Hoppa till huvudinnehållet

Luovutusvoittojen verotus

Mikä on luovutusvoitto ja miten luovutusvoiton verotus toimii? Mitä sijoittamiseen liittyviä kuluja voin vähentää verotuksessa? Mikä ihmeen pienten luovutusvoittojen verovapaus? Tässä tärkeimmät sijoittajan verotukseen liittyvät seikat pähkinänkuoressa.

Kaikki alla kuvailtu koskee nimenomaan arvo-osuustilillä (AOT) tapahtuvia kauppoja ja osingonmaksuja, ellei toisin mainita.

Woman working on laptop (1).jpg

Luovutusvoitot ja -tappiot.

Luovutusvoitto syntyy, kun arvopapereita myydään niiden hankintahintaa korkeampaan hintaan. Jos olet ostanut pörssiyhtiö A:n osakkeita 100 eurolla ja myyt myöhemmin samat osakkeet 200 eurolla, on luovutusvoittoa syntynyt 100 euroa.

Vastaavasti luovutustappio syntyy, mikäli arvopapereiden myyntihinta on niiden hankintahintaa alhaisempi. Jos olet ostanut pörssiyhtiö A:n osakkeita yhteensä 200 eurolla ja myyt ne 100 eurolla, on luovutustappioita syntynyt 100 euron edestä.

Verovuoden aikana syntyneet luovutusvoitot ja -tappiot lasketaan yhteen ja tappiot vähennetään voitoista. Luovutustappioiden ja mahdollisten muiden vähennysten jälkeen jäljelle jäävä luovutusvoitto verotetaan pääomatulona.

Esimerkki 1: Olet myynyt kolmea osaketta verovuoden aikana seuraavan taulukon mukaisesti.

Osake
Luovutusvoitto/-tappio
Pörssiyhtiö A
500 €
Pörssiyhtiö B
-250 €
Pörssiyhtiö C
400 €
Yhteensä
650 €

Pörssiyhtiö B:n luovutustappio vähennetään verotuksessa pörssiyhtiöiden A ja C luovutusvoitoista, jolloin verotettavaksi luovutusvoitoksi jää 650 euroa. Mikäli muuta vähennettävää ei ole, menee luovutusvoitosta veroa pääomatuloveroprosentin mukaisesti 30 % eli veron määräksi muodostuu 30 % x 650 € = 195 euroa.

Mikäli sijoittajan pääomatulot ylittävät vuoden aikana 30 000 euroa, muodostuu pääomatulojen veroprosentiksi 34 prosenttia 30 000 euron ylittävältä osalta. Tällöin samaisesta 650 euron luovutusvoitosta menisi veroa 34 % x 650 € = 221 euroa.

Vähennykset.

Verotuksessa voit vähentää luonnollisesti kaikki välittömästi sijoittamiseen liittyvät kulut, kuten välityspalkkiot ja mahdollisten kaupankäyntisovellusten maksut. Nordnet toimittaa verottajalle tiedot välityspalkkioista, joten ne näkyvät automaattisesti esitäytetyssä veroilmoituksessa. Myös ETF-kuukausisäästön palvelumaksun voi vähentää verotuksessa. Jos kulut liittyvät arvopapereiden, arvo-osuuksien tai vastaavan omaisuuden hoitoon ja säilyttämiseen, kuluista vähennetään 50 euron omavastuu.

Välityspalkkioiden lisäksi voit vähentää myös epäsuoremmat kulut, kuten sijoituskirjallisuuden. Ammattimaiset sijoittajat voivat saada vähennyksiä myös työhuoneestaan, tietokoneestaan ja nettiyhteydestään.

Pienten luovutusvoittojen verovapaus.

Mikäli vuoden aikana myytyjen arvopaperien tai muun omaisuuden yhteenlasketut myyntihinnat ovat enintään 1 000 euroa, on mahdollinen luovutusvoitto verovapaa. Huomaa kuitenkin, että mikäli yhteenlasketut myyntihinnat ovat esimerkiksi 1 001 euroa, ovat kaikki verovuoden luovutusvoitot veronalaisia.

Esimerkki 2: Olet myynyt vuoden aikana osakkeita seuraavan taulukon mukaisesti.

Koska alla olevassa esimerkissä vuoden aikana myytyjen osakkeiden myyntihinnat ovat yhteensä alle 1 000 euroa, ei 200 euron yhteenlasketusta luovutusvoitosta peritä lainkaan veroa.

Osake
Myyntihinta
Luovutusvoitto/-tappio
Pörssiyhtiö A
500 €
200 €
Pörssiyhtiö B
300 €
-50 €
Pörssiyhtiö C
150 €
50 €
Yhteensä
950 €
200 €

Esimerkki 3: Olet myynyt vuoden aikana osakkeita seuraavan taulukon mukaisesti.

Koska alla olevassa esimerkissä vuoden aikana myytyjen osakkeiden yhteenlasketut myyntihinnat ovat yli 1 000 euroa, peritään 500 euron luovutusvoitosta verot normaalisti, mikä tarkoittaa 30 prosentin pääomatuloverokannalla laskettuna 150 euron veroa.

Osake
Myyntihinta
Luovutusvoitto/-tappio
Pörssiyhtiö A
600 €
250 €
Pörssiyhtiö B
400 €
175 €
Pörssiyhtiö C
250 €
75 €
Yhteensä
1 250 €
500 €

Osingot

Pörssiyhtiön osingoista 15 prosenttia on verovapaata ja loput 85 prosenttia pääomatuloveron alaista tuloa. Tämä tarkoittaa, että verotettavien pääomatulojen ollessa verovuoden aikana enintään 30 000 euroa, muodostuu osingoista maksettavan veron määräksi 25,5 prosenttia (85 % x 30 %). 30 000 euron ylittävältä osalta veroa maksetaan 28,9 prosenttia (85 % x 34 %).

Ulkomaisten osinkojen kohdalla tilanne muuttuu hieman, sillä ulkomaille rekisteröityjen yhtiöiden jakamista osingoista jää pääsääntöisesti 15 % (USA, Ruotsi ja Kanada) tai 25–27 % (Saksa 26,4 %, Norja 25 % ja Tanska 27 %) suuruinen lähdevero yhtiön kotimaahan. Tavallisella arvo-osuustilillä (osake- ja rahastosalkussa eli AOT:llä) lähdeverot pääsääntöisesti huomioidaan ja hyvitetään kotimaan verotuksessa, muttaosakesäästötilille ostettujen osakkeiden kohdalla lähdeveroa ei hyvitetä vastaavasti. Liikaa perittyjä lähdeveroja voi hakea takaisin yhtiön kotimaasta, mutta tämä jää sijoittajan itsensä vastuulle.

Osinko
500 €
verovapaa osuus (15 %)
75 €
= verotettava osuus (85 %)
425 €
Vero 30 %
127,50 €
Osingosta jää käteen
372,50 €

Hankintameno-olettama.

Luovutusvoiton laskemiseen voi käyttää myös hankintameno-olettamaa, jonka suuruus riippuu omistusajasta. Mikäli arvopapereita on omistettu vähintään 10 vuotta, on hankintameno-olettama 40 prosenttia. Alle 10 vuotta omistettujen arvopapereiden hankintameno-olettamana käytetään 20 prosenttia myyntihinnasta.

Esimerkki 1: Olet omistanut pörssiyhtiö A:n osakkeita 15 vuoden ajan. Myyt osakkeet 50 000 eurolla, jolloin hankintameno-olettaman mukaisesti verotettavaksi luovutusvoitoksi jää 50 000 € – 40 % x 50 000 € = 30 000 euroa.

Esimerkki 2: Olet omistanut pörssiyhtiö B:n osakkeita 5 vuoden ajan. Myyt osakkeet 50 000 eurolla, jolloin hankintameno-olettaman mukaisesti verotettavaksi luovutusvoitoksi jää 50 000 € – 20 % x 50 000 € = 40 000 euroa.

Huomaa kuitenkin, että jos käytät verotuksessa todellisen hankintahinnan sijaan hankintameno-olettamaa, et voi vähentää omaisuuden hankinnasta tai myynnistä syntyneitä kuluja myyntihinnasta.

Osakesäästötili.

Osakesäästötilin (OST) sisällä ei peritä veroja luovutusvoitoista tai osingoista, mikä mahdollistaa korkoa korolle -vaikutuksen täysimääräisen hyödyntämisen. Osakesäästötilin tuotosta tulee veronalaista vasta, kun varoja nostetaan osakesäästötililtä. Osakesäästötililtä varoja nostettaessa tuotoksi katsotaan se osuus, joka vastaa osakesäästötilillä jäljellä olevan tuoton osuutta jäljellä olevasta säästövarojen määrästä.

Esimerkki: Olet tallettanut osakesäästötilille 25 000 euroa, joilla olet ostanut pörssiyhtiö A:n osakkeita. Osakkeiden arvo on noussut 30 000 euroon, jolloin osakesäästötilille kertynyt tuoton osuus on 5 000 euroa. Nostat tililtä rahaa 5 000 euroa, jolloin veron määrä on seuraava:

5 000 € (tuotto) / 30 000 € (osakesäästötilinkäypä arvo) x 5 000 € (nostettu määrä) = 833,33 € (veronalainen pääomatulo)

833,33 € (veronalainen pääomatulo) x 30 % (pääomatuloveroprosentti) = 250,00 euroa (veron määrä)

Huomaa, että pienten luovutusvoittojen verovapautta tai hankintameno-olettamaa ei voi hyödyntää osakesäästötilillä.

Öppna ett Nordnet-konto och hantera investerarens deklaration enkelt.Öppna konto
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Universitetsgatan 5, vån. 3 | 00100 Helsingfors