Siirry pääsisältöön

Sijoitussanasto – ota termit haltuun

Sijoittamisen alkeet on hyvä ottaa haltuun tutustumalla alan sanastoon. Sijoitusmaailma nimittäin vilisee termejä, joista asiaan perehtymätön ei välttämättä ymmärrä hölkäsen pöläystäkään. Mitä ovat ETC, ETF ja ETN? Mitä eroa on Fill and Kill- tai Fill or Kill -toimeksiannoilla? Mikä on liikkeeseenlaskijariski? Koostimme Nordnetin asiakkaan kannalta keskeisimmät termit alle.

etf-nimet-fb.jpg

Aktiivinen rahasto

Rahaston salkunhoitaja seuraa ja hyödyntää markkinoiden liikkeitä ja hintojen muutoksia ja yrittää saavuttaa parempaa tuottoa verrattuna indeksiin. Hallinnointipalkkiot voivat olla korkeita, mutta niiden on tarkoitus kompensoitua laadulla ja aktiivisella kannanotolla. Aktiivisen rahaston vastakohta on passiivinen rahasto/indeksirahasto.

Bear

“Bear market”, eli karhumarkkina, on tunnettu rahoitusalan termi, joka kuvaa laskevia osakemarkkinoita.

Bull

“Bull market”, eli härkämarkkina, on tunnettu rahoitusalan termi, joka kuvaa nousevia osakemarkkinoita.

Emerging markets

Emerging markets (EM) tarkoittaa kehittyviä markkinoita, joihin MSCI:n määrittelyn  mukaan kuuluu nykyään 27 maata. Esimerkkejä kehittyvistä markkinoista ovat Brasilia, Argentiina, Kolumbia, Kreikka, Puola, Venäjä, Etelä-Afrikka, Turkki, Kiina, Intia, Indonesia ja Taiwan. Katso tästä ETF-ideoita kehittyville markkinoille sijoittamisesta.

ETC

ETC eli Exchange Traded Commodity tarkoittaa pörssinoteerattua hyödykettä, kuten esimerkiksi kultaa, hopeaa tai palladiumia. Jos esimerkiksi kultaan sijoittaminen kiinnostaa, katso tämä linkki.

ETF

ETF eli Exchange Traded Fund tarkoittaa pörssinoteerattua rahastoa. ETF:issä yhdistyvät osakkeiden ja sijoitusrahastojen parhaat puolet. ETF:t toimivat kuin tavanomaiset rahastot, mutta ne on noteerattu pörssissä kuten osakkeet.

Voit hajauttaa sijoittamisen riskiä alhaisilla kustannuksilla, sillä ETF:ien hallinnointimaksut ovat pääsääntöisesti merkittävästi rahastoja pienemmät. Kaupankäynti ETF:illä tapahtuu pörssissä, eli voit ostaa ja myydä ETF:iä reaaliajassa. Katso ETF-sijoitusideoita tästä.

ETN

Sertifikaatit, kuten esimerkiksi Bull ja Bear -tuotteet, ovat ETN:iä (Exchange Traded Note). Sertifikaatin kurssikehitys seuraa annettua kaavaa ja niillä voi olla ennalta määrätty päättymispäivä tai sijoitusaika voi olla ikuinen.

Fill and Kill

Ehto toteuttaa toimeksiannon vain sen hetkisen tarjoustilanteen mukaan. Toimeksianto toteutuu asetettujen kauppaehtojen mukaisesti (määrä ja hintataso) niin pitkälle kuin mahdollista. Tämän jälkeen se poistuu markkinalta. Ehto voidaan asettaa ainoastaan yhdelle päivälle ja vain pörssin aukioloaikana.

Fill or Kill

Toimeksiantoehto, joka toteuttaa koko toimeksiannon tai mitätöi sen kokonaisuudessaan heti. Ehto voidaan asettaa ainoastaan yhdelle päivälle ja vain pörssin aukioloaikana. Lue lisää toimeksiantoehdoista.

Futuuri

Pörssinoteerattu johdannaissopimus, jolla sitoudutaan ostamaan tai myymään kohde-etuutta tiettynä aikana tulevaisuudessa hintaan, joka on sovittu sopimushetkellä.

Hallinnointipalkkio

Rahaston hoidosta perittävä palkkio, jonka rahastoyhtiö vähentää automaattisesti rahasto-osuuden arvosta jokaisena arvonlaskentapäivänä. Palkkiota ei siis veloiteta erikseen, vaan se sisältyy kulloiseenkin rahasto-osuuden arvoon. Hallinnointipalkkioiden vaikutus näkyy myös rahastojen kehitysluvuissa ja -graafeissa. Jos siis tarkastelet tietyn rahaston tuottokäyrää, niin siinä on jo otettu huomioon hallinnointipalkkion tuottoa alentava vaikutus

Indeksirahasto

Indeksirahasto pyrkii seuraamaan mahdollisimman tarkasti ennalta valittua indeksiä. Indeksi voi olla esimerkiksi Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta osaketta seuraava OMXH25 tai USA:n suurimpia yhtiöitä seuraava S&P 500. Esimerkiksi jos rahasto seuraa OMXH25-indeksiä, eli Helsingin pörssin 25 vaihdetuimman osakkeen kehitystä, se sijoittaa samoihin yhtiöihin kuin mitä indeksi seuraa.

Indeksirahastoille ei siis tehdä aktiivista osakevalintaa, vaan indeksirahasto ostaa osakkeita samassa suhteessa kuin miten ne ovat painotettuina indeksissä. Indeksirahastoissa on tyypillisesti hyvin matalat kulut tai ne ovat jopa kuluttomia, sillä aktiivista rahastosalkun hoitoa ei käytännössä ole. Passiivisuuden idea on saavuttaa vähäisin kuluin markkinoiden keskimääräinen tuotto markkinoiden keskimääräisellä riskillä. Tutustu indeksirahastoihin.

Kaupankäyntiluotto

Kaupankäyntiluotto eli sijoituslaina tarkoittaa luottoa, jossa käytät salkkusi omistuksia luoton vakuutena. Luoton avulla voit parantaa tuottomahdollisuuksiasi ja maksaa tekemäsi osakeostot kauppapäivän sijasta vasta kauppojen selvityspäivänä (T+2), ilman korkoseuraamuksia. Luotto toimii varakassana osakeostoihin tai muuhun haluamaasi tarkoitukseen. Lue lisää kaupankäyntiluotosta.

Korkorahasto

Korkorahastot sijoittavat varansa korkoinstrumentteihin, joita voivat olla esimerkiksi valtioiden, pankkien tai yritysten liikkeeseen laskemat lyhyt- tai pitkäaikaiset korkopaperit, riippuen rahaston sijoituspolitiikasta. Eri tyyppisten korkorahastojen tuotto-odotus ja riskitaso voivat vaihdella hyvinkin paljon. Tutustu Nordnetin tarjoamiin korkorahastoihin.

Kuukausisäästäminen

Kuukausisäästäminen on helppo tapa aloittaa säästäminen. Kuukausisäästämisen etu on, että hajautat ajallista riskiä, kun säästät tasasumman joka kuukausi – näin sinun ei tarvitse miettiä, onko juuri nyt oikea aika sijoittaa markkinoille. Saat enemmän rahasto-osuuksia kurssien ollessa alhaalla ja vähemmän niiden ollessa korkealla. Kuukausisäästämisen avulla vältät siis ajoittamisen ongelman ja voit tehdä sijoittamisesta täysin automatisoitua. Lue lisää ja aloita kuukausisäästäminen.

Large Cap

Nasdaq OMX Nordicin luokitelman mukaan Large Cap on markkina-arvoltaan yli miljardin euron yritys. Suomalaisia large cap -yhtiöitä ovat kirjoitushetkellä mm. NesteKone ja Sampo.

Liikkeeseenlaskija

Listattujen osakkeiden liikkeeseenlaskija on kyseinen yhtiö itse, mutta mm. sertifikaattien kohdalla liikkeeseenlaskija on usein suuri pankki. Esimerkiksi Nordnet Markets -tuotteiden liikkeeseenlaskija on Nordea Pankki Oyj. Kyseessä on siis se taho, joka on tuottanut kyseisen pörssilistatun tuotteen tai rahaston, ja usein pörssilistattujen tuotteiden kohdalla liikkeeseenlaskija voi myös tarpeen mukaan tarjota tuotteilleen osto- ja myyntitasot eli varmistaa, että asiakas saa joka tilanteessa ostettua ja myytyä tuotetta.

Liikkeeseenlaskijariski

Riski siitä, että liikkeeseenlaskija menee konkurssiin, mikä tarkoittaa, että sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan.

Markkinatakaaja

Markkinatakaaja on sitoutunut antamaan sitovia osto- ja myyntitarjouksia tietylle sijoitusinstrumentille tai raaka-aineelle. Markkinatakaajat lisäävät markkinoiden likviditeettiä ja hyötyvät osto- ja myyntitarjoustensa välisestä marginaalista.

Mid Cap

Nasdaq OMX Nordicin luokitelman mukaan Mid Cap -yhtiö on markkina-arvoltaan yli 150 miljoonaa euroa, mutta alle miljardi euroa. Suomalaisia mid cap -yhtiöitä ovat kirjoitushetkellä mm. PonsseFinnair ja Raisio.

Oman pääoman tuotto

Sijoittajan näkökulmasta yksi tärkeimmistä tilinpäätösluvuista on oman pääoman tuottoprosentti eli lyhenteenä ROE (return on equity). Se on mittari, joka kuvaa pörssiyhtiön taseessa olevalle osakkeenomistajien varallisuudelle saatua tuottoa tarkastelukaudella, yleensä vuositasolla.

Oman pääoman tuotto kertoo pörssiyhtiön kyvystä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääomista, eli se osoittaa, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa vuoden aikana. Lue lisää tunnusluvuista.

Osakerahasto

Osakerahastojen sijoituskohteena ovat nimensä mukaisesti osakkeet. Osakemarkkinoilta on historiallisesti tarkastellen saatu parhaat tuotot pitkällä aikavälillä, mutta lyhyellä aikavälillä osakerahastojen arvot myös heilahtelevat voimakkaimmin. Tutustu Nordnetin tarjoamiin osakerahastoihin.

Osinko

Osinko on yhtiön jakama voitto-osuus osakkeenomistajilleen. Suomalaisyhtiöt maksavat tyypillisesti osinkonsa kerran vuodessa, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa useat pörssiyhtiöt maksavat osinkoa kvartaaleittain tai jopa kuukausittain. Tutustu osinkoihin tarkemmin ja löydä osinkoideoita täältä.

P/B-luku

Osakkeen hinta on mahdollista suhteuttaa pörssiyhtiön kirjanpidolliseen tasearvoon P/B-tunnusluvun avulla. Kyseessä on pörssiyhtiön markkina-arvoisen taseen ja kirjanpidollisen taseen suhdeluku.

P/B-tunnusluvussa on kyse pörssiyhtiön ns. tasesubstanssin arvostuksesta (price/book value). Tunnusluvun arvo saadaan laskettua osatekijöistä, jotka ovat seuraavat;

  • P = osakekurssi

  • B = taseen oma pääoma jaettuna osakkeiden lukumäärällä; osakekohtainen oma pääoma

  • P/B = Osakkeen pörssikurssi / Osakekohtainen oma pääoma

P/E-luku

P/E-luku kertoo sijoittajalle, kuinka monessa vuodessa yhtiö maksaa osakkeen nykyhinnan takaisin liiketoimintansa nettotuloksen kautta.

P/E-luku saadaan laskettua jakamalla yhtiön osakekurssi (P) liiketoiminnasta ansaitulla osakekohtaisella tuloksella (EPS). Samaan lopputulokseen johtaa myös vaihtoehtoinen polku, jossa yhtiön koko osakekannan markkina-arvo (P) jaetaan yhtiön absoluuttisella eli rahamääräisellä nettotuloksella (E).

Shorttaaminen

Shorttauksella eli lyhyeksi myynnillä tarkoitetaan, että myyt osakkeita, joita et myyntihetkellä omista. Lyhyeksi myynnin tuotto-odotus perustuu oletukseen, että osakkeen kurssi laskee myynti- ja ostohetken välillä. Mahdollinen tuotto muodostuu myynti- ja ostohinnan erosta vähennettynä kaupankäynti- ja osakelainan kuluilla. Lue lisää ja katso shortattavat osakkeet täältä.

Small Cap

Nasdaq OMX Nordicin luokitelman mukaan Small Cap on markkina-arvoltaan enintään 150 miljoonan euron yritys. Suomalaisia small cap -yhtiöitä kirjoitushetkellä ovat mm. NoHo PartnersApetit ja Raute.

Stop Loss

Stop Loss on automaattinen valvontatoiminto, joka auttaa sinua rajaamaan tappioiden määrää tai ottamaan voitot kotiin silloin, kun et itse pysty valvomaan markkinoita. Stop Loss -toimeksianto aktivoituu vasta, kun osakekurssi saavuttaa ennalta asettamasi tason. Sitä voi käyttää sekä osto- että myyntitoimeksiantojen tekoon, sekä laskevilla että nousevilla kursseilla. Stop Loss on käytettävissä vain osakkeille, ei esimerkiksi viputuotteille. Lue lisää Stop Loss -toimeksiannoista.

TER

TER eli Total Expense Ratio on sijoittajan kannalta tärkeä luku, sillä se kertoo rahaston kokonaiskulujen osuuden prosenttilukuna keskimääräisestä pääomasta. TER sisältää hallinnointipalkkion, hoitokulut, korot, verot ja monia muita kuluja, sekä kaupankäyntikulut (palkkiot) rahastoyhtiön arvopapereiden ostosta ja myynnistä.

Yhdistelmärahasto

Salkunhoitaja jakaa rahaston sijoitukset korko- ja osakemarkkinoille. Rahaston säännöt ja markkinatilanne määrittävät osakkeiden ja korkosijoitusten suhteen. Tutustu Nordnetin tarjoamiin yhdistelmärahastoihin.

Aloita sijoittaminen ja säästäminenAvaa Nordnet-tili
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki