Siirry pääsisältöön

Miten voimme auttaa?

Mitä johdannaiskauppa on?

Johdannaismarkkinat ovat kehittyneet voimakkaasti viimeisten 30 vuoden aikana. Johdannaismarkkinoiden räjähdysmäinen kasvu liittyy voimakkaasti sijoittajien riskienhallinnan tarpeisiin ja riskitietoisuuden kasvuun. Johdannaiset tarjoavatkin tiedostavalle ja kokeneelle sijoittajalle keinon ”hallita varsinaisilla kohde-etuusmarkkinoilla […] olevaa riskiä”. (Knüpfer & Puttonen 2011, 215-216) Johdannaisia sijoittaja voi käyttää sekä riskienhallintaan että riskinottoon, joten sijoittajan on tärkeää tutustua erilaisiin kaupankäyntistrategioihin ja tuotteiden arvonmääritykseen ennen sijoituspäätöstään (ks. Opi optiot -itseopiskelumateriaali).

Johdannaisella (engl. derivative) tarkoitetaan sellaista rahoitusinstrumenttia, jonka arvo perustuu jonkin toisen markkinan hintoihin – kohde-etuutena voivat olla esimerkiksi osakkeet, indeksit, korot, valuutat tai vaikkapa raaka-aineet. Johdannaisia ovat Knüpferin ja Puttosen (2011, 216–217) mukaan muun muassa futuurit ja termiinit ja optiot (huomioi myös warrantit). Lisätietoja kaupankäynnistä johdannaisilla löydät verkkopalvelussamme kohdasta Pörssit ja markkinat.

Johdannaisten toiminta ei useimmiten ole kovinkaan yksinkertaista, joten erilaisten johdannaisten toimintaperiaatteisiin ja -logiikkaan on syytä tutustua riittävän huolellