Kaupallinen yhteistyö: iShares by BlackRock.

iShares Logo

Sijoita tulevaisuuden megatrendeihin.

Megatrendit ovat ilmiöitä, jotka muuttavat yhteiskuntia ja talouksia ja samalla toimivat innovaation ja kehityksen ajureina yrityksille. Ne eivät vaikuta vain kulutus- ja asumistottumuksiimme, vaan ne muovaavat myös valtioiden politiikkaa ja yritysten strategioita.

Jotta sijoittaja voisi hyötyä näistä rakenteellisista muutoksista, ne tulee tunnistaa ajoissa. Näemme viisi megatrendiä, jotka tulevat erityisesti muovaamaan tulevaisuuttamme – sitä, miten elämme ja työskentelemme.

Viisi mega­trendiä, jotka muovaavat tulevaisuutta.

Kehittyvien markkinoiden varallisuuden kasvu.

Varakkaiden asukkaiden määrä kehittyvissä talouksissa kasvaa voimakkaasti. Tämän päivän kehittyvien talouksien ennustetaan tulevaisuudessa muodostavan kuusi seitsemästä suurimmasta taloudesta maailmassa. *

→ iShares Ageing Population UCITS ETF
→ iShares Digitalisation UCITS ETF

*United Nations: World Population Prospects, June 2017

Nopea kaupungistuminen.

Muuttoliike kaupunkeihin asettaa vaatimuksia uusille bisnesmalleille ja infrastruktuurille. 2/3-osaa maailman väestöstä asuu kaupungeissa vuoteen 2050 mennessä. Kaupunkilaisia tulee olemaan tuplasti verrattuna vuoden 1950 tilanteeseen.*

→ iShares Digitalisation UCITS ETF
→ iShares Automation & Robotics UCITS ETF

*United Nations: World Urbanization Prospects, May 2018

Ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus.

Puhtaan, vihreän energian tarve kasvaa. Ennusteen mukaan 50 % maailman energiasta tuotetaan aurinko- ja tuulienergialla vuonna 2050. Näiden energialähteiden osuus vuonna 2015 oli vain noin 7 %.*

→ iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF
→ iShares Global Water UCITS ETF

*New Energy Outlook: Bloomberg, June 2018

Väestörakenteen muutos.

Eliniän piteneminen ja elintapojen muutokset muuttavat lääketeollisuutta ja kulutustottumuksia. 60-vuotiaiden ja tätä iäkkäämpien osuus maailman väestöstä kasvaa arviolta 45 % jo vuoteen 2030 mennessä.*

→ iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
→ iShares Ageing Population UCITS ETF

*The Long View: PricewaterhouseCoopers, February 2017

Teknologiset murrokset.

Teknologia kehittyy eksponentiaalisesti ja luo murroksia talouden kaikilla toimialoilla. Vuoteen 2030 mennessä internetiin kytkettyjen esineiden uskotaan ylittävän 125 miljardin kappaleen rajan. Vuonna 2017 luku oli 17 miljardia.*

→ iShares Automation & Robotics UCITS ETF
→ iShares Digital Security UCITS ETF

*HS Markit: Internet of Things Research, October 2017

Webcast 17.12.2019 Nordnetin tiloissa pidetystä esityksestä ”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest sustainably” (Maarja Vaikla ja Isabella Chami, iShares by BlackRock):

Tärkeää tietoa riskeistä ja tuotoista.

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.

iShares® ja BlackRock® ovat BlackRock Inc. -yhtiön ja sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään BlackRockin luvalla. BlackRock ei ota kantaa tai esitä takeita siitä, onko mihinkään Nordnet AB:n (julk.) tarjoamaan tuotteeseen tai palveluun sijoittaminen suositeltavaa. BlackRockilla ei ole velvoitteita tai sitoumuksia minkään tuotteen tai palvelun suhteen, joita Nordnet AB (julk.) hallinnoi, markkinoi, myy tai joilla se käy kauppaa.