Siirry pääsisältöön

Sertifikaatit.


Sijoita Tracker-, Bonus- ja Discount-sertifikaatteihin.

Sertifikaatit ovat pörssilistattuja sijoitustuotteita, joiden arvo määräytyy kohde-etuuden arvonkehityksen perusteella. Sertifikaateilla käydään kauppaa samalla tavoin kuin osakkeilla. Kohde-etuus voi olla osake, indeksi, raaka-aine, obligaatio tai valuutta.

Sertifikaatteja on tarjolla sekä vivulla että ilman. Bull- ja Bear-tuotteet ovat vipusertifikaatteja, jotka seuraavat osaketta, indeksiä tai raaka-ainetta.

On myös sertifikaatteja, jotka seuraavat kohde-etuutta 1:1. Näiden sertifikaattien nimi vaihtelee liikkeeseenlaskijasta riippuen. Niitä kutsutaan usein Tracker- tai Open End -sertifikaateiksi tai yksinkertaisesti esimerkiksi vain vehnäksi.

Avaa Nordnet-asiakkuus

Käydäksesi kauppaa viputuotteilla sinun on läpäistävä tietämystesti varmistaaksesi tuotteiden asianmukaisuuden sinulle. Kaupankäynti pörssilistatuilla tuotteilla sisältää korkean riskin, joka ei sovi kaikille. Sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Ennen kaupankäynnin aloittamista sijoittajan tulee ymmärtää kaupankäyntiin liittyvät riskit ja tuotteeseen liittyvät ehdot.

Pohjoismaiden pörsseissä on käytössä turvajärjestelmä, jonka tarkoituksena on vähentää voimakkaita kurssimuutoksia sekä mahdollisesti välttää turhia keskeytyksiä kaupankäynnissä. Toimeksiantojen hintavaihtelurajat ovat normaalisti noin +/- 15 – 50 % viimeisimmästä kauppahinnasta ja tätä enemmän poikkeavat toimeksiannot hylätään. Jos tuotteen myyminen liikkeeseenlaskijan ostolaitaan ei onnistu ja haluat tehdä myynnin, tulee sinun soittaa kaupankäyntiimme puh. 020 198 5898 välittömästi.

Sijoita maailmalle kustannustehokkaasti.

 • Käy kauppaa ilman välityspalkkioita* Nordnet Markets -valikoiman tuotteilla.

 • Sertifikaatti vivulla tai ilman vipua.

 • Vaikeapääsyiset markkinat avoinna.

*Koskee yli 100 € kauppoja.

Bonus-sertifikaatti.

Mahdollisuus bonustuottoon – rajoittamaton osallistuminen nousuun.

Bonus-sertifikaatit ovat kohde-etuuteen, yleensä osakkeeseen tai indeksiin, sidottuja ns. tuottoa lisääviä välineitä.

Bonus-sertifikaatti tarjoaa sijoittajalle erääntymispäivänä niin sanotun bonustuoton, mikäli ennaltamäärättyä suojatasoa ei ole alitettu voimassaoloaikana. Bonustuotto määräytyy ennaltamäärätyn bonustason mukaan. Jos kohde-etuus on erääntymispäivänä bonustason yläpuolella, maksetaan sertifikaatista kohde-etuuden arvo.

Jos sertifikaatin suojataso on alitettu sertifikaatin voimassaoloaikana, bonustuotto on menetetty ja erääntymispäivänä sertifikaatista maksetaan kohde-etuuden arvo.

Mahdollisuudet:

 • Bonus-sertifikaatin haltija hyötyy kohde-etuuden noususta täysimääräisesti, eikä sitä ole rajattu millekään tasolle. Tämä toteutuu siten, että erääntymispäivänä sertifikaatin arvo vastaa kohde-etuuden arvoa (kertoimella korjattuna), mikäli kohde-etuuden hinta on bonustason yläpuolella.

 • Bonustuoton ansiosta sertifikaatti mahdollistaa tuoton myös kohde-etuuden kehityksen ollessa vaatimatonta tai jopa rajallisesti laskeva. Tämä ei ole mahdollista suorassa sijoituksessa. Bonus-sertifikaatista maksetaan erääntymisen yhteydessä bonustaso kertoimella korjattuna, mikäli kohde-etuus ei ole alittanut/sivunnut suojatasoa.

 • Bonustuotto on turvattu, jos kohde-etuus ei sivua tai laske ennaltamäärätyn suojatason alapuolelle. Sijoittajalla on siis tappiopuskuri suojatasolle asti.

Huomioitavaa:

 • Bonus-sertifikaatin maksuprofiili koskee lähtökohtaisesti vasta erääntymispäivän tilannetta, jolloin maksusuoritus määräytyy kohde-etuuden hinnan mukaan.

 • Voimassaoloaikana bonus-sertifikaatin hinta perustuu kohde-etuuden hinnan lisäksi muihin hintaan vaikuttaviin tekijöihin kuten implisiittiseen volatiliteettiin, muutoksiin osinko-odotuksissa ja korkotason kehitykseen.

 • Bonus-sertifikaatin hinta voi olla kohde-etuutta kalliimpi tai halvempi, riippuen sen ominaisuuksista kuten suoja- ja bonustaso, jäljellä oleva voimassaoloaika ja kohde-etuuden osinko-odotukset.

 • Kohde-etuudesta sertifikaatin voimassaoloajalta maksettavia osinkoja ei makseta bonus-sertifikaatin haltijalle, vaan liikkeeseenlaskija käyttää niitä bonusrakenteen rahoittamiseen.

Tietoa päättymispäivästä

Bonus-sertifikaateilla voi käydä kauppaa niiden voimassaoloaikana aina päättymispäivään saakka. Sertifikaatin liikkeeseenlaskija luo likviditeetin tarjoamalla osto- ja myyntikurssit.Jos et ole myynyt bonus-sertifikaattia ennen päättymispäivää, sertifikaatin arvo maksetaan automaattisesti salkkuusi muutaman pankkipäivän kuluessa.

Capped bonus -sertifikaatti.

Mahdollisuus bonustuottoon.

Capped bonus -sertifikaatit ovat kohde-etuuteen, yleensä osakkeeseen tai indeksiin, sidottuja ns. tuottoa lisääviä välineitä.

Capped bonus -sertifikaatti tarjoaa sijoittajalle erääntymispäivänä niin sanotun bonustuoton, jos ennaltamäärättyä suojatasoa ei ole alitettu voimassaoloaikana. Bonustuotto määräytyy ennaltamäärätyn bonustason mukaan. Tavalliseen bonus-sertifikaattiin verrattaessa capped bonus -sertifikaatin arvo on rajattu niin sanotulla maksimitasolla, joka määrittää sertifikaatin korkeimman mahdollisen arvon.

Jos sertifikaatin suojataso on alitettu sertifikaatin voimassaoloaikana, on bonustuotto menetetty ja erääntymispäivänä sertifikaatista maksetaan kohde-etuuden arvo, kuitenkin korkeintaan maksimitason mukaan.

Mahdollisuudet:

 • Sijoituksen tavoitteena on ainoastaan bonustuotto: Jos ei odota kohde-etuudelta voimakasta nousua tai muista syistä tavoittelee ainoastaan bonustuottoa, voi olla mahdollista luopua rajoittamattomasta osallistumisesta kohde-etuuden nousuun.

 • Rajoittamattoman tuottopotentiaalin sijaan saadaan edullisempi bonusrakenne: Capped bonus -sertifikaatin maksimitasolla rajattu tuottopotentiaali mahdollistaa tavallisiin bonus-sertifikaatteihin verrattuna houkuttelevan bonusrakenteen. Tämä voi toteutua edullisemman hinnan, korkeamman bonustason (maksimitason) tai alemman suojatason kautta. Tavallisiin bonus-sertifikaatteihin verrattuna capped bonus -sertifikaatit voivat siis tarjota korkeamman bonustuoton ja/tai suuremman tappiopuskurin. Vastapainoksi capped bonus -sertifikaatin tuotto on rajattu maksimitasolla.

Huomioitavaa:

 • Capped bonus -sertifikaatin maksuprofiili koskee lähtökohtaisesti vasta erääntymispäivän tilannetta, jolloin maksusuoritus määräytyy kohde-etuuden hinnan mukaan.

 • Voimassaoloaikana capped bonus -sertifikaatin hinta perustuu kohde-etuuden hinnan lisäksi muihin hintaan vaikuttaviin tekijöihin kuten implisiittiseen volatiliteettiin, muutoksiin osinko-odotuksissa ja korkotason kehitykseen.

