Hoppa till huvudinnehållet

Fonder och beskattning

Fonder och beskattning.

Idén med placeringsfonder är att det fondbolag som förvaltar fonden samlar in pengar från investerare som det sedan i enlighet med sin investeringsstrategi placerar i flera olika investeringsobjekt, såsom aktier eller masskuldebrev. Dessa innehav utgör fondens tillgångar. Tillgångarna delas upp i fondandelar som är lika stora. När en fondandelsägare säljer (det vill säga löser in) sin fondandel får hen överlåtelsevinst eller -förlust beroende på hur fondandelarnas värde utvecklats. Kapitalskatt betalas på överlåtelsevinster.

När en portföljförvaltare som förvaltar en fond handlar med innehav inom fonden eller när fonden tar emot utdelning eller ränteinkomster från sina innehav uppbärs inga skatter omedelbart på dem. Skatter betalas först när fondandelsägaren säljer sitt innehav med vinst.

Nordnet meddelar automatiskt Skatteförvaltningen om fondförsäljningar som gjorts via Nordnet-tjänsten. Investeraren behöver bara kontrollera skattedeklarationen på våren och rätta eller komplettera den vid behov.

Mer information om fonder och beskattning hittar du på Skatteförvaltningens sida .

Att sälja fonder och 1 000 euros regeln.

Om du under ett kalenderår säljer vilka som helst av dina beskattningsbara tillgångar (fonder, aktier, etc.) för ett belopp som sammanlagt understiger 1 000 euro är försäljningsvinsten skattefri. Detsamma gäller försäljningsförlust: förlust kan inte dras av om anskaffningspriserna för den egendom som sålts under kalenderåret sammanlagt varit högst 1 000 euro.

Det är viktigt att notera att det inte beror på storleken på de vinster eller förluster som gjorts under året, utan på hur mycket av dina tillgångar du i det hela har sålt.

Så här kontrollerar du statusen för din egen depå.

Om du vill granska hur mycket försäljningsvinster och -förluster du har fått under året kan du se det i inloggat läge i Nordnets webbservice under Mina sidor > 9A-rapport.

1. Välj först kontot/portföljen som du vill visa i rullgardinsmenyn längst upp till höger.

2. Ange start- och slutdatum för tidsperioden du vill granska. För beskattningen är relevanta dagar 1.1. och granskningsdatumet.

3. Under "Vinster/Förluster" ser du hur mycket portföljen du granskar har beskattningsbar vinst eller ackumulerad förlust i fråga om överlåtelser. I exemplet nedan har förlusten varit 2 590,80 euro.

9A example
Öppna ett Nordnet-konto och hantera investerarens deklaration enkelt.Öppna konto
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Universitetsgatan 5, vån. 3 | 00100 Helsingfors