Hoppa till huvudinnehållet

Årlig kostnadsredovisning.


MiFID II-lagstiftningen förbättrar investerarskyddet genom att öka transparens.

Till följd av att MiFID II (Markets in Financial Directive II) och IDD (Insurance Distribution Directive) trätt i kraft medför det krav på värdepappersinstitut respektive försäkringsbolag att årligen redovisa de kostnader som har uppstått till följd av att kunden nyttjat tjänster hos bolaget och/eller investerat i finansiella instrument. Det huvudsakliga syftet med kostnadsredovisningen är att stärka investerarskyddet genom ökad transparens.

Vad den årliga kostnadsredovisningen ska innehålla och hur den ska vara utformad anges i regelverken, och syftet är att kostnadsredovisningen från olika bolag ska vara jämförbara. Nedan finner du beskrivning av vad de olika delarna inom kostnadsredovisningen innehåller, dess syfte samt förklaring av hur de har beräknats.

Du hittar den årliga kostnadsredovisningen då du är inloggad i Nordnets webbtjänst under Mina sidor > Årsbesked > Årlig kostnadsredovisning.

Den årliga kostnadsredovisningen för föregående år dyker upp i webbtjänsten ungefär i mars-april.

Serviceavgifter.

Serviceavgifterna består av de avgifter och provisioner, vars debitering har att göra med att du har ett konto hos Nordnet. En del av avgifterna är direkta kostnader som påverkar ditt kontos saldo. Sådana är bl.a. transaktionskostnader, såsom courtage och betalningar för andra tjänster. En del av avgifterna är indirekta kostnader – till exempel valutaväxlingskostnader som uppstår till följd av en skillnad i valutakursen (valuta-spread).

Instrumentkostnader.

Instrumentkostnader tas ut av producenterna till instrumenten och innefattar de kostnader och avgifter relaterade till att du som kund har handlat med och/eller ägt instrument under året. För att Nordnet ska kunna redovisa dessa kostnader så måste producenterna till instrumenten skicka information om vad kostnaden varit under året. Om producenterna skickar felaktig kostnadsinformation kommer således instrumentkostnaderna bli felaktiga. Om producenterna inte skickar någon eller ofullständig information om kostnaderna kan Nordnet inte redovisa fullständig instrumentkostnad, vilket redovisas i avsnittet ”Kostnader per instrument”.

Kostnadernas påverkan på avkastningen.

Kostnadernas effekt på din avkastning beräknas som skillnaden mellan den avkastning du teoretiskt skulle ha fått om inga kostnader uppstått och den faktiska avkastning som du fick under året. Syftet är att du som kund ska få förståelse om hur kostnader och avgifter påverkar din avkastning.

Relativa kostnader.

En del kostnader och avgifter är relaterade till att du handlar med instrument, andra till att du äger instrument och/eller använder vissa tjänster. För att du ska få bättre förståelse om kostnadernas storlek i jämförelse med din handel/ditt innehav redovisas de relativt din totala omsättning respektive ditt genomsnittliga marknadsvärde under året.

Kostnader per instrument.

I avsnittet Kostnader per instrument visas de avgifter och provisioner, som är direkt kopplade till handel och/eller innehav av ett specifikt instrument. Om Nordnet inte fått komplett information om avgifterna från instrumentets emmittent, visas den informationen här. Du hittar information om olika avgiftstyper under Serviceavgifter och Instrumentkostnader.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Universitetsgatan 5, vån. 3 | 00100 Helsingfors