Lait

Alkuun

Jaa:

Uusi lainsäädäntö astuu pian voimaan

3.1.2018 alkaen EU:n alueella astuu voimaan uusi lainsäädäntökokonaisuus, MiFID II. Uuden lainsäädännön tavoitteena on parantaa kuluttajien asemaa, vahvistaa sijoittajasuojaa sekä edistää kilpailua rahoitusalalla.

Nordnetin asiakkaana tulet saamaan hyvissä ajoin kaiken sellaisen oleellisen tiedon uudesta lainsäädännöstä, joka voi vaikuttaa sinuun.

MiFID

Markets in Financial Instruments Directive -
laki arvopaperimarkkinoille

Asiakasluokittelu

Yksi osa lakisääteistä asiakkaansuojaa on kaikkien sijoituspalveluita käyttävien asiakkaiden jakaminen kolmeen eri asiakasluokkaan. Tarkoituksena on sovittaa asiakkaansuoja kunkin asiakasryhmän tarpeita vastaavaksi.

  • Yksityishenkilöitä ja pieniä yrityksiä pidetään ei-ammattimaisina asiakkaina.
  • Ammattimainen asiakas -luokkaan kuuluvat sen sijaan esimerkiksi suurimmat yritykset ja julkisyhteisöt.
  • Hyväksyttävä vastapuoli -luokkaan, kuuluvat esimerkiksi valtion viranomaiset ja keskuspankki.

Ei-ammattimaisilla asiakkailla on paras asiakkaansuoja ja useimmat Nordnetin asiakkaat luokitellaan ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi. Asiakasluokka määrittelee mm. sen, millaista informaatiota tarjoamme asiakkaalle.

MiFID, rahanpesudirektiivi ja FATCA

Asiakasluokittelu

Toimintaperiaatteet välitykseen

Asiakastuntemus


Monimutkaiset ja yksinkertaiset rahoitusvälineet

Laki erottaa toisistaan yksinkertaiset ja monimutkaiset rahoitusvälineet. Jos asiakas tekee toimeksiannon koskien yksinkertaisia rahoitusvälineitä (esim. pörssinoteeratut osakkeet tai rahasto-osuudet), kauppa toteutetaan ilman, että Nordnet selvittää kaupan sopivuutta asiakkaalle.

Jos taas toimeksiantosi koskee monimutkaisia rahoitusvälineitä, kuten johdannaisia, Nordnetin täytyy varmistaa, että sinulla on riittävästi tietoa kaupankäynnistä johdannaisilla ja että olet ymmärtänyt kaupan sisällön. Arviointi suoritetaan silloin, kun ensimmäisen kerran aloitat kaupankäynnin monimutkaisilla rahoitusvälineillä.

Jos haluat käydä kauppaa rahoitusvälineillä, joita ei tarjota sille asiakasryhmälle, johon asianmukaisuusarvioinnin perusteella kuulut, voit milloin tahansa hakea siirtoa eri asiakasryhmään.


Toimintaperiaatteet toimeksiantojen toteutukselle

Kaikilla arvopaperinvälittäjillä tulee olla toimintaperiaatteet, joiden tarkoituksena on määritellä arvopaperinvälittäjän noudattamat menettelyt toimeksiantojen toteuttamiselle. Koska Nordnet tarjoaa arvopaperikaupankäyntiä internetin välityksellä, asiakas tekee itse toimeksiannon suoraan Nordnetin tarjoamille markkinoille. Tällainen toimeksianto katsotaan asiakkaan antamaksi nimenomaiseksi ohjeeksi, jonka Nordnet toteuttaa asiakkaan ohjeistuksen mukaisesti. Kyseisissä tapauksissa toimintaperiaatteita ei sovelleta.

Finansinspektionen (Ruotsin rahoitustarkastus)linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Konsumenternas Bank- och finansbyrålinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Rahanpesudirektiivi

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

Asiakastuntemus

EU:n kolmanteen rahanpesudirektiiviin perustuva laki merkitsee Nordnetin osalta esimerkiksi sitä, että meidän täytyy tehdä riskiarvio Nordnetin mahdollisuudesta joutua hyväksikäytetyksi rahanpesussa tai terrorismin rahoittamisessa.

Kyseisen lain mukaan meidän tulee tuntea asiakkaamme paremmin. Tämän takia meidän täytyy kysyä sinulta mm.

  • mistä rahasi ovat peräisin
  • mikä on tilitapahtumiesi ja liiketoimiesi tarkoitus
  • jos olet yritysasiakas: yrityksen toiminta, liikevaihto ja omistussuhteet.

Erikoissäännöt koskevat erityisesti ulkomailla poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa olevaa henkilöä. Tällöin meidän tulee tietää onko sinulla poliittinen virka tai korkea valtiollinen toimi tai oletko sellaisen henkilön läheinen perheenjäsen tai yhtiökumppani.

Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Meillä on salassapitovelvollisuus ja noudatamme henkilötietolakia.


Henkilöllisyyden varmistus

Perusvaatimus sille, että tiedämme kuka olet, on henkilöllisyyden varmistus. Varmistamme henkilöllisyytesi, kun tulet asiakkaaksi verkkopankkitunnuksillasi.

Muissa tapauksissa sinun tulee lähettää meille kopio voimassaolevasta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta (ajokortti, passi tai vastaava). Kopion tulee olla yhden henkilön oikeaksi todistama.

Lisätietoa rahanpesudirektiivistä

Finanssivalvontalinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
Finansinspektionenlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
Ruotsin pankkiyhdistyksen esite rahanpesustalinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Näin FATCA vaikuttaa sinuun

Tietoa FATCA:sta

Suomi on allekirjoittanut yhdysvaltalaiseen FATCA-lakiin (Foreign Account Tax Compliance Act) perustuvan sopimuksen verotukseen liittyvien tietojen vaihdosta Yhdysvaltojen kanssa. Sopimus täytäntöönpantiin Suomessa lainsäädännöllä 2.3.2015. Tämän johdosta Nordnetillä on finanssilaitoksena velvollisuus tunnistaa asiakkaidemme joukosta yhdysvaltalaisten henkilöiden hallussa olevat tilit ja antaa niistä tietoa Suomen veroviranomaiselle. Suomen veroviranomainen puolestaan välittää kyseiset tiedot eteenpäin Yhdysvaltojen veroviranomaiselle IRS:lle.

Yhdysvaltalaisella henkilöllä tarkoitetaan muun muassa:

  • Yhdysvaltojen kansalaista tai muuta luonnollista henkilöä, jonka kotipaikka on Yhdysvalloissa.
  • Oikeushenkilöä, joka on veron pidättävä ulkomainen yhtymä.
  • Yhtiötä tai yhtymää, joka on organisoitu Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltojen tai sen osavaltion lainsäädännön mukaan.

Kotipaikalla Yhdysvalloissa tarkoitetaan sitä, että henkilö on verovelvollinen siellä Yhdysvaltojen lainsäädännön perusteella, esimerkiksi asumisen johdosta.

Vaikutukset Nordnetin asiakkaisiin

Nordnetin asiakkaana voit huomata, että FATCA-säännösten johdosta saatamme kysyä sinulta lisäkysymyksiä, kun hoidat pankkiasioitasi. Uusien asiakkaiden tulee esimerkiksi vastata kysymykseemme, ovatko he Yhdysvaltojen kansalaisia tai verovelvollisia Yhdysvalloissa.

Jos olet Yhdysvaltain kansalainen, syntynyt Yhdysvalloissa tai verovelvollinen/veroilmoitusvelvollinen Yhdysvaltoihin, niin sinun tulee täyttää lomake Todistus verovelvollisuudesta - yksityishenkilöavautuu uuteen ikkunaan.

Tiettyjen yritysasiakkuuksien raportointi

Lainsäädäntö vaatii meitä myös tunnistamaan ja raportoimaan tilit, jotka ovat ei-yhdysvaltalaisten yritysten, jotka eivät ole finanssilaitoksia, hallussa, mutta jotka katsotaan niin kutsutuiksi passiivisiksi yrityksiksi. Passiivisiin yrityksiin lukeutuvat yritykset, joiden tuloista yli 50 prosenttia tulee muista kuin liiketoiminnasta ja joiden omaisuus pääasiassa koostuu finanssivarallisuudesta.

Sellaisen yrityksen tili tulee raportoida Suomen veroviranomaiselle, jos yhdellä tai useammalla yhdysvaltalaisella henkilöllä on määräysvalta yrityksessä. Päämääränä on ehkäistä sitä, että amerikkalaiset, jotka ovat sijoittaneet varojaan oikeushenkilöön, välttyisivät veroseuraamuksilta.

Lue lisätietoja IRS:n verkkosivuiltalinkki toiselle sivustolle

HUOM: Yhdysvalloissa asuvat yksityishenkilöt tai yritykset, jotka ovat rekisteröityjä Yhdysvaltoihin, eivät voi avata asiakkuutta Nordnetiin. Tämä johtuu Yhdysvaltojen muusta lainsäädännöstä kuin FATCA:sta. Valitettavasti joudumme myös päättämään olemassa olevat asiakkuudet niiltä asiakkailta, jotka muuttavat Yhdysvaltoihin.

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.