Siirry pääsisältöön
Sijoitusvakuutuksen myöntää Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliike. Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliike myy sijoitusvakuutusta Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen avulla.

Perintövero ja sijoitusvakuutus | Nordnet-koulu.

Millä tavalla eri edunsaajia verotetaan kuolemantapauskorvauksia maksettaessa?


Perintövero tarkoittaa perintönä, testamentilla tai esimerkiksi sijoitusvakuutuksen edunsaajamääräyksen kautta lähiomaisille maksetusta omaisuudesta suoritettavaa veroa.

Perintöverotus toimitetaan perukirjan tai veroilmoituksen perusteella. Perintöverotuksen toimittaa yleensä vainajan asuinpaikan verovirasto. Perintövero määrätään kullekin edunsaajalle hänelle tulleen tai tulevan osuuden perusteella, ja sen suuruus riippuu muun muassa perijän ja vainajan sukulaissuhteesta.

kuolinpesa-fb.jpg

Kuolemantapauksessa sijoitusvakuutuksen edunsaaja saa vakuutusvarat. Miten edunsaajaa verotetaan?

Kuolemantapauskorvausta ei jaeta tuottoon ja pääomaan. Lähiomaisille korvaus on kokonaisuudessaan perintöveron alaista, kun taas muille kuin lähiomaisille korvaus on kokonaisuudessaan pääomatuloveron alaista.

Huomaa, että esimerkiksi sisarukset tai sisarusten lapset eivät ole lähiomaisia. Avopuoliso on lähiomainen vain, jos hänellä on yhteinen lapsi tai jos puolisot ovat aiemmin olleet naimisissa keskenään.

Ole tarkkana tehdessäsi edunsaajamääräystä sijoitusvakuutukseesi. Huomaa, että jos esimerkiksi edunsaajaksi on määritelty 'lapset', määritelmä ei kata uusperheen puolison lapsia. Huomaa, että vakuutuksessa ja verotuksessa on erilaisia sääntöjä. Esimerkiksi vakuutuksen edunsaajamääräyksessä 'puolisoksi' ei lueta avopuolisoa, vaikka hänellä olisi yhteisiä lapsia, eli hänet tulee määrätä edunsaajaksi nimeltä mainiten.

Edunsaajamääräyksen avulla voit ohjata vakuutusvarat haluamallesi henkilölle kuolemantapauksessa ilman testamenttia. Jos edunsaaja ei ole lähiomainen, hänelle saattaa olla verotuksellisesti edullisempaa saada varat testamentin perusteella. Tällöin hän maksaa perintöveroa 2. veroluokan mukaan, jolloin verotus on kevyempi kuin pääomatuloverotuksessa.

Lisäksi kukaan ei joudu maksamaan perintöveroa perinnöstä, joka on alle 20 000 euroa. Tämä pätee riippumatta siitä, kuka perii varat ja liittyykö kuvioon sukulaissuhdetta.

Perintövero 1. veroluokassa (lähiomaiset) on perinnön suuruudesta riippuen 0–19 %. Perintövero 2. veroluokassa (muut sukulaiset ja vieraat) on 0–33 %. Korkeinta veroa peritään siltä osin kuin perintö ylittää miljoona euroa.

Pääomatulovero on 30 %. Jos pääomatulot ovat yli 30 000 euroa vuodessa, ylimenevältä osalta vero on 34 %.

Entä jos vakuutusvarat luovutetaan elinaikanani?

Jos vakuutusvarat luovutetaan lähiomaiselle, niiden saaja joutuu maksamaan lahjaveron pääomasta ja pääomatuloveron tuotosta. Muussa tapauksessa, kun saaja ei ole lähiomainen, hänelle maksettu summa verotetaan kokonaisuudessaan pääomatulona.

Huom! Tarkista ajantasaiset tiedot vero.fi:n Henkivakuutuksen verotus -osiosta.

Kuolinpesästä tulevien osuuksien saajat luetaan kahteen veroluokkaan.

Kuulut 1. veroluokkaan, jos olet

  • perinnönjättäjän aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli

  • perillinen suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa eli lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi

  • aviopuolison tai entisen aviopuolison perillinen suoraan alenevassa polvessa

  • perinnönjättäjän kihlakumppani, joka saa avustuksen (perintökaaren 8 luvun 2 §).

  • jos olet elänyt perinnönjättäjän kanssa avoliitossa ja täytät toisen seuraavista kohdista: 1) Olet ollut aiemmin avioliitossa perinnönjättäjän kanssa tai 2) Sinulla on tai on ollut yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa.

Adoptiolapset ja -vanhemmat ovat verotuksellisesti samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa.

Esimerkki: Saat 30 000 euron perinnön isältäsi. 20 000:sta eurosta vero on 100 €. 20 000 euron ylimenevästä osasta eli 10 000 eurosta vero on 7 % eli 700 €. Maksat siis perintöveroa yhteensä 800 €.

Oheisessa taulukossa on havainnollistettu veroprosentin määräytyminen, jos kuulut 1. veroluokkaan.


Perinnön arvo
Vero alarajan kohdalla
Veroprosentti yli menevästä osasta
20 000–40 000
100
7
40 000–60 000
1 500
10
60 000–200 000
3 500
13
200 000–1 000 000
21 700
16
1 000 000–
149 700
19

2. veroluokkaan kuuluvat muut kuin lähimmät sukulaiset sekä suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt.

Esimerkki: Saat 30 000 euron perinnön enoltasi. 20 000 eurosta vero on 100 €. 20 000 euron ylimenevästä osasta eli 10 000 eurosta vero on 19 % eli 1 900 €. Maksat perintöveroa siis yhteensä 2 000 €.

Oheisessa taulukossa on havainnollistettu veroprosentin määräytyminen, jos kuulut 2. veroluokkaan.

Perinnön arvo
Vero alarajan kohdalla
Veroprosentti yli menevästä osasta
20 000–40 000
100
19
40 000–60 000
3 900
25
60 000–200 000
8 900
29
200 000–1 000 000
49 500
31
1 000 000
297 500
33
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki