Tervetuloa asiakaspalveluun

Täältä löydät vastaukset yleisimpiin kysymyksiin. Jos et löydä etsimääsi, ota meihin yhteyttä.

020 198 5898 Asiakaspalvelu ma-pe 9.00-18.30 Meklarit ma-pe 9.00-19.00

Asiakaspalvelu / Muut aiheet

Mikä on MiFID II?

Arvopaperimarkkinalaki (2007:528) perustuu rahoitusvälineiden markkinoita koskevaan EU-direktiiviin, jonka lyhenne on MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Direktiivin myötä useimmilla Euroopan mailla on samanlaiset säädökset muun muassa arvopaperikaupankäyntiin. 3.1.2018 alkaen lainsäädäntöä vahvistetaan entisestään, kun MiFID II astuu voimaan. Tulet näkemään eräitä uuteen lainsäädäntöön liittyviä muutoksia Nordnet.fi:ssä jo ennen kyseistä päivämäärää.

Lainsäädäntömuutokset juontavat juurensa vuoden 2008 finanssikriisiin. MiFID II:n tarkoitus on parantaa kuluttajien ja sijoittajien suojaa ehkäisemällä kaupankäyntiä arvopapereilla, joista sijoittaja ei ymmärrä riittävästi. Uuden lainsäädännön tavoitteena on myös lisätä kilpailua finanssialalla.

Esimerkkejä sääntelyn muutoksista:

  • Arvopaperikaupankäynnin tehostetut avoimuusvaatimukset: entistä suuremmat velvoitteet toimeksiantojen ja toteutuneiden kauppojen julkistamiseksi
  • Entistä suuremmat raportointivelvoitteet finanssivalvontaviranomaisille
  • Vaatimus tiettyjen arvopaperien kaupankäyntimenetelmien yhtenäistämiseksi
  • Algoritmikauppaa ja algoritmistä korkean taajuuden kaupankäyntiä koskevaa uutta sääntelyä
  • Yksityiskohtaisia ja laajoja tarkennuksia sekä lisäyksiä, joiden tavoitteena on asiakassuojan parantaminen
  • Lisäyksiä ja muutoksia, jotka sisältävät muun muassa sääntöjä palveluiden ja tuotteiden tarjoajien pätevyysvaatimuksista, asiakkaiden soveltuvuusarvioinnista, informaation jakamisesta mm. strukturoitujen sijoitustuotteiden maksuihin liittyen, eturistiriitojen käsittelystä sekä tuotteiden tuottamisesta ja jakelusta
  • Entistä korkeammat vaatimukset korvausten vastaanottamiseen palveluiden ja tuotteiden tuottamisesta ja toimittamisesta, sekä joissain tapauksissa kielto tiettyjen palkkioiden vastaanottamiseksi, uudenlaisia vaatimuksia dokumentaatiosta, uusia sääntöjä tuotteiden tarjoamiseen, erityiset vaatimukset työntekijöiden osaamistason takaamiseksi, jne.

Mihin rahoitusinstrumentteihin uutta lainsäädäntöä sovelletaan?

Lainsäädäntöä sovelletaan täsmälleen kuten MiFID I-direktiiviä vuodelta 2007, eli MiFID II koskee kaikkea kauppaa rahoitusinstrumenteilla EU:ssa ja Euroopan talousalueella.

Mihin asiakkaisiin uutta lainsäädäntöä sovelletaan?

Arvopaperimarkkinalakia sovelletaan kaikkiin arvopaperikauppaa käyviin pankkiasiakkaisiin, sekä yksityis- että oikeushenkilöihin.

Miten henkilötietojani käsitellään Nordnetissä?

Voit lukea tästä linkistä lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi.

Asiasanat: henkilötieto, henkilötiedot, henkilötietojen käsittely

Mihin asiakasluokkaan kuulun?

Lainsäädäntö velvoittaa Nordnetin luokittelemaan asiakkaansa eritasoisiin luokkiin, joita kutakin koskee eritasoinen asiakassuoja. Lainsäädännön mukaisesti Nordnet jakaa asiakkaat seuraaviin luokkiin:

  • Ei-ammattimaiset asiakkaat ovat asiakkaita, jotka koostuvat kuluttajista ja tietyistä yrityksistä. Ei-ammattimaisia asiakkaita eli yksityisasiakkaita koskee korkein mahdollinen asiakassuoja. Lähes kaikki Nordnetin asiakkaat kuuluvat tähän luokkaan.
  • Ammattimaiset asiakkaat ovat asiakkaita, joilla on valtuudet toimia rahoitusmarkkinoilla. Ammattimaiset asiakkaat koostuvat suuryrityksistä, valtioista ja viranomaisista sekä muista sijoittajista, jotka sijoittavat ammattimaisesti.
  • Hyväksyttäviksi vastapuoliksi kutsutaan eräitä ammattimaisia asiakkaita, kuten tiettyjä pankkien sisäisiä yksiköitä, vakuutusyhtiöitä, rahastoyhtiöitä, ym.

MiFID II ei aiheuta olennaisia muutoksia arvopaperimarkkinalain nykyisiin sääntöihin asiakasluokittelun osalta.

Mitä asiakassuoja tarkoittaa?

Nordnet pyrkii aina asettamaan asiakkaan edun kaiken toiminnan keskiöön ja varmistamaan, että asiakkaan etu toteutuu palveluiden ja tuotteiden valinnassa. Etenkin arvopaperikaupassa asiakkaan suojelua koskevat säännökset on otettu huomioon, koska palvelut ja tuotteet ovat usein monimutkaisia ja sijoittaminen rahoitusinstrumentteihin voi pitää sisällään vaikeasti ymmärrettäviä riskejä. Asiakassuoja tarkoittaa muun muassa sitä, että pyrimme selittämään mahdollisimman selkeästi, miten tuotteet ja palvelut toimivat ja millaisia riskejä niihin liittyy.

Miksi Nordnet raportoi arvopaperikaupoista Finansinspektionenille?

Tämä velvoite astui voimaan jo vuonna 2007, kun MiFID I astui voimaan. MiFID II:n myötä Ruotsin finanssivalvontaviranomainen Finansinspektionen haluaa saada aiempaa enemmän tietoa ja dataa toteutuneista transaktioista. Kaupankäyntiraportoinnin tarkoituksena on, että Finansinspektionen voi valvoa markkinoita väärinkäytösten varalta. Kaikki maat, joissa Nordnet toimii, raportoivat transaktionsa Ruotsin Finansispektionenille.

Mikä on LEI-tunnus?

Uusi EU-lainsäädäntö vaatii arvopaperikauppaa käyviltä yrityksiltä kansainvälisen LEI-tunnuksen (Legal Entity identifier). LEI-tunnuksella parannetaan rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä, pienennetään markkinoiden väärinkäytöksiin liittyviä riskejä ja mahdollistetaan valvontaviranomaisille entistä tehokkaammat työkalut valvoa markkinoita. Uusi lainsäädäntö astuu voimaan 3.1.2018. Huomioi, että yritysasiakkaat eivät voi käydä kauppaa arvopapereilla tämän päivämäärän jälkeen ilman voimassa olevaa LEI-tunnusta. Lue lisää LEI-tunnuksesta täältä.

Pitääkö minun kertoa siitä, jos omaan useita kansalaisuuksia?

Nordnetin täytyy raportoida kaikki rahoitusinstrumenteilla tehdyt kaupat Finansinspektionenille. Jotta voimme raportoida kaupat ja henkilöllisyytesi oikein, tarvitsemme tiedon kaikista kansallisuuksistasi. Asiakkaanamme sinun tulee tästä syystä ilmoittaa Nordnetille (kaikki) kansalaisuutesi ja toimittaa meille passikopiosi todisteeksi.

Voivatko alaikäiset lapseni käydä kauppaa arvopapereilla?

Eivät. Alaikäiset lapset eivät voi käydä kauppaa rahoitusinstrumenteilla. Vanhempana tai muun huoltajan ominaisuudessa voit kuitenkin avata alaikäiselle tilin. Alaikäisen lapsen salkkua/tiliä hoitavat ja hallinnoivat huoltajat yhdessä Vanhempien valtakirja -lomakkeella. Niin kauan kuin lapsi on alaikäinen, vanhemmat/huoltajat vastaavat salkun hoidosta ja arvopaperikaupoista.

