Siirry pääsisältöön
Sijoitusvakuutuksen myöntää Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliike. Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliike myy sijoitusvakuutusta Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen avulla.

Edunsaaja: tietoa sijoitusvakuutuksen edunsaajamääräyksestä.


Sijoitusvakuutukseen liittyvän kuolemanvaraturvan perusteella vakuutusyhtiö maksaa vakuutetun kuollessa vakuutusaikana kuolemantapaussumman vakuutuksenottajan määräämille edunsaajille.

Edunsaajamääräys on vakuutuksenottajan tekemä ilmoitus siitä, kenelle vakuutuskorvaukset maksetaan, jos vakuutuksenottaja kuolee vakuutussopimuskauden aikana. Tämä ilmoitus tehdään sijoitusvakuutuksen tapauksessa vakuutussäästämisen aloittamisen yhteydessä. Muutokset elämässä voivat herättää tarpeen päivittää sijoitusvakuutuksen edunsaaja, jolloin edunsaajamääräystä voi muuttaa erillisellä muutoslomakkeella. Edunsaajatietoa voi muuttaa kuluitta kerran vuodessa. Sen ylittävät kerrat: 50 eur/per muutosilmoitus (sis. alv 24 %).

Edunsaajamääräys ohittaa perintöoikeuden ja varmistaa, että vakuutuskorvaukset (henkivakuutus) menevät halutulle henkilölle tai henkilöille.

Edunsaajamääräys voi olla esimerkiksi vakuutuksenottajan puoliso, lapset tai muu henkilö. Tällä sivulla kerromme tarkemmin, mitä eri termit tarkoittavat edunsaajamääräyksessä.

Huomioi, että edunsaajan verokohtelu riippuu siitä, onko hän vakuutetun lähiomainen. Henkivakuutuskorvaus lähiomaisille on kokonaisuudessaan perintöveron alaista tuloa. Jos vakuutuksen edunsaajana on yhteisö tai ei-lähiomainen, maksetaan koko henkivakuutuskorvauksesta pääomatuloveroa.

210422_Nordnet_08_6284.jpg

Omaiset

Jos edunsaajaksi on määrätty omaiset, kuolemantapauskorvauksesta puolet maksetaan vakuutuksenottajan aviopuolisolle tai rekisteröityneen parisuhteen toiselle osapuolelle ja toinen puoli jaetaan tasan vakuutuksenottajan lasten kesken.

Lapset

Jos edunsaajaksi on määrätty lapset, kuolemantapauskorvaus jaetaan tasan vakuutuksenottajan lasten kesken. Jos lapsi on kuollut, tilalle tulevat hänen mahdolliset jälkeläisensä. Viralliset adoptiodokumentit omaava ottolapsi kuuluu samaan edunsaajakategoriaan kuin omaiset ja lapset. Kasvattilapsi sen sijaan on aina mainittava edunsaajamääräyksessä nimeltä, koska hän ei ole vakuutussopimuslain määritelmän mukainen lapsi.

Uusperheissä edunsaajiksi voidaan haluta nimetä myös puolison lapset. Tällöin puolison lapset tulee nimetä erikseen edunsaajamääräykseen. Jos vakuutuksenottajalla ei kuollessaan ole jälkeläisiä, mutta edunsaajaksi on merkitty lapset, kuolemantapaussumma maksetaan vakuutuksenottajan kuolinpesään.

Lapset ja lapsenlapset

Jos edunsaajamääräykseen kirjataan "Lapset ja lapsenlapset", kuolemantapauskorvaus jaetaan vakuutetun kuolinhetkellä elossa olevien lasten ja lastenlasten kesken pääluvun mukaisesti. Lapset ja lapsenlapset -edunsaajamääräyksellä korvaus ei siirry perintökaaren mukaisesti edesmenneen rintaperillisen lapsille.

Puoliso

Jos edunsaajaksi on määrätty puoliso, kuolemantapauskorvaus maksetaan henkilölle, jonka kanssa vakuutuksenottaja kuollessaan oli avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Jos vakuutuksenottaja ei kuollessaan ole naimisissa tai puolisoiden avioero on vireillä, kuolemantapauskorvaus maksetaan vakuutuksenottajan kuolinpesään. Avopuoliso ei ole puoliso. Jos haluat avopuolisosi saavan kuolemantapauskorvauksen, hänet on määrättävä edunsaajaksi nimeltä mainiten.

Kuolinpesä

Jos edunsaajaksi on määrätty kuolinpesä tai edunsaajamääräys on rauennut edunsaajien puuttumisen vuoksi, kuolemantapauskorvaus maksetaan vakuutuksenottajan kuolinpesän tilille. Jos edunsaajamääräystä ei ole annettu, kuolemantapauskorvaus maksetaan vakuutetun kuolinpesään. Tällöin korvaus jaetaan osana vainajan muuta perintöä joko lakimääräisille perillisille tai testamentinsaajille.

Erikseen nimetyt henkilöt

Edunsaajasta tulee ilmoittaa ainakin henkilön koko nimi ja syntymäaika sekä henkilötunnus, jos se on tiedossa, jotta edunsaaja voidaan yksilöidä riittävällä varmuudella. Jos edunsaajia on määrätty useampia, kuolemantapauskorvaus jaetaan pääluvun mukaisesti, jos edunsaajamääräyksessä ei ole toisin mainittu. Jos edunsaajamääräyksessä on edunsaajalle määrätty tietty osuus korvauksesta ja edunsaaja kuolee ennen vakuutettua, korvaus maksetaan vakuutetun kuolinpesään.

Edunsaajamääräyksessä voi määrätä, että edunsaajan aviopuolisoilla ei ole avio-oikeutta edunsaajalle maksettavaan kuolemantapauskorvaukseen, sen tuottoon eikä vakuutuskorvauksella mahdollisesti hankittuun omaisuuteen.

Jos edunsaajamääräyksessä on mainittu edunsaaja nimeltä ja edunsaaja on kuollut ennen vakuutettua, ei edunsaajan rintaperillisillä ole sijaantulo-oikeutta. Kuolemantapauskorvaus jaetaan vakuutuksenottajan kuollessa elossa olevien nimettyjen edunsaajien kesken. Vakuutuksenottaja voi edunsaajamääräyksessä erikseen määrätä sijaantulosta haluamallaan tavalla.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki