Hoppa till huvudinnehållet

First North Finland-aktierna.

Bekanta dig med tillväxtbolag.

Har du redan bekantat dig med First North-listan över tillväxtbolag? På Helsingforsbörsens First North-lista hittar du bolag som befinner sig i början av sin tillväxtresa.

First North erbjuder en möjlighet att investera i bolag redan i ett tidigt skede av affärsverksamhetens tillväxt och utveckling. Riskerna och avkastningsmöjligheterna med dessa investeringar kan därför vara högre än på huvudmarknaderna. För First North-listans bolag gäller lättare krav gällande bl.a. bokföring och investerarkommunikation än för huvudmarknaderna.

Detta sänker tröskeln för en börsintroduktion men ökar samtidigt risken med att investera i bolagen. Hos Nordnet kan du investera i alla aktier noterade på Nasdaq First North-listan.

Varför investera i First North-aktier?

  • lönsam tillväxt från unga bolag.
  • större avkastningsmöjligheter och risker än på huvudmarknaderna.
  • Nordnet är mäklare nummer ett mätt i antal affärer.

Delta i börsintroduktioner med 0 € köpcourtage.

Presentationstillfällena för de bolag som planerar en börsintroduktion samt de aktiva börsintroduktionerna och nyemissionerna – genom att klicka på namnet kan du läsa mera och teckna aktier:

Markadsföringsmaterialen för börsnoteringarna finns endast på finska.

Nimi

Yleisöannin merkintäaika

Merkintäaika voidaan keskeyttää
aikaisintaan (ylimerkintätilanteessa)

Minimimerkintäsumma

Digital Workforce – sijoita älykkääseen automaatioon

22.–30.11.2021 klo 16.00

29.11.2021 klo 16.00

658 eur

Maailma ei puhdistu itsestään. Tehdään se yhdessä. Lamor Corporation Oyj:n First North Premier -yleisöanti on käynnissä.

25.11.–2.12.2021

2.12.2021 klo 16.00

724,50 eur

Nordic Asia Investment Group 1987 AB – sijoita Kiinaan ruotsalaisen sijoitusyhtiön kautta

23.11.–6.12.2021

-

667 osaketta

Betolarin First North -yleisöanti – reitti vihreään rakentamiseen

29.11.–7.12.2021

2.12.2021 klo 16.00

574 eur

Aiforian First North -yleisöanti – tekoälyllä kohti terveempää maailmaa

29.11.–8.12.2021

7.12.2021 klo 16.00

501–651 eur

Kempower Oyj:n virtuaalinen yhtiöesittely 2.12.2021

-

-

-


Det som presenteras här är inte och ska inte tolkas som investeringsråd eller en uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper. Investeraren ska basera sina investeringsbeslut på sin egen uppskattning och ta sina egna målsättningar och ekonomiska situation i beaktande. Det finns alltid risker kopplade till investering och finansiella instrument. Investeringarnas värde och avkastning kan förändras och det investerade kapitalet kan förloras helt och hållet. Historisk utveckling garanterar inte framtida avkastning.