Evli Pohjoismaat B

Pohjoismaat osakkeet
Kehitys 1 v+ 15.2 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (3.8.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
287.35 EUR
1 pv muutos
+ 2.27 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
1.6 %
Josta hallinnointipalkkio
1.6 %
Tulosperusteinen palkkio
Lainoitusaste
85 %
Ev
Evli Pohjoismaat B

Sijoitusrahasto Evli Pohjoismaat on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa pohjoismaisiin osakkeisiin. Rahaston sijoitusstrategia painottaa yhtiöitä, joilla on vakaa kassavirta ja jotka ovat siihen suhteutettuna vähävelkaisia ja edullisesti hinnoiteltuja. Rahastolla ei ole indeksi-, toimiala- tai maarajoitteita Pohjoismaiden sisällä.

ISIN
FI0008810908
Kategoria
Pohjoismaat osakkeet
Lainoitusarvo
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
29. syyskuuta 2006
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Wilhelm Bruun
Salkunhoitajana alkaen
31. lokakuuta 2013
Evli-Rahastoyhtiö OyAleksanterinkatu 19 A, 4th floorPL 1081, 00101 Helsinki
+358 9476690http://www.evli.com
Osakkeet
99.1 %
Lyhyt korko
0.9 %

Omistusten jakauma alueittain

Eurooppa pl. euroalue 81.6 %
Euroalue 18.4 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teollisuustuotteet ja -palvelut
50.1 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
12.9 %
Teknologia
9.7 %
Raaka-aineet
7.8 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
4.6 %
Viestintä
4.4 %