Siirry pääsisältöön

Kulut ja palkkiot.


Tietoa viputuotteiden kuluista.

Pörssilistattuihin tuotteisiin liittyy maksuja ja kuluja, joista sijoittajan tulee olla tietoinen. Maksut voivat liittyä esimerkiksi toimeksiantoihin, osto- ja myyntihintojen väliseen erotukseen eli spreadiin tai vipuvaikutuksen mahdollistavan rahoitusosuuden korkokuluihin. Tällä sivulla kerromme maksuista, joita pörssilistattuihin tuotteisiin liittyy.

Bull- ja Bear-sertifikaatit.

Välityspalkkiot 0 €.

Nordnetin Bull- ja Bear-sertifikaateilla voi käydä kauppaa ilman välityspalkkiota. Välityspalkkiottomuus koskee Nordnetin verkkosivuilla ja Nordnetin tarjoamien kaupankäyntisovellusten (esimerkiksi Infrontin) kautta tehtyjä, kauppasummaltaan yli 100 euron tai yli 1000 SEK/DKK/NOK suuruisia toimeksiantoja Nordnet Markets -tuotteilla. Alle 100 euron tai alle 1000 SEK/DKK/NOK arvoisista toimeksiannoista peritään joko 3 EUR, 19 SEK, 29 NOK tai 29 DKK/toteutunut toimeksianto riippuen siitä, missä valuutassa noteerattu tuote on kyseessä. Käydessäsi pörssikauppaa muussa valuutassa kuin euroissa veloitetaan sinulta valuutanvaihtokulut. Automaattisen valuutanvaihdon kulut ovat 0,25 % kauppasummasta. Valuuttatilin kautta itse tehdyn valuutanvaihdon kulut ovat 0,075 % vaihdetusta summasta.

Spread.

Spread ilmaisee parhaan osto- ja myyntihinnan välisen eron. Spread ilmaistaan prosentteina (%) ja sijoittajalle se tarkoittaa kulua. Mitä korkeampi spread tuotteella on, sitä kauempana tuotteen käyvästä arvosta (osto- ja myyntitarjousten keskiarvosta) tuotteella voi käydä kauppaa. Korkean spreadin omaava tuote on siis sijoittajalle kalliimpi kuin pienen spreadin omaava tuote. Nordnetin Bull- ja Bear-sertifikaattien myynti- ja ostolaidoista sekä spreadista vastaa niiden liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB.

Korko ja hallinnointipalkkio.

Päivittäisen vipuvaikutuksen luomiseksi Bull- ja Bear-sertifikaattiin on sisäänrakennettu rahoitusosuus, josta sijoittaja maksaa korkoa. Vuosikorko veloitetaan tuotteen päätöskurssissa pörssin sulkeuduttua.

Mitä korkeammin tuote on vivutettu, sitä korkeampi on tuotteen tosiasiallinen korkokulu. Korko peritään tuotteen arvon alentumisena, joka lasketaan seuraavalla kaavalla: (Vipukerroin – 1) * Korko-% / 360.

Esimerkki korkokuluista.

Vipukerroin
Korko-% vuodessa
Yli 5
3 %
5
1,5 %
Alle 5
1,0 %

Joidenkin tuotteiden kohde-etuudet ovat erittäin volatiilejä, eli niiden kurssit heiluvat enemmän kuin muiden. Korkea volatiliteetti voi tarkoittaa, että kohde-etuuden vivuttaminen on kalliimpaa, mikä tarkoittaa korkeampaa korkokulua sijoittajalle. Kunkin tuotteen lopullisissa ehdoissa kerrotaan, miten kyseisen tuotteen vipuvaikutus on rahoitettu.

Esimerkkilaskelma korkokuluista.

Alla olevassa taulukossa on esitetty, miten kolmen eri sertifikaattituotteen arvot kehittyvät rahoitustasosta, vipukertoimesta ja korkokuluista riippuen. Esimerkissä on oletettu, että kohde-etuuden arvo pysyy samana koko ajan. Kuten esimerkkilaskelmasta nähdään, korkeampi vipukerroin tarkoittaa korkeampia korkokustannuksia.

Päivä
BULL DAX X2 NORDNET
BULL DAX X5 NORDNET
BULL DAX X15 NORDNET
0
100
100
100
1
99,997
99,98
99,88
2
99,995
99,97
99,77
3
99,992
99,95
99,66
4
99,989
99,93
99,54
5
99,986
99,92
99,43

Bull- ja Bear-sertifikaattien kokonaiskustannukset.

On tärkeää ymmärtää, mitä kustannuksia pörssilistattuihin tuotteisiin liittyy ja miten ne muodostuvat. Maksut ja kulut voi jakaa kolmeen kategoriaan seuraavasti:

  • mahdollinen välityspalkkio pankille tai meklariliikkeelle

  • spreadi

  • rahoituskustannus ja hallinnointipalkkio

Yllä lueteltujen kulujen määräytyminen riippuu siitä, millaisiin tuotteisiin sijoittaa ja miten pitkään tuotteita pitää salkussaan. Jos sijoittaja käy päiväkauppaa, eli ostaa ja myy päivän sisäisesti, niin kulut koostuvat mahdollisesta välityspalkkiosta sekä spreadista osto- ja myyntitoimeksiantojen tekemisen yhteydessä. Jos sijoittaja pitää tuotteita salkussaan yön yli, peritään sijoituksesta myös rahoitusosuuteen liittyvät korkokulut. Tuotteiden liikkeellelaskija veloittaa myös vuotuisen hallinnointipalkkion, joka on n. 0,5 % vuodessa. Tuotekohtaiset korkokulut ja hallinnointipalkkiot selviävät avaintietoesitteistä.

Esimerkki

Sijoitat 1. päivänä 1 000 euroa Nordnetin Bull-sertifikaattiin, jonka vipukerroin on 15 ja spread 0,50 %. Myyt sertifikaatin päivänä 2. Olet tällöin maksanut 1,17 euroa korkoa ja 5 euroa spread-kulua, eli yhteensä 6,17 euroa. Koska kävit kauppaa Nordnet Marketsin tuotteella, sinulta ei peritä välityspalkkioita.

Kuluesimerkki.

Sijoitat 1. päivänä 1 000 euroa Nordnetin Bull-sertifikaattiin, jonka vipukerroin on 15 ja spread 0,50 %. Myyt sertifikaatin päivänä 2. Olet tällöin maksanut 1,17 euroa korkoa ja 5 euroa spread-kulua, eli yhteensä 6,17 euroa. Koska kävit kauppaa Nordnet Markets -tuotteella, sinulta ei peritä välityspalkkioita.

770-460-NNM-piecharts-2

→ Katso myös Tracker-, Bonus- ja Discount-sertifikaatit.

Minifutuurit ja Unlimited turbot.

Välityspalkkiot 0 €.

Nordnetin Unlimited turboilla voi käydä kauppaa ilman välityspalkkiota. Välityspalkkiottomuus koskee Nordnetin verkkosivuilla ja Nordnetin tarjoamien kaupankäyntisovellusten (esimerkiksi Infrontin) kautta tehtyjä, kauppasummaltaan yli 100 euron tai yli 1000 SEK/DKK/NOK suuruisia toimeksiantoja Nordnet Markets -tuotteilla. Alle 100 euron tai alle 1000 SEK/DKK/NOK arvoisista toimeksiannoista peritään joko 3 EUR, 19 SEK, 29 NOK tai 29 DKK/toteutunut toimeksianto riippuen siitä, missä valuutassa noteerattu tuote on kyseessä. Käydessäsi pörssikauppaa muussa valuutassa kuin euroissa veloitetaan sinulta valuutanvaihtokulut. Automaattisen valuutanvaihdon kulut ovat 0,25 % kauppasummasta. Valuuttatilin kautta itse tehdyn valuutanvaihdon kulut ovat 0,075 % vaihdetusta summasta.

Spreadi.

Spread ilmaisee parhaan osto- ja myyntihinnan välisen eron. Spread ilmaistaan prosentteina (%) ja sijoittajalle se tarkoittaa kulua. Mitä korkeampi spread tuotteella on, sitä kauempana tuotteen käyvästä arvosta (osto- ja myyntitarjousten keskiarvosta) tuotteella voi käydä kauppaa. Korkean spreadin omaava tuote on siis sijoittajalle kalliimpi kuin pienen spreadin omaava tuote. Nordnetin Unlimited turbojen myynti- ja ostolaidoista sekä spreadista vastaa niiden liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB.

Korko.

Vipuvaikutuksen luomiseksi Unlimited turboihin on sisäänrakennettu rahoitusosuus, josta sijoittaja maksaa korkoa rahoituskustannuksen muodossa. Rahoituskustannus koostuu muuttuvasta ja kiinteästä osasta.

Rahoituskustannuksen muuttuva osa muodostuu viitekorosta, joka määräytyy sen mukaan, missä valuutassa noteeratusta kohde-etuudesta on kyse. Niiden kohde-etuuksien osalta, joilla käydään kauppaa euroissa, muuttuva osa muodostuu yhden kuukauden EURIBOR-viitekorosta. Esimerkiksi Ruotsin kruunuissa noteerattujen kohde-etuuksien osalta viitekorko on puolestaan STIBOR. Jos viitekorko on alle nollan, se asetetaan nollaksi.

Rahoituskustannuksen kiinteä osa on kaikilla Unlimited turboilla 3 %. Tähän kiinteään osaan viitataan nimellä "peruskorkomarginaali" kunkin tuotteen lopullisissa ehdoissa. Rahoituskustannuksilla on suora vaikutus rahoitustasoon ja Stop Loss -tasoon, jotka muuttuvat päivittäin vastaavan koron mukaan.

Esimerkkilaskelma korkokuluista.

Alla olevassa taulukossa on esitetty, miten kolmen eri tuotteen arvot kehittyvät rahoitustasosta, vipukertoimesta ja korkokuluista riippuen. Esimerkissä on oletettu, että kohde-etuuden arvo pysyy samana koko ajan. Kuten esimerkkilaskelmasta nähdään, korkeampi vipukerroin tarkoittaa korkeampia korkokustannuksia.

Päivä
LONG DAX NORDNET 99*
LONG DAX NORDNET 102**
LONG DAX NORDNET 86***
0
100
100
100
1
99,88
99,97
99,99
2
99,77
99,93
99,98
3
99,65
99,90
99,98
4
99,53
99,87
99,97
5
99,42
99,83
99,96

* Vipukerroin tässä esimerkissä 15
** Vipukerroin tässä esimerkissä 5
*** Vipukerroin tässä esimerkissä 2

Kokonaiskustannukset.

On tärkeää ymmärtää, mitä kustannuksia pörssilistattuihin tuotteisiin liittyy ja miten ne muodostuvat. Maksut ja kulut voi jakaa kolmeen kategoriaan seuraavasti:

  • mahdollinen välityspalkkio pankille tai meklariliikkeelle

  • spread

  • rahoituskustannus

Yllä lueteltujen kulujen määräytyminen riippuu siitä, millaisiin tuotteisiin sijoittaa ja miten pitkään tuotteita pitää salkussaan. Jos sijoittaja käy päiväkauppaa, eli ostaa ja myy päivän sisäisesti, niin kulut koostuvat mahdollisesta välityspalkkiosta sekä spreadista osto- ja myyntitoimeksiantojen tekemisen yhteydessä. Jos sijoittaja pitää tuotteita salkussaan yön yli, peritään sijoituksesta myös rahoitusosuuteen liittyvät korkokulut. Tuotteiden liikkeellelaskija veloittaa myös vuotuisen hallinnointipalkkion, joka on n. 0,5 % vuodessa. Tuotekohtaiset korkokulut ja hallinnointipalkkiot selviävät avaintietoesitteistä.

Esimerkki

Sijoitat 1. päivänä 1 000 euroa Nordnetin Unlimited turbo -tuotteeseen, jonka vipuvaikutus on 15 ja spread 0,50 %. Myyt sertifikaatin päivänä 2. Olet tällöin maksanut 1,17 euroa korkoa ja 5,0 euroa spread-kulua, eli yhteensä 6,17 euroa. Koska kävit kauppaa Nordnet Marketsin tuotteella, sinulta ei peritä välityspalkkioita.

Kuluesimerkki.

Sijoitat 1. päivänä 1 000 euroa minifutuuriin, jonka kohde-etuutena on OMX-indeksi, vipuvaikutus on 15 ja spread 0,50 %. Myyt sertifikaatin päivänä 2. Olet tällöin maksanut 0,863 euroa korkoa ja 5,0 euroa spread-kulua, eli yhteensä 5,863 euroa. Koska kävit kauppaa Nordnet Marketsin tuotteella, sinulta ei peritä välityspalkkioita.

770x460-NNM-piecharts-1

Tietoa Nordnetin palkkiosta.

Nordnetin asiakkaat voivat tehdä kauppaa Nordnet Markets -tuotteilla ilman välityspalkkioita*. Tuotteiden liikkeeseenlaskija ja vastapuoli on Nordea Bank Abp, joka vastaanottaa asiakkaalta palkkioita, jotka se jakaa osittain Nordnetin kanssa.

Nordnetin vastaanottama palkkio yön yli kertyvästä korkokulusta on 67–83 %. Tuotteen spreadista hedge-kustannusten jälkeen Nordnet vastaanottaa 50 % palkkion. Spreadi vaihtelee tuotekohtaisesta ja reaaliaikaisen spreadin näkee tarjouskirjasta.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki