Maksut ja palkkiot

Alkuun

Tietoa viputuotteiden kuluista

Pörssilistattuihin tuotteisiin liittyy maksuja ja kuluja, joista sijoittajan tulee olla tietoinen. Maksut voivat liittyä esimerkiksi transaktioihin, osto- ja myyntihintojen väliseen erotukseen eli spreadiin tai vipuvaikutuksen mahdollistavan rahoitusosuuden korkokuluihin. Tällä sivulla kerromme maksuista, joita pörssilistattuihin tuotteisiin liittyy.

Bull- ja Bear-sertifikaatit

Välityspalkkiot 0 €

Nordnetin Bull- ja Bear-sertifikaateilla voi käydä kauppaa ilman välityspalkkiota. Välityspalkkiottomuus koskee Nordnetin verkkosivuilla ja Nordnetin tarjoamien kaupankäyntisovellusten (esimerkiksi Infrontin tai WinTraden) kautta tehtyjä, kauppasummaltaan yli 100 euron tai yli 1000 SEK/DKK/NOK suuruisia toimeksiantoja Nordnet Markets -tuotteilla. Alle 100 euron tai alle 1000 SEK/DKK/NOK arvoisista toimeksiannoista peritään joko 3 EUR, 19 SEK, 29 NOK tai 29 DKK/toteutunut toimeksianto riippuen siitä, missä valuutassa noteerattu tuote on kyseessä. Käydessäsi pörssikauppaa muussa valuutassa kuin euroissa veloitetaan sinulta valuutanvaihtokulut. Automaattisen valuutanvaihdon kulut ovat 0,25 % kauppasummasta. Valuuttatilin kautta itse tehdyn valuutanvaihdon kulut ovat 0,075 % vaihdetusta summasta.

Spread

Spread ilmaisee parhaan osto- ja myyntihinnan välisen eron. Spread ilmaistaan prosentteina (%) ja sijoittajalle se tarkoittaa kulua. Mitä korkeampi spread tuotteella on, sitä kauempana tuotteen käyvästä arvosta (osto- ja myyntitarjousten keskiarvosta) tuotteella voi käydä kauppaa. Korkean spreadin omaava tuote on siis sijoittajalle kalliimpi kuin pienen spreadin omaava tuote. Nordnetin Bull- ja Bear-sertifikaattien myynti- ja ostolaidoista sekä spreadista vastaa niiden liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB.

Korko ja hallinnointipalkkio

Päivittäisen vipuvaikutuksen luomiseksi Bull- ja Bear-sertifikaattiin on sisäänrakennettu rahoitusosuus, josta sijoittaja maksaa korkoa. Vuosikorko veloitetaan tuotteen päätöskurssissa pörssin sulkeuduttua.

Mitä korkeammin tuote on vivutettu, sitä korkeampi on tuotteen tosiasiallinen korkokulu. Korko peritään tuotteen arvon alentumisena, joka lasketaan seuraavalla kaavalla: (Vipukerroin – 1) * Korko-% / 360.

Esimerkki korkokuluista (voi vaihdella tuotekohtaisesti):

Vipukerroin

Korko-% /v

> 5

3 %

= 5

1,5 %

< 5

1,0 %

 

Joidenkin tuotteiden kohde-etuudet ovat erittäin volatiilejä, eli niiden kurssit heiluvat enemmän kuin muiden. Korkea volatiliteetti voi tarkoittaa, että kohde-etuuden vivuttaminen on kalliimpaa, mikä tarkoittaa korkeampaa korkokulua sijoittajalle. Kunkin tuotteen lopullisissa ehdoissa kerrotaan, miten kyseisen tuotteen vipuvaikutus on rahoitettu.

Esimerkkilaskelma korkokuluista

Alla olevassa taulukossa on esitetty, miten kolmen eri sertifikaattituotteen arvot kehittyvät rahoitustasosta, vipukertoimesta ja korkokuluista riippuen. Esimerkissä on oletettu, että kohde-etuuden arvo pysyy samana koko ajan.

Päivä

BULL OMX X2 NORDNET

BULL OMX X5 NORDNET

BULL OMX X15 NORDNET

0

100

100

100

1

99,997

99,98

99,88

2

99,995

99,97

99,77

3

99,992

99,95

99,66

4

99,989

99,93

99,54

5

99,986

99,92

99,43

 

Tuotteiden liikkeellelaskija veloittaa myös vuotuisen hallinnointipalkkion, joka on n. 0,5 % vuodessa.

Tuotekohtaiset korkokulut ja hallinnointipalkkiot selviävät avaintietoesitteistä.


Bull- ja Bear-sertifikaattien kokonaiskustannukset

On tärkeää ymmärtää, mitä kustannuksia pörssilistattuihin tuotteisiin liittyy ja miten ne muodostuvat. Maksut ja kulut voi jakaa kolmeen kategoriaan seuraavasti:

  • mahdollinen välityspalkkio pankille tai meklariliikkeelle
  • spread
  • rahoituskustannus ja hallinnointipalkkio

Yllä lueteltujen kulujen määräytyminen riippuu siitä, millaisiin tuotteisiin sijoittaa ja miten pitkään tuotteita pitää salkussaan. Jos sijoittaja käy päiväkauppaa, eli ostaa ja myy päivän sisäisesti, niin kulut koostuvat mahdollisesta välityspalkkiosta sekä spreadista osto- ja myyntitoimeksiantojen tekemisen yhteydessä. Jos sijoittaja pitää tuotteita salkussaan yön yli, peritään sijoituksesta myös rahoitusosuuteen liittyvät korkokulut.

Esimerkki

Sijoitat 1. päivänä 1 000 euroa Nordnetin Bull-sertifikaattiin, jonka vipukerroin on 15 ja spread 0,50 %. Myyt sertifikaatin päivänä 2. Olet tällöin maksanut 1,17 euroa korkoa ja 5 euroa spread-kulua, eli yhteensä 6,17 euroa. Koska kävit kauppaa Nordnet Marketsin tuotteella, sinulta ei peritä välityspalkkioita.


Minifutuurit

Välityspalkkiot 0 €

Nordnetin minifutuureilla voi käydä kauppaa ilman välityspalkkiota. Välityspalkkiottomuus koskee Nordnetin verkkosivuilla ja Nordnetin tarjoamien kaupankäyntisovellusten (esimerkiksi Infrontin tai WinTraden) kautta tehtyjä, kauppasummaltaan yli 100 euron tai yli 1000 SEK/DKK/NOK suuruisia toimeksiantoja Nordnet Markets -tuotteilla. Alle 100 euron tai alle 1000 SEK/DKK/NOK arvoisista toimeksiannoista peritään joko 3 EUR, 19 SEK, 29 NOK tai 29 DKK/toteutunut toimeksianto riippuen siitä, missä valuutassa noteerattu tuote on kyseessä. Käydessäsi pörssikauppaa muussa valuutassa kuin euroissa veloitetaan sinulta valuutanvaihtokulut. Automaattisen valuutanvaihdon kulut ovat 0,25 % kauppasummasta. Valuuttatilin kautta itse tehdyn valuutanvaihdon kulut ovat 0,075 % vaihdetusta summasta.

Spread

Spread ilmaisee parhaan osto- ja myyntihinnan välisen eron. Spread ilmaistaan prosentteina (%) ja sijoittajalle se tarkoittaa kulua. Mitä korkeampi spread tuotteella on, sitä kauempana tuotteen käyvästä arvosta (osto- ja myyntitarjousten keskiarvosta) tuotteella voi käydä kauppaa. Korkean spreadin omaava tuote on siis sijoittajalle kalliimpi kuin pienen spreadin omaava tuote. Nordnetin minifutuurien myynti- ja ostolaidoista sekä spreadista vastaa niiden liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB.

Korko

Vipuvaikutuksen luomiseksi minifutuureihin on sisäänrakennettu rahoitusosuus, josta sijoittaja maksaa korkoa rahoituskustannuksen muodossa. Rahoituskustannus koostuu muuttuvasta ja kiinteästä osasta.

Rahoituskustannuksen muuttuva osa muodostuu viitekorosta, joka määräytyy sen mukaan, missä valuutassa noteeratusta kohde-etuudesta on kyse. Niiden kohde-etuuksien osalta, joilla käydään kauppaa euroissa, muuttuva osa muodostuu yhden kuukauden EURIBOR-viitekorosta. Esimerkiksi Ruotsin kruunuissa noteerattujen kohde-etuuksien osalta viitekorko on puolestaan STIBOR. Jos viitekorko on alle nollan, se asetetaan nollaksi.

Rahoituskustannuksen kiinteä osa on kaikilla minifutuureilla 3 %. Tähän kiinteään osaan viitataan nimellä "peruskorkomarginaali" kunkin tuotteen lopullisissa ehdoissa.
Rahoituskustannuksilla on suora vaikutus rahoitustasoon ja Stop Loss -tasoon, jotka muuttuvat päivittäin vastaavan koron mukaan.

Esimerkkilaskelma korkokulujen vaikutuksesta tuotteen arvoon

Alla olevassa taulukossa on esitetty, miten kolmen eri rahoitustason omaavan minifutuurin arvot kehittyvät korkokuluista riippuen. Esimerkissä on oletettu, että kohde-etuuden (OMXS30) arvo pysyy samana koko tarkastellun aikajakson ajan.

Päivä

MINI L OMX NORDNET*

MINI L OMX NORDNET 1**

MINI L OMX NORDNET 2***

0

100

100

100

1

99,88

99,97

99,99

2

99,77

99,93

99,98

3

99,65

99,90

99,98

4

99,53

99,87

99,97

5

99,42

99,83

99,96

 

* MINI L OMX NORDNET -tuotteelle oletetaan vipukerroin 15
** MINI L NORDNET 1 -tuotteelle oletetaan vipukerroin 5
*** MINI L OMX NORDNET 2 -tuotteelle oletetaan vipukerroin 2


Yllä olevasta taulukosta käy ilmi, että mitä suurempi vipuvaikutus (eli rahoitusosuus) tuotteessa on, sitä enemmän tuotteen pitäminen salkussa yön yli maksaa sijoittajalle.


Minifutuurien kokonaiskustannukset

On tärkeää ymmärtää, mitä kustannuksia pörssilistattuihin tuotteisiin liittyy ja miten ne muodostuvat. Maksut ja kulut voi jakaa kolmeen kategoriaan seuraavasti:

  • mahdollinen välityspalkkio pankille tai meklariliikkeelle
  • spread
  • rahoituskustannus

Yllä lueteltujen kulujen määräytyminen riippuu siitä, millaisiin tuotteisiin sijoittaa ja miten pitkään tuotteita pitää salkussaan. Jos sijoittaja käy päiväkauppaa, eli ostaa ja myy päivän sisäisesti, niin kulut koostuvat mahdollisesta välityspalkkiosta sekä spreadista osto- ja myyntitoimeksiantojen tekemisen yhteydessä. Jos sijoittaja pitää tuotteita salkussaan yön yli, peritään sijoituksesta myös rahoitusosuuteen liittyvät korkokulut.

Esimerkki

Sijoitat 1. päivänä 1 000 euroa Nordnetin Mini Long -tuotteeseen, jonka vipuvaikutus on 15 ja spread 0,50 %. Myyt sertifikaatin päivänä 2. Olet tällöin maksanut 1,17 euroa korkoa ja 5,0 euroa spread-kulua, eli yhteensä 6,17 euroa. Koska kävit kauppaa Nordnet Marketsin tuotteella, sinulta ei peritä välityspalkkioita.


Unlimited turbot

Välityspalkkiot 0 €

Nordnetin Unlimited turboilla voi käydä kauppaa ilman välityspalkkiota. Välityspalkkiottomuus koskee Nordnetin verkkosivuilla ja Nordnetin tarjoamien kaupankäyntisovellusten (esimerkiksi Infrontin tai WinTraden) kautta tehtyjä, kauppasummaltaan yli 100 euron tai yli 1000 SEK/DKK/NOK suuruisia toimeksiantoja Nordnet Markets -tuotteilla. Alle 100 euron tai alle 1000 SEK/DKK/NOK arvoisista toimeksiannoista peritään joko 3 EUR, 19 SEK, 29 NOK tai 29 DKK/toteutunut toimeksianto riippuen siitä, missä valuutassa noteerattu tuote on kyseessä. Käydessäsi pörssikauppaa muussa valuutassa kuin euroissa veloitetaan sinulta valuutanvaihtokulut. Automaattisen valuutanvaihdon kulut ovat 0,25 % kauppasummasta. Valuuttatilin kautta itse tehdyn valuutanvaihdon kulut ovat 0,075 % vaihdetusta summasta.

Spread

Spread ilmaisee parhaan osto- ja myyntihinnan välisen eron. Spread ilmaistaan prosentteina (%) ja sijoittajalle se tarkoittaa kulua. Mitä korkeampi spread tuotteella on, sitä kauempana tuotteen käyvästä arvosta (osto- ja myyntitarjousten keskiarvosta) tuotteella voi käydä kauppaa. Korkean spreadin omaava tuote on siis sijoittajalle kalliimpi kuin pienen spreadin omaava tuote. Nordnetin Unlimited turbojen myynti- ja ostolaidoista sekä spreadista vastaa niiden liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB.

Korko

Vipuvaikutuksen luomiseksi Unlimited turboihin sisäänrakennettu rahoitusosuus, josta sijoittaja maksaa korkoa rahoituskustannuksen muodossa. Rahoituskustannus koostuu muuttuvasta ja kiinteästä osasta.

Rahoituskustannuksen muuttuva osa muodostuu viitekorosta, joka määräytyy sen mukaan, missä valuutassa noteeratusta kohde-etuudesta on kyse. Niiden kohde-etuuksien osalta, joilla käydään kauppaa euroissa, muuttuva osa muodostuu yhden kuukauden EURIBOR-viitekorosta. Esimerkiksi Ruotsin kruunuissa noteerattujen kohde-etuuksien osalta viitekorko on puolestaan STIBOR. Jos viitekorko on alle nollan, se asetetaan nollaksi.

Rahoituskustannuksen kiinteä osa on kaikilla Unlimited turboilla 3 %. Tähän kiinteään osaan viitataan nimellä "peruskorkomarginaali" kunkin tuotteen lopullisissa ehdoissa.
Rahoituskustannuksilla on suora vaikutus rahoitustasoon ja Stop Loss -tasoon, jotka muuttuvat päivittäin vastaavan koron mukaan.


Unlimited turbojen kokonaiskustannukset

On tärkeää ymmärtää, mitä kustannuksia pörssilistattuihin tuotteisiin liittyy ja miten ne muodostuvat. Maksut ja kulut voi jakaa kolmeen kategoriaan seuraavasti:

  • mahdollinen välityspalkkio pankille tai meklariliikkeelle
  • spread
  • rahoituskustannus

Yllä lueteltujen kulujen määräytyminen riippuu siitä, millaisiin tuotteisiin sijoittaa ja miten pitkään tuotteita pitää salkussaan. Jos sijoittaja käy päiväkauppaa, eli ostaa ja myy päivän sisäisesti, niin kulut koostuvat mahdollisesta välityspalkkiosta sekä spreadista osto- ja myyntitoimeksiantojen tekemisen yhteydessä. Jos sijoittaja pitää tuotteita salkussaan yön yli, peritään sijoituksesta myös rahoitusosuuteen liittyvät korkokulut.

Esimerkki

Sijoitat 1. päivänä 1 000 euroa Nordnetin Unlimited turbo -tuotteeseen, jonka vipuvaikutus on 15 ja spread 0,50 %. Myyt sertifikaatin päivänä 2. Olet tällöin maksanut 1,17 euroa korkoa ja 5,0 euroa spread-kulua, eli yhteensä 6,17 euroa. Koska kävit kauppaa Nordnet Marketsin tuotteella, sinulta ei peritä välityspalkkioita.


Tietoa korvauksista

Nordea Bank AB:n liikkeeseenlaskemien ja Nordnetin nimissä olevien tuotteiden maksuista (kuten rahoituskustannukset ja spread-kulu) osa tilitetään Nordealle mm. osto- ja myyntilaitojen ylläpitämiseen sekä hallinnollisten kulujen kattamiseksi.

Nordnet Markets
Pohjoismaiden laajin valikoima viputuotteita 0 € välityspalkkioin

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.