaan.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin kirjoitusvirheisiin ja virheellisiin laskelmiin.

Tärkeää tietoa riskeistä ja tuotoista.

Huomioi, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.

Mikään tällä sivulla esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi, sijoitusneuvonnaksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Sijoittajana vastaat itse riskistä, joka liittyy tällä sivulla annetun tiedon hyödyntämiseen sijoituspäätöstä tehdessäsi.