Milloin Nordnetin on testattava asiakkaan osaamistaso?

Kun käyt kauppaa monimutkaisella rahoitusinstrumentilla ensimmäistä kertaa, pankin on suoritettava ns. tietämystesti, eli arvioitava soveltuvuutesi kaupankäyntiin kyseisellä instrumentilla. Nordnetin tietämystestiä päivitetään jatkuvasti, joten jos olet jo aiemmin tehnyt testin, voit joutua tekemään testin uudelleen, jotta Nordnetillä on jatkuvasti ajankohtaiset tiedot osaamistasostasi. Testissä vastaat kysymyksiin, jotka koskevat tiettyjä instrumentteja ja palveluita. Testi on osa lainsäädännön asettamia asiakkaansuojavaatimuksia, jotka kertovat, ovatko tietosi riittävällä tasolla tietynlaisen instrumentin ostamiseksi. Myös luottohakemuksen yhteydessä on suoritettava tietämystesti.

Miksi minun täytyy suorittaa tietämystesti käydäkseni kauppaa?

Lainsäädäntö velvoittaa Nordnetiä estämään kaupankäynnin tietyillä monimutkaisilla instrumenteilla, jos asiakas ei ole suorittanut hyväksytysti tietämystestiä. Jos tietämystestin tulos osoittaa, että sinulla ei ole riittävästi tietoa monimutkaisesta instrumentista, et voi käydä kyseisellä instrumentilla kauppaa. Voit kuitenkin aina laajentaa osaamistasi lukemalla aiheesta ja kouluttautumalla klikkaamalla tästälinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan. Tämän jälkeen voit tehdä testin uudelleen ja katsoa, läpäisetkö testin ja pääsetkö käymään sillä sen jälkeen kauppaa.

Voit suorittaa tietämystestit tästä linkistälinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Mitä jos en halua suorittaa tietämystestiä?

Asiakkaan on suoritettava aina tietämystesti, jos hän haluaa aloittaa kaupankäynnin monimutkaisilla instrumenteilla. Jos et halua tehdä testiä, voit edelleen käydä kauppaa yksinkertaisilla instrumenteilla, kuten osakkeilla.

Mitä tarkoittaa toimeksiantojen huolellinen toteuttaminen (best execution)?

Nordnet tekee kaiken tarvittavan, jotta toimeksiannot toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että asiakkaan toimeksianto on asetettava sille markkinapaikalle, jolta asiakas saa toimeksiannolleen parhaan hinnan. Tämä tarkoittaa pääsääntöisesti markkinapaikkaa, jonka likviditeetti on kyseiselle instrumentille korkein. Nordnet julkistaa vuosittain tietoa siitä, mitä markkinapaikkoja toimeksiantojen toteutukseen on pääsääntöisesti käytetty.

Mitä tarkoittaa execution only?

Execution only tarkoittaa, että Nordnet ainoastaan toteuttaa toimeksiannon, tai että Nordnet ainoastaan vastaanottaa ja välittää toimeksiannon, jonka kolmas osapuoli toteuttaa markkinapaikalla. Tämä vastaa sitä normaalia tilannetta, jossa asiakas käy kauppaa Nordnetin alustalla, erotuksena tilanteelle, jossa Nordnet suorittaa toimeksiannon esimerkiksi osana salkunhoito- tai sijoitusneuvontapalvelua.

Miten läpinäkyvä Nordnet on kaupankäynnin kulujen suhteen?

Nordnet pyrkii toimimaan mahdollisimman läpinäkyvästi ja näyttää kaupan arvioidut kustannukset jo ennen kuin teet kaupan. Kustannukset lasketaan kauppakohtaisesti ja ne tulevat olemaan ennen 3.1.2018 käytettävissäsi ennen kuin teet päätöksen ostaa tai myydä instrumenttia. Toteutuneet kustannukset näkyvät vuositiliotteellasi.

Mistä löydän lisätietoa?

Voit lukea lisää MiFID II -direktiivistä täältä. Lisätietoa löydät myös mm. Suomen Finanssivalvonnan verkkosivuiltalinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Lisää aiheesta

Muut aiheetPuh. 020 198 5898
Asiakaspalvelu ma–pe 9.45–18.30
Meklarit ma–pe 9.45–19

Alkuun

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.