 • Capped bonus -sertifikaatin hinta voi olla kohde-etuutta kalliimpi tai halvempi, riippuen sen ominaisuuksista kuten suoja- ja bonustaso, jäljellä oleva voimassaoloaika ja kohde-etuuden osinko-odotukset.

 • Kohde-etuudesta sertifikaatin voimassaoloajalta maksettavia osinkoja ei makseta capped bonus -sertifikaatin haltijalle, vaan liikkeeseenlaskija käyttää niitä bonusrakenteen rahoittamiseen.

Tietoa päättymispäivästä

Capped bonus -sertifikaateilla voi käydä kauppaa niiden voimassaoloaikana aina päättymispäivään saakka. Sertifikaatin liikkeeseenlaskija luo likviditeetin tarjoamalla osto- ja myyntikurssit.Jos et ole myynyt capped bonus -sertifikaattia ennen päättymispäivää, sertifikaatin arvo maksetaan automaattisesti salkkuusi muutaman pankkipäivän kuluessa.

Discount-sertifikaatti.

Edullisempia kuin vastaavat osakkeet.

Discount-sertifikaatit ovat kohde-etuuteen, yleensä osakkeeseen tai indeksiin, sidottuja ns. tuottoa lisääviä välineitä.

Discount-sertifikaatin arvonnousu on rajoitettu ennalta määrättyyn maksimitasoon. Tämän seurauksena discount-sertifikaatit ovat edullisempia kuin vastaava kohde-etuus. Nimensä perusteella voidaankin sanoa, että discount-sertifikaatteihin sijoittaminen on kuin kävisi kohde-etuudella kauppaa alennuksella. Ennalta asetetun maksimitason vuoksi tuotto on kuitenkin rajattu. Osakekurssi voi nousta maksimitason yli, mutta tuottosi ei.

Mahdollisuudet:

 • Discount-sertifikaateilla voit ostaa kohte-etuuden, kuten osakkeen, edullisemmin kuin suoraan osakkeeseen sijoittamalla.

 • Discount-sertifikaatit voivat olla hyvä sijoitusvaihtoehto, jos uskot nousun olevan pieni tai haluat tuottoa paikallaan pysyvillä markkinoilla.

 • Discount-sertifikaatti voi saavuttaa positiivisen tuoton jo sivuttaisliikkeisessä ja jopa rajallisesti laskevassa markkinassa. Tämä ei ole suorassa osake- tai indeksisijoituksessa mahdollista. Tuotto, jonka discount-sertifikaatti saavuttaa kohde-etuuden ollessa muuttumaton kutsutaan discount-tuotoksi. Discount-tuotto rakentuu koko sertifikaatin voimassaoloaikana. Toisaalta discount-sertifikaatin tuotto on rajattu maksimitasolla.

Huomioitavaa:

 • Discount-sertifikaatin hintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten volatiliteetti, korot ja aika-arvo. Alennus vaihtelee kohde-etuuden volatiliteetin suuruudesta riippuen.

 • Ennaltamäärätty maksimitaso määrittää sertifikaatin maksimaalisen tuoton, joka voi jäädä kohde-etuuden tuottoa pienemmäksi, jos osakekurssi nousee maksimitason yläpuolelle

Tietoa päättymispäivästä

Discount-sertifikaateilla voi käydä kauppaa niiden voimassaoloaikana aina päättymispäivään saakka. Sertifikaatin liikkeeseenlaskija luo likviditeetin tarjoamalla osto- ja myyntikurssit.Jos et ole myynyt discount-sertifikaattia ennen päättymispäivää, sertifikaatin arvo maksetaan automaattisesti salkkuusi muutaman pankkipäivän kuluessa.

Tracker-sertifikaatti.

Mahdollisuus sijoittaa vaikeapääsyisille markkinoille.

Tracker-sertifikaatit ovat kohde-etuutta yksi yhteen (1:1) seuraavia rahoitusvälineitä.

Sertifikaatit ovat helpoin ja puhtain sijoitusmuoto, jos haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä raaka-aineisiin. Esimerkiksi kultasertifikaatti seuraa kullan hinnan kehitystä. Siihen ei vaikuta muut ulkopuoliset tekijät, kuten rahastossa, joka sijoittaisi kultaan kultatoimialalla toimivien yhtiöiden kautta.

