Miten voimme auttaa?

Nordnet Smart -salkkujen sääntöihin tuli muutoksia keväällä 2020. Mitä tämä tarkoittaa?

Tiedotimme 9.4.2020 kaikkia Nordnet Smart -salkkujen omistajia seuraavalla viestillä:

Nordnet Smart -salkkujen sääntöihin on tulossa muutoksia: Rahastojen säännöt muuttuvat siten, että ne heijastavat Nordnetin uutta roolia rahastojen yhteisvastuullisena salkunhoitajana. Samalla rahastojen sijoituspolitiikkaa myös muutetaan siten, että se ottaa paremmin huomioon vastuullisuuskriteerit (ESG) salkunhoidossa. Muutokset eivät vaikuta osuudenomistajilta perittäviin vuotuisiin palkkioihin.

Smart 5, 10 ja 15 -rahastot perustettiin syyskuussa 2018, ja niitä on siitä lähtien hoitanut J.P. Morgan Mansart Limited. Rahastojen kehitys on ollut sidottu rahastoja varten luotuihin Smart 5, 10 ja 15 -indekseihin. Luonnollisena askeleena rahastojen kehityksessä, ja jotta salkunhoidossa voidaan jatkossa tehdä markkinatilanteen vaatimia toimia tehokkaalla tavalla, Nordnet Bank tullaan nimittämään Smart-rahastojen yhteisvastuulliseksi salkunhoitajaksi. Rahastot eivät tule enää seuraamaan sääntöperusteisen strategian mukaan sijoittavaa indeksiä (J.P. Morgan Nova Multi-Asset 5/10/15 -indeksi), vaan niitä hallinnoidaan suoraan taustalla olevan salkunhoitostrategian mukaisesti. Lisäksi rahaston vakuuksia tullaan hoitamaan entistä tehokkaammin, jotta mahdollisia eroja rahastojen kehityksessä verrattuna salkunhoitostrategiaan voidaan pienentää. Muutosten mahdollistamiseksi rahaston säännöt on kirjoitettu uusiksi - katso uudet säännöt näistä linkeistä (saatavilla vain englanniksi): Smart 5, Smart 10 ja Smart 15. Nordnet ja rahastoyhtiö uskovat, että rahastojen sääntömuutokset ovat osuudenomistajien eduksi. Rahastojen sääntöjen muuttamiseen liittyvä prosessi on alkanut tammikuussa 2020, ja nyt Irlannin valvontaviranomainen on hyväksynyt muutokset. Uusia sääntöjä aletaan soveltaa aikaisintaan 16.4.2020 alkaen. Huomioi, että muutokset eivät vaikuta osuudenomistajilta perittävien vuotuisten palkkioiden suuruuteen.

Rahastojen sijoituspolitiikka on myös päivitetty, jotta Nordnet voi jatkossa ottaa ESG-kriteerit huomioon salkunhoidossa. ESG tulee sanoista Environment, Social ja Governance. Termi viittaa vastuullisuuskriteereihin, joita rahastot tulevat jatkossa noudattamaan entistä suuremmassa määrin. Rahastoja ei kuitenkaan ole rajoitettu sijoittamasta muihinkin kuin ESG-merkittyihin sijoituskohteisiin. Rahastot pyrkivät jatkossa luopumaan osakeomistuksesta tietyillä sektoreilla, kuten alkoholi-, tupakka-, ase-, hiili-, öljy- ja kaasuteollisuudessa.

Vastasiko tämä kysymykseesi?

Takaisin