Siirry pääsisältöön

Lainoitusasteet.

Osakkeiden lainoitusasteet.

Nordnetin kaupankäyntiluoton lainoitusmallissa otetaan huomioon sekä lainaa hyödyntävän asiakkaan salkun koostumus että lainan vakuutena käytettävien arvopapereiden ominaisuudet:

  1. Arvopaperin ominaisuuksiin perustuva lainoitusaste.
    Arvopaperin peruslainoitusasteen määrittelyssä otetaan huomioon mm. likviditeetti ja muutokset likviditeetissä, volatiliteetti, toimiala ja toimialan kilpailutilanne sekä ulkoiset ja sisäiset yhtiö- ja toimialakohtaiset riskit.
  2. Salkun hajautukseen perustuvat dynaamiset lainoitusasteet.
    Lainoitusasteen määrittelyn toisessa vaiheessa otetaan huomioon myös salkun hajautus. Arvopaperin lainoitusaste voi kasvaa, jos salkkusi on hyvin hajautettu (ns. hajautuslisä).

Salkkusi hajautus lasketaan suhteuttamalla suurin omistuksesi kaikkiin yli 0 % lainoitusasteen omaaviin omistuksiin salkussasi. Omistustesi lainoitusaste voi kasvaa, jos yksikään tällainen omistus ei vastaa yli 50 % salkkusi koko markkina-arvosta.

Miten paljon salkkua sitten tulisi hajauttaa, jotta lisälainoitusasteet saa hyödynnettyä täysimääräisesti? Tämä riippuu omistustesi alkuperäisistä lainoitusasteista. Jos omistat esimerkiksi vain sellaisia osakkeita, joiden alkuperäinen lainoitusaste on 70 %, voit nostaa kaikkien omistustesi lainoitusasteen tasolle 85 %, mutta tällöin yhdenkään osakkeen arvo ei saa ylittää 10 % salkkusi markkina-arvosta. Teoriassa 10 osaketta riittää, mutta käytännössä salkussasi on oltava vähintään 11 osaketta, jotta 10 % raja ei ylity kurssimuutosten seurauksena.

Jos haluat vivuttaa salkkusi maksimaalisesti eli kymmenkertaisesti (10 X oma pääoma), niin tällöin...

  • salkkusi kaikilla omistuksilla tulee olla vähintään 85 % lainoitusaste, ja
  • yksikään omistuksista ei saa edustaa yli 20 % salkkusi markkina-arvosta.

Tällöin omistustesi lainoitusasteet nousevat 90 %:iin ja kymmenkertainen vivutus on teoriassa mahdollinen. Käytännössä hajautusta tulee kuitenkin olla salkussa enemmän, koska muutoin pienetkin vaihtelut omistusten markkina-arvoissa johtavat lainoitusasteiden palautumiseen alemmalle tasolle, eli 85 %:iin.

Näin löydät osakkeiden ja rahastojen lainoitusasteet Nordnetin palvelusta.

Löydät lainoitusasteen kunkin osakkeen omalta sivulta, kohdasta Tietoja yrityksestä > Tietoa yrityksestä > Lainoitusaste. Rahastojen kohdalla löydät tiedon Lisätietoja-välilehdeltä.

Jos haluat tarkastella kootusti eri markkinoilla listattujen osakkeiden lainoitusasteita, löydät ne verkkopalvelumme kohdasta Pörssit ja markkinat > Osakekurssit > Avainluvut. Katso alla olevat linkit ja avautuvan sivun sarake "Lainoitusaste". Huomioi, että:

  • Lainoitusaste-sarake ei toistaiseksi näy pienten laitteiden näytöillä, kuten puhelimissa (ellet aktivoi selaimessa tietokone-moodia).
  • Esitetyt lainoitusasteet ovat aina minimilainoitusasteita. Osake voi siis saada suuremman lainoitusasteen, jos salkkusi on hyvin hajautettu (ks. yllä oleva kohta "Näin se toimii").

Tärkeää tietoa riskeistä.

Jos käyt kauppaa luotolla, markkinariskisi nousee. Jos sijoituksesi onnistuvat, saat suuremman tuoton rahoillesi. Samoin tappiot voivat olla suurempia, jos sijoituksesi eivät onnistu odotetusti. Voit menettää pääomasi jopa kokonaan.

Jos salkkuun syntyy ylilainoitustilanne, sinun tulee korjata tilanne viipymättä. Muussa tapauksessa riskinä on muun muassa, että rahoitusvälineitäsi pakkomyydään. Pakkomyynti voi johtaa tappioihin, joiden suuruus voi ylittää alkuperäisen luoton määrän.