Jos haluat optimoida sijoituksesi ja saada mahdollisimman suuren vaikutuksen kohde-etuudessa, sertifikaatti on sijoitustuotteesi.

Mahdollisuudet:

 • Sertifikaatteja voi ostaa ja myydä suoraan pörssissä osakkeiden tapaan.

 • Liikkeeseenlaskija toimii markkinatakaajana ja antaa jatkuvasti osto- ja myyntikursseja reaaliajassa koko kaupankäyntipäivän ajan.

 • Tracker-sertifikaatit tarjoavat mahdollisuuden sijoittaa suoraan muuten vaikeapääsyisille markkinoille ja ulkomaisiin indekseihin.

Huomioitavaa:

 • Sertifikaatteihin sijoittaessa otat liikkeeseenlaskijariskin. Jos liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömyystilaan, sijoittaja voi menettää tekemänsä sijoituksen kokonaan.

 • Tracker-sertifikaateissa on usein hallinnointipalkkio. Mahdollinen palkkio ilmenee tuote-ehdoista.

 • Joissain sertifikaateissa on eräpäivä, toisin kuin esim. osakkeissa ja ETF:issä.

Mahdollinen valuuttasuojaus

Jos kohde-etuus on noteerattu toisessa valuutassa, on olemassa valuuttariski. On olemassa myös sertifikaatteja, joilla on valuuttasuojaus. Tämä käy usein ilmi tuotteen nimestä.Esimerkiksi OEV on valuuttasuojattu Open End -sertifikaatti, kun taas OEC ei ole valuuttasuojattu. Lisätietoja tuotteiden ominaisuuksista löytyy tuote-ehdoista.

Tärkeää tietoa riskeistä.

Tällä sivulla kuvatut tuotteet eivät sovi kaikille sijoittajille. Kyseiset tuotteet ovat monimutkaisia ja vaativat sijoittajalta selkeän ymmärryksen kohde-etuuksina olevista markkinoista sekä tuotekohtaisista ehdoista ja ominaisuuksista. Käydäksesi kauppaa Nordnet Markets -tuotteilla sinun on läpäistävä tietämystesti tai muulla tavoin osoitettava riittävä tietämystaso varmistaaksesi tuotteiden asianmukaisuuden sinulle.

Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Vipuvaikutuksella sijoittamiseen liittyy suuri riski koko sijoitetun pääoman menettämisestä. Lue lisää riskeistä.

Tietoa Nordnetin kaupankäyntiluotosta.

Kaupankäyntiluotto eli sijoituslaina tarkoittaa luottoa, jossa käytät salkkusi omistuksia luoton vakuutena. Luoton avulla voit parantaa tuottomahdollisuuksiasi ja maksaa tekemäsi osakeostot kauppapäivän sijasta vasta kauppojen selvityspäivänä (T+2), ilman korkoseuraamuksia. Luotto toimii varakassana osakeostoihin tai muuhun haluamaasi tarkoitukseen. Voit hyödyntää luottoa myös osakesäästötilillä. Ei aloitus- tai kuukausimaksuja. Korkoa maksat vain käyttämäsi luoton osalta – eli kun salkkusi saldo on negatiivinen – et koko myönnetystä luotosta.

→ Lue lisää Nordnetin kaupankäyntiluotosta.

Luotolla sijoittamiseen liittyy merkittävä riski. Jos luotolla ostamiesi rahoitusvälineiden arvo laskee, olet edelleen velvollinen maksamaan takaisin koko luottopääoman sekä korko-osuuden. Kurssien lasku tai muutokset lainoitusasteissa voivat tarkoittaa sitä, että salkun lainoitusarvo laskee ja salkkuun syntyy ylilainoitustilanne. Tämä ei ole sallittua.

Jos salkkuun syntyy ylilainoitustilanne, sinun tulee korjata tilanne viipymättä. Muussa tapauksessa riskinä on muun muassa, että rahoitusvälineitäsi pakkomyydään. Pakkomyynti voi johtaa tappioihin, joiden suuruus voi ylittää alkuperäisen luoton määrän.

Video: Näin Nordnetin kaupankäyntiluotto toimii
Video: Näin Nordnetin kaupankäyntiluotto toimii
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki