Hoppa till huvudinnehållet

Finländare använder sig av skuldhävstång.

De här aktierna och fonderna handlar finländarna med skuldhävstång.

Vad menas med skuldhävstång?

Med användning av skuldhävstång avses en strategi där investeraren genom att använda aktier eller fondandelar som köpts med egna pengar som säkerhet förvärvar mer innehav med skuldfinansiering. Hos Nordnet innebär användning av skuldhävstång i praktiken att man aktiverar handelskrediten och köper aktier eller fonder i större utsträckning än vad det egna kapitalet räcker till, vilket gör att portföljsaldot blir negativt.

En placerare som använder skuldhävstång tror sig få avkastning på investeringar som gjorts på skulden – kursökning, utdelningsavkastning eller båda – som överstiger räntan på skulden. I en idealisk situation räcker avkastningen till för att amortera skulden eller för nya investeringar. Då ökar placerarens eget kapital snabbare än i en situation där investeraren inte har tillgång till skulder, dvs. främmande kapital. Detta kallas hävstångseffekt – man strävar till att öka det egna kapitalet med hjälp av främmande kapital snabbare än vad som är möjligt enbart med hjälp av eget kapital.

Men det fungerar också åt andra hållet. Om placeringarna inte går som förväntat kan en investerare som använder skuldhävstång i värsta fall förlora allt eget kapital och ännu bli skyldig banken skulder. Därför är det bara lämpligt för erfarna investerare som har ett särskilt intresse, erfarenhet och kunskap om att investera i värdepapper och som förstår att användningen av lånepengar också ökar risken – i synnerhet om det finns mycket skuld och om portföljen inte är tillräckligt diversifierad.

Du kan läsa mer om användning av skuldhävstång här.


Dessa aktier och fonder köper finländska Nordnet-kunder med skuldhävstång.

De vanligaste innehaven av aktier och fonder i portföljer där handelskrediten är aktiverad. Listan uppdaterad 6/2023.

Finländska mest köpta aktier med skuldhävstång.
Finansiella tjänster
+2,88%
Finansiella tjänster
+12,84%
Teknologi
−1,49%
Allmännyttigt
+17,09%
Energi
−50,07%
Cykliska konsumentprodukter
−2,59%
Industri
+76,14%
Konsumenttjänster
+26,96%
Industri
+0,23%

Utländska mest köpta aktier med skuldhävstång.
United States of America
Cykliska konsumentprodukter
−14,17%
United States of America
Teknologi
+27,37%
United States of America
Teknologi
+15,56%
United States of America
Konsumenttjänster
+41,54%
United States of America
Konsument defensiv
+7,2%
United States of America
Konsumenttjänster
+42,55%
United States of America
Fastighet
−5,81%
United States of America
Cykliska konsumentprodukter
+37,58%
United States of America
Finansiella tjänster
+28,34%
Cykliska konsumentprodukter
−25,46%Aktivera portföljbelåning.

Portföljbelåning innebär lån för vilken du använder din portföljs innehav som säkerhet. Med hjälp av lånet kan du förbättra dina avkastningsmöjligheter och betala dina aktieköp först på affärens avstämningsdag (T+2) i stället för på handelsdagen utan ränteföljder. Krediten fungerar som en reservkassa för aktieköp eller för annat önskat ändamål. Du kan utnyttja lån även på aktiesparkontot. Inga start- eller månadsavgifter. Ränta betalas endast för den kredit du använder – det vill säga när saldot i din portfölj är negativt – inte för hela den beviljade krediten.

Läs mer om Nordnets portföljbelåning.

Då du handlar med belåning stiger marknadsrisken. Om dina placeringar lyckas, får du en större avkastning på dina pengar. På motsvarande sätt kan förlusterna bli större om dina placeringar inte lyckas som förväntat. Du kan till och med förlora ditt kapital helt och hållet.

Om det uppstår en överbelåningssituation i din portfölj måste du korrigera läget omedelbart. Annars finns risken bland annat att dina finansiella instrument utsätts för tvångsförsäljning. Tvångsförsäljning kan leda till förluster vars storlek kan överskrida värdet på det ursprungliga lånet.

Video: Så här fungerar Nordnets portföljbelåning/placeringslån:
Video: Så här fungerar Nordnets portföljbelåning/placeringslån:

Nordnets portföljbelåning i ett nötskal.


Information om risker.

Då du handlar med belåning stiger marknadsrisken. Om dina placeringar lyckas, får du en större avkastning på dina pengar. På motsvarande sätt kan förlusterna bli större om dina placeringar inte lyckas som förväntat. Du kan till och med förlora ditt kapital helt och hållet.

Om det uppstår en överbelåningssituation i din portfölj måste du korrigera läget omedelbart. Annars finns risken bland annat att dina finansiella instrument utsätts för tvångsförsäljning. Tvångsförsäljning kan leda till förluster vars storlek kan överskrida värdet på det ursprungliga lånet.

Tilläggsinformation om riskerna

"Att använda skuld på ett förnuftigt sätt handlar i första hand om att hantera risker och i andra hand om att maximera avkastning." - Nordnets aktiestrateg Jukka Oksaharju i sin artikel "Osinkotuottojen vivuttamisen ABC".

Ökar din handlingskraft.Läs mer om placeringslån
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Universitetsgatan 5, vån. 3 | 00100 Helsingfors