Viputuotteet

Alkuun

Vipua salkkuun

Nordnetin palvelusta löydät laajan valikoiman viputuotteita, jotka tarjoavat rajattomia sijoitusmahdollisuuksia. Viputuotteilla voit sijoittaa mm. osakkeisiin, indekseihin, raaka-aineisiin ja valuuttoihin. Voit myös valita haluamasi vipuvaikutuksen.

Viputuotteita laskevat liikkeelle mm. pankit ja pankkiiriliikkeet. Liikkeeseenlaskijat toimivat tuotteiden markkinatakaajina, jotka antavat osto- ja myyntikurssin tuotteille. Näin sinulla on mahdollisuus ostaa ja myydä viputuotteita pörssin ollessa auki. Viputuotteiden osto- ja myyntikurssit määräytyvät tuotteen kohde-etuuden hinnanmuutosten perusteella.

Viputuotteen ja kohde-etuuden välinen suhde määritellään luvulla W/K (warrantti/kohde-etuus). Osassa viputuotteita on ennalta määrätty päättymispäivä, osassa sitä ei ole.

Hyödynnä näkemyksesi viputuotteilla

Rajattomia sijoitusmahdollisuuksia

Valitse haluamasi viputuote

Suojaa salkkusi

Check

Käydäksesi kauppaa viputuotteilla sinun on läpäistävä tietämystesti varmistaaksesi tuotteiden soveltuvuuden sinulle. Kaupankäynti pörssilistatuilla tuotteilla sisältää korkean riskin, joka ei sovi kaikille. Sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Ennen kaupankäynnin aloittamista sijoittajan tulee ymmärtää kaupankäyntiin liittyvät riskit ja tuotteeseen liittyvät ehdot.

Pohjoismaiden pörsseissä on käytössä turvajärjestelmä, jonka tarkoituksena on vähentää voimakkaita kurssimuutoksia sekä mahdollisesti välttää turhia keskeytyksiä kaupankäynnissä. Toimeksiantojen hintavaihtelurajat ovat normaalisti noin +/- 15 – 50 % viimeisimmästä kauppahinnasta ja tätä enemmän poikkeavat toimeksiannot hylätään. Jos tuotteen myyminen liikkeeseenlaskijan ostolaitaan ei onnistu ja haluat tehdä myynnin, tulee sinun soittaa kaupankäyntiimme puh 020 198 5898 välittömästi.

Jos uskot kohde-etuuden hinnan NOUSUUN, valitse
Bull-sertifikaatti
Ostowarrantti
Minifutuuri Long
Turbo-ostowarrantti
Unlimited Turbo Long
Jos uskot kohde-etuuden hinnan LASKUUN, valitse
Bear-sertifikaatti
Myyntiwarrantti
Minifutuuri Short
Turbo-myyntiwarrantti
Unlimited Turbo Short

Mikä on markkinatakaaja? Entä W/K?


Markkinatakaaja

Markkinatakaaja on pankki tai pankkiiriliike, joka antaa osto- ja myyntitarjouksia arvopaperille. Markkinatakaaja sitoutuu antamaan tuotteelle osto- ja myyntitarjouksia sen ehtojen mukaisesti. Markkinatakaajilla on tärkeä rooli viputuotteiden kaupankäynnissä, varsinkin jos kaupankäynti on muuten vähäistä. Viputuotteiden liikkeeseenlaskijat toimivat myös markkinatakaajina.W/K

W/K (warrantti/kohde-etuus) ilmaisee kohde-etuuden ja viputuotteen välisen suhteen.

Jos W/K on esimerkiksi 10, vastaa 10 viputuotetta oikeutta ostaa tai myydä yksi yksikkö kohde-etuutta.

Bull- ja Bear-sertifikaatit

Ansaitse markkinoiden noustessa, tai laskiessa

Bull ja bear

Bull- ja Bear-sertifikaatit markkinoiden nousuun tai laskuun

Bull- ja Bear-sertifikaateissa on päivänsisäinen vipuvaikutus.

Vipuvaikutus on siis kiinteä päivän ajan, muttei pidemmällä ajanjaksolla.

Vipuvaikutus tarkoittaa sitä, että sertifikaatin arvonmuutos voi olla suurempi kuin kohde-etuuden arvonmuutos.

Sertifikaatin arvonmuutos määräytyy sen vipukertoimen perusteella. Sertifikaatteja on useilla eri vipukertoimilla ja se voi olla esimerkiksi 1, 3, 5 tai jopa 15. Vipukertoimen näet sertifikaatin nimestä.

Sertifikaattien kohde-etuuksina on tällä hetkellä mm.

 • osakkeita
 • valuuttoja
 • raaka-aineita
 • indeksejä.

Lue lisää bull- ja bear-sertifikaateista ja katso esimerkki.linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Mahdollisuudet

 • Sertifikaatin päivänsisäinen arvonmuutos on helppo ymmärtää.
 • Toimii hyvin lyhytaikaisissa sijoituksissa pienen osto- ja myyntitarjouksen erotuksen vuoksi.

Huomioitavaa

 • Voit menettää koko sijoitetun pääoman.
 • Sertifikaatin arvonmuutos voi olla suurempi tai pienempi kuin päivittäinen vipuvaikutus pidemmällä ajanjaksolla.
 • Mitä suurempi sertifikaatin vipukerroin, sitä suurempi tappion mahdollisuus pidemmällä ajanjaksolla.

Minifutuurit

Sekä lyhyt- että pitkäaikaisiin sijoituksiin

Minifutuureilla osakkeisiin, raaka-aineisiin, indekseihin sekä valuuttoihin

Minifutuureissa on paljon samoja piirteitä kuin futuureissa. Futuureista minifutuurit eroavat siinä, että niissä ei ole määrättyä päättymispäivää eikä erillistä vakuusvaatimusta. Yksinkertaistettuna minifutuuri voidaan jakaa kahteen osaan: sijoittamaasi pääomaan sekä liikkeeseenlaskijan tarjoamaan rahoitusosuuteen.

Kuten turbowarranteissa myös minifutuureissa on Stop Loss -taso, joka varmistaa, ettei minifutuurin arvo voi muuttua negatiiviseksi. Yleensä Stop Loss -taso aktivoituu ja kaupankäynti minifutuurilla päättyy, kun minifutuurin arvosta on jäljellä vain rahoitusosuus. Koska minifutuureilla ei ole päättymispäivää, liikkeeseenlaskija vähentää rahoituskustannuksen päivittäin minifutuurin arvosta. Tämän seurauksena sekä rahoitusosuutta että Stop Loss -tasoa päivitetään ajan kuluessa.

Sijoita minifutuuri Longeihin, jos uskot markkinoiden nousuun ja minifutuuri Shorteihin, jos uskot markkinoiden laskuun.

Lue lisää minifutuureista ja katso esimerkki.linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Check

Mahdollisuudet

 • Tuote on läpinäkyvä, koska minifutuurin hinta liikkuu lähes samoin kuin kohde-etuus.
 • Toimii hyvin sekä lyhyt- että pitkäaikaisissa sijoituksissa ja on verrattavissa sijoitussalkun lainoitukseen.
 • Voit sijoittaa osakkeisiin, raaka-aineisiin, indekseihin sekä valuuttoihin.

Huomioitavaa

 • Voit menettää koko sijoitetun pääoman.
 • Minifutuureissa on Stop Loss -taso.
 • Ostaessasi minifutuureja maksat korkoa rahoituskustannuksesta (katso liikkeeseenlaskijan ehdot).

Stop Loss

Stop Loss -tason aktivoiduttua kaupankäynti minifutuurilla päättyy. Liikkeeseenlaskija sulkee lainoitetun osuuden (rahoitusosuus) markkinoilla.

Riippuen markkinatilanteesta minifutuurin mahdollinen jäännösarvo maksetaan sinulle minifutuurin erääntymisen jälkeen. Jäännösarvo voi vaihdella 0-rahoitusosuus.

Minifutuuri Long ja Minifutuuri Short

Minifutuuri Long

Esimerkissä kohde-etuuden hinta on 100 euroa. Minifutuuri Longin rahoitusosuus on 80 euroa ja sijoitettu oma pääoma 20 euroa, joka on myös minifutuurin arvo. Kohde-etuuden arvon noustessa 120 euroon, minifutuuri Longin arvo nousee 20 eurosta 40 euroon. Kohde-etuuden arvo on näin ollen noussut 20 % ja minifutuuri Longin arvo on noussut 100 %.

Minifutuuri Long -esimerkki

Minifutuuri Short

Esimerkissä kohde-etuuden hinta on 100 euroa. Minifutuuri Shortin rahoitusosuus on 80 euroa ja sijoitettu oma pääoma 20 euroa, joka on myös minifutuurin arvo. Kohde-etuuden arvon laskiessa 80 euroon, minifutuuri Shortin arvo nousee 20 eurosta 40 euroon. Kohde-etuuden arvo on näin ollen laskenut 20 % ja minifutuuri Shortin arvo on noussut 100 %.

Minifutuuri Short -esimerkki

Turbowarrantit

Vauhtia sijoituksiin

Kilpikonna ja raketti

Turbowarrantit lyhytaikaisiin sijoituksiin

Turbowarranteilla on ennaltamäärätty päättymispäivä sekä toteutushinta, jonka perusteella jäännösarvo lasketaan.

Erona tavallisiin warrantteihin on turbowarranttien Knock Out -taso. Jos turbowarrantti saavuttaa Knock Out -tasonsa, se erääntyy välittömästi ja kaupankäynti turbowarrantilla päättyy. Knock Outin yhteydessä turbowarrantti voi menettää täysin arvonsa.

Volatiliteetti ja aika-arvo eivät vaikuta turbowarrantin arvoon samalla tavalla kuin tavallisen warrantin arvoon. Näin ollen turbowarrantti seuraa kohde-etuuden hintaa tarkemmin kuin tavallinen warrantti. Turbowarrantit nimetään samoin kuin tavalliset warrantit. Turbowarrantin tunnistat kaupankäyntikoodin alussa olevasta T-kirjaimesta.

Lue lisää turbowarranteista ja katso esimerkki.linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Mahdollisuudet

 • Turbowarrantin hinta liikkuu lähes samoin kuin kohde-etuus.
 • Toimii hyvin lyhytaikaisissa sijoituksissa ja kohde-etuuden pienikin liike vaikuttaa turbowarrantin arvoon.
 • Knock Out -taso toimii kuten Stop Loss -toimeksianto osakkeissa.

Huomioitavaa

 • Voit menettää koko sijoitetun pääoman.
 • Turbowarrantti voi erääntyä (Knock Out) ennen päättymispäivää.
 • Eri liikkeeseenlaskijoiden tuotekohtaiset ehdot poikkeavat toisistaan.

Unlimited Turbo

Korkeampi vipuvaikutus kuin minifutuureilla

Unlimited Turbo kuin sijoitussalkun lainoitus

Unlimited turbo toimii suurelta osin kuin minifutuuri.

Minifutuureissa Stop Loss -taso ja rahoitusosuus eroavat toisistaan. Unlimited turboissa Stop Loss -taso ja rahoitusosuus ovat samat. Tämä huomioidaan tuotteen hinnassa.

Unlimited turboilla ei ole ennaltamäärättyä päättymispäivää.

Lue lisää unlimited turboista ja katso esimerkki.linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Nuoli

Mahdollisuudet

 • Unlimited turboilla on korkeampi vipuvaikutus kuin minifutuureilla.
 • Toimii hyvin sekä lyhyt- että pitkäaikaisissa sijoituksissa ja on verrattavissa sijoitussalkun lainoitukseen.
 • Voit sijoittaa osakkeisiin, raaka-aineisiin, indekseihin sekä valuuttoihin.

Huomioitavaa

 • Voit menettää koko sijoitetun pääoman.
 • Unlimited turboissa on Stop Loss -taso.
 • Ostaessasi Unlimited turboja maksat korkoa rahoituskustannuksesta (katso liikkeeseenlaskijan ehdot).

Warrantit

Sinulle, joka pidät pääsi kylmänä

Lumilautailija

Warrantit sekä näkemyksen ottamiseen että salkun suojaamiseen

Warrantti on viputuote, joka antaa sinulle oikeuden ostaa tai myydä kohde-etuutta ennaltamäärätyllä hinnalla (toteutushinta) ennaltamäärättynä päivänä (päättymispäivä).

Jos warrantilla on päättymispäivänä reaaliarvoa, saat käteiskorvauksen, joka vastaa kohde-etuuden ostamisesta/myymisestä saatavaa arvoa.

Warranttien liikkeeseenlaskijoita on markkinoilla useita. Warranttikohtaiset ehdot ja nimeämiskäytäntö vaihtelevat liikkeeseenlaskijakohtaisesti.

Ennen sijoituspäätöksen tekoa on tärkeää tutustua liikkeeseenlaskijan tuote-ehtoihin.

Lue lisää warranteista ja katso esimerkkilinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Mahdollisuudet

 • Warranteilla suuri vipuvaikutus.
 • Kohde-etuuden tuleva osto-/myyntihinta on varmistettu.
 • Toimii sekä näkemyksen ottamiseen että salkun suojaamiseen.

Huomioitavaa

 • Voit menettää koko sijoitetun pääoman.
 • Warrantin hintaan vaikuttavat mm. aika-arvo ja volatiliteetti.
 • Tuote-ehdot vaihtelevat liikkeeseenlaskijakohtaisesti.

Mikä on reaaliarvo? Entä volatiliteetti?

Reaaliarvo

Reaaliarvo on warrantin tosiasiallinen arvo, jos warrantin päättymispäivä olisi tänään.

Otetaan esimerkiksi warrantti, jonka suhde kohde-etuuteen on 1:1. Jos warrantin toteutushinta on 10 eur ja markkinahinta 11 eur, warrantin tosiasiallinen arvo olisi 1 eur päättymispäivänä.

Volatiliteetti

Volatiliteetti kertoo kuinka paljon kohde-etuuden hinta vaihtelee. Jos kohde-etuuden hinta nousee ja laskee paljon, on sen volatiliteetti korkea. Volatiliteetti voidaan jakaa historialliseen ja implisiittiseen volatiliteettiin. Historiallinen volatiliteetti kertoo miten kohde-etuuden hinta on vaihdellut aikaisemmin, kun taas implisiittinen volatiliteetti on arvio kohde-etuuden tulevasta volatiliteetista.

Luotot

Joustavuutta kaupankäyntiin

Salkkuun liitetty luotto-ominaisuus

Nordnetin asiakkaana sinulla on mahdollisuus liittää salkkuusi luotto-ominaisuus, jolla lisäät joustavuutta kaupankäyntiisi.

Kaupankäyntiluoton lisäominaisuus Superluotto antaa sinulle sellaisen koron, millainen on salkkusi. Superluotossa on kaksi eri korkotasoa, parhaimmillaan korko voi olla jopa 0,99 % (todellinen vuosikorkorko 0,995 %).

Luoton avulla voit lisätä ostovoimaasi ja parantaa tuottomahdollisuuksiasi. Voit ostaa luotolla arvopapereita tai käyttää rahoja muuhun haluamaasi tarkoitukseen. Salkkusi osakkeet, rahastot ja muut arvopaperit toimivat luottosi vakuutena.

Luotto-ominaisuuden myöntäminen edellyttää, että luottohakemuksesi hyväksytään.

Lue lisää

Luotot

Piirakkakaavio

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.