Siirry pääsisältöön

Optiot ja johdannaiset.

Sijoitusmahdollisuuksia optioilla.

Johdannaismarkkinat tarjoavat sijoitusmahdollisuuksia. Optioilla voit tehdä tuottoa huolimatta siitä nouseeko, laskeeko vai pysyykö pörssi paikallaan.

Voit sekä kasvattaa että pienentää riskejä riippuen siitä, minkälaisen strategian valitset ja miten uskot markkinoiden liikkuvan.

Nordnetissä voit ostaa (merkitä) ja myydä (asettaa) indeksi-, osake- ja henkilöstöoptioita. Voit myös ostaa ja myydä termiinejä.

Tuottoa markkinasuunnasta riippumatta.

  • Varmista optiolla etukäteen sovittu osto- tai myyntikurssi.
  • Valitse indeksi-, osake- tai henkilöstöoptio.
  • Tienaa kun markkinat nousevat, laskevat tai pysyvät paikoillaan.

Hae kaupankäyntimahdollisuutta.

Käydäksesi kauppaa optioilla sinun on läpäistävä tietämystesti varmistaaksesi tuotteiden soveltuvuuden sinulle. Kaupankäynti pörssilistatuilla tuotteilla sisältää korkean riskin, joka ei sovi kaikille. Sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Ennen kaupankäynnin aloittamista sijoittajan tulee ymmärtää kaupankäyntiin liittyvät riskit ja tuotteeseen liittyvät ehdot.

Mikä on optio?
Optio on kahden osapuolen välinen sopimus, joka antaa ostajalle (haltijalle) oikeuden, mutta ei velvollisuutta, ostaa tai myydä option kohde-etuus, esimerkiksi osake, tulevaisuudessa tiettynä aikana sovittuun hintaan.

Tästä oikeudesta ostaja maksaa preemion, option markkinahinnan, myyjälle (asettajalle).

Optio voi olla joko osto- tai myyntioptio. Option asettaja on velvollinen toteuttamaan optiosopimuksen, jos ostaja sitä vaatii.

Osto-option ostaminen
Osto-option ostajalla on oikeus ostaa kohde-etuutena oleva osake ennalta määrättyyn hintaan tiettyyn päivään mennessä. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto, jos uskoo kurssien nousevan ja haluaa hyötyä noususta. Riskinä on, ettei nousua tapahdukaan. Tässä tapauksessa tappioriski rajoittuu optiosta maksettuun preemioon.

Myyntioption ostaminen
Myyntioption ostajalla on oikeus myydä kohde-etuutena oleva osake ennalta määrättyyn hintaan tiettyyn päivään mennessä. Myyntioptiota ostaessa ostetaan myös osittain vakuus. Tämä voi olla varteenotettava vaihtoehto, jos uskot kurssien laskevan ja haluat hyödyntää näkemystäsi. Tällöin option arvo nousee samassa suhteessa kun osakekurssi laskee. Myyntioptioita käytetään usein myös spekulointitarkoituksiin.

Osto-option myyminen
Osto-option myyjällä on velvollisuus myydä kohde-etuutena oleva osake ennalta määrättyyn hintaan tiettyyn päivään mennessä. Osto-option myyminen voi olla mielenkiintoinen strategia, jos uskot markkinoiden pysyvän paikoillaan ja haet lisätuottoa salkkuun, vaikka kurssit eivät kehittyisikään.

Myyntioption myyminen
Myyntioption myyjällä on velvollisuus ostaa kohde-etuutena oleva osake ennalta määrättyyn hintaan. Strategia on riskinen, mutta sitä voi käyttää tuottojen saamiseen silloin, kun markkinat pysyvät paikoillaan.

Se on myös varteenotettava strategia silloin, kun olet valmis ostamaan osaketta nykyhintaa alempaan hintaan.

Esimerkki: Osakkeella käydään kauppaa 10 euron hintaan. Haluat ostaa osaketta 9,50 eurolla. Voit myydä option 9,50 euron toteutushintaan. Mikäli option erääntymispäivänä osakkeella käydään kauppaa alle 9,50 euron hintaan, saat osakkeet salkkuusi hintaan 9,50 ja saat tuottona myymäsi option preemion (koko option hinnan). Jos taas osake ei ole laskenut ja sillä käydään kauppaa option erääntyessä yli 9,50 euron hintaan, saat joka tapauksessa tuottona koko option hinnan.

Erilaisilla osto- ja myyntioptioiden yhdistelmillä voi rakentaa monia erilaisia optiostrategioita. Muutamia esimerkkejä optiostrategioista:

Covered call
Tarkoittaa, että kirjoitat osto-optioita omistamiesi osakkeiden pohjalta. Tällöin voit tienata, vaikka osakekurssit pysyisivät paikoillaan. Koska osto-optio edellyttää kohde-etuuden myymistä ennalta määrättyyn hintaan, rajautuu osakeomistuksesi tuotto myydyn option toteutushintaan. Saat tuottona myymäsi option preemion.

Strangle
Strategiassa ostetaan tai myydään optioita eri lunastushinnoilla. Preemio on usein alhaisempi verrattuna Straddle-strategiaan, koska on epätodennäköisempää, että osakkeen hinta savuttaisi lunastushinnan, ne ovat ns. ”out-of-the-money”. Tavoitteena on saada suuri vipuvaikutus voimakkailla kurssiliikkeillä.

Straddle
Strategiassa ostetaan sekä osto- että myyntioptioita samalla lunastushinnalla. Näin voi ansaita rahaa, jos osakekurssi nousee tai laskee. Strategialla suojaudutaan siis molempiin suuntiin. Se, joka käyttää ostettua Straddlea, toivoo suuria liikkeitä suunnasta välittämättä.

Sopimuksen koko
Yksi sopimus vastaa 100 kohde-etuutena olevaa osaketta. Kaupankäynti osakeoptioilla tapahtuu tavallisesti 10 sopimuksen ryhmissä, vastaten 1 000 kohde-etuutena olevaa osaketta. Tämä tarkoittaa, että osakeoption pörssierän ollessa 10 optiota ja lunastushinnan 150 kr, on optiokokonaisuuden arvo 10x100x150=150 000 kr. Optioilla voidaan käydä kauppaa myös yksitellen eli vähintään yhdestä sopimuksesta.

OMX-optioiden ja -termiinien kohde-etuuden arvo on OMX-indeksi kerrottuna 100 kruunulla. OMX-optioilla käydään kauppaa yksittäisinä sopimuksina.

Kohde-etuuden suuri arvo suhteessa option preemioon (hintaan) on yksi syy vipuvaikutukseen/riskiin, joka optiokaupankäynnissä syntyy.

Toimeksiantojen teko
Verkkopalvelumme kautta tehtävän toimeksiannon suuruus voi olla korkeintaan 500 sopimusta/toimeksianto. Meklarimme auttavat sinua veloituksetta sellaisissa optiokaupoissa, jotka ovat suurempia kuin 500 sopimusta, tai yhdistelmäkaupoissa.

Markkinan kiinni ollessa tehty pitkäaikaistoimeksiannon muutos lähetetään eteenpäin markkinan auetessa eli klo 10 Suomen aikaa (NasdaqOMX Stockholm). Näin ollen on mahdollista, että toimeksiantosi toteutuu ennen kuin muutospyyntö on ehditty lähettää.

Virheellinen kauppa
Huomiothan, että antamasi toimeksiannot ovat sitovia. Mikäli huomaat asettaneesi vahingossa väärän kurssin, ota viipymättä yhteyttä Nordnetin meklareihin. Virheellisten toimeksiantojen korjaaminen on mahdollista vain pörssin ilmoittamien aikarajojen ja sääntöjen puitteissa.

Option päättymispäivä
Ruotsalaisten osake- ja indeksijohdannaisten (optiot ja termiinit) päättymispäivä on jokaisen päättymiskuukauden kolmas perjantai. Mikäli tämä päivä ei ole pankkipäivä, päättymispäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään.

Hinnanmuutosvälit
Riippuen instrumentin preemion suuruudesta, toimeksiannon kurssi voidaan toteuttaa eri desimaalimäärillä. Allaoleva taulukosta näkyy pienimmät desimaalit (ticksize), joita voidaan määrittää toimeksiannolle tietyn hinnanmuutosvälin sisällä.

Optiot

Muutosväli

Hinnanmuutosväli

0,01-0,10

1 öre

0,15-3,95

5 öre

4,00-49,99

10 öre

50,00-

25 öre

 

Näin option toteutus tapahtuu
Option lunastus tapahtuu päättymispäivänä jos se on ”in the money”. Jos optio on ”out of the money”, on optio arvoton päättymispäivänä. Osakeoptio toteutuu päättymispäivänä automaattisesti, jos se on enemmän kuin 1 % ”in-the-money”, osakeoptioille laskettuna loppukurssilla ja OMX-optioille laskettuna sulkemispäivän keskikurssilla.

Jos sinulla on päättymispäivänä jäljellä olevia positioita optiosopimuksessa, eikä salkussasi ole katetta lunastaaksesi kohde-etuutena olevia instrumentteja, sinun on ilmoitettava Nordnetin meklareille 4 tuntia ennen markkinoiden sulkeutumista, mitä haluat tehdä optioilla. Jos et ota yhteyttä, Nordnet voi sulkea positiosi tai salkkusi ylilainoittuu.

Jokainen optio nimetään sen kohde-etuuden, lunastushinnan ja päättymiskuukauden mukaan.

Option kaupankäyntikoodi voi olla esimerkiksi ERICB1H80. ERICB tarkoittaa, että option kohde-etuutena on Ericsson B -osake. Numero 1 tarkoittaa, että option päättymiskuukausi on vuonna 2011 ja H-kirjain sitä, että kyseessä on osto-optio ja sen päättymiskuukausi elokuu. H ilmaisee siis päättymiskuukauden ja sen, onko kyseessä osto- vai myyntioptio. 80 on lunastushinta, eli hinta, joka maksetaan, jos ostaja lunastaa option.

Viereisestä taulukosta näkyy kuukausien koodit. OMX-termiineillä on samanlaiset kaupankäyntikoodit kuin osto-optioilla, esimerkiksi OMX1D tarkoittaa OMX-termiiniä, jonka päättymiskuukausi on huhtikuu 2011.

Optioiden kuukausien koodit

Päättymiskuukausi

Osto-optio

Myyntioptio

Tammikuu

A

M

Helmikuu

B

N

Maaliskuu

C

O

Huhtikuu

D

P

Toukokuu

E

Q

Kesäkuu

F

R

Heinäkuu

G

S

Elokuu

H

T

Syyskuu

I

U

Lokakuu

J

V

Marraskuu

K

W

Joulukuu

L

X

Ostaaksesi optioita, sinulla tulee olla riittävästi varoja tai salkussasi on oltava lainoitusmahdollisuus. Nordnet hoitaa vakuuden asettamisen puolestasi.

Myydäksesi optioita Nordnetin verkkopalvelussa, sinulla tulee olla varoja tai lainoitusmahdollisuus, jotka täyttävät Tukholman pörssin vakuusvaatimukset. Sinun vastuullasi on varmistaa, että salkussasi on riittävästi katetta joko rahana tai lainoituksena.

Kaupankäyntiluotto.

Luottoa salkkuasi vastaan – hyödynnä mahdollisuus lisätuottoon. Kaupankäyntiluoton avulla voit parantaa tuottomahdollisuuksiasi ja maksaa tekemäsi osakeostot kauppapäivän sijasta vasta kauppojen selvityspäivänä (T+2), ilman korkoseuraamuksia.

Luotto toimii varakassana osakeostoihin tai muuhun haluamaasi tarkoitukseen. Voit nostaa luoton halutessasi myös pois Nordnet-salkustasi.

Opi lisää optioista.

Nosta säästämisesi uudelle tasolle.

Välittäjä 2019 Nordnet sija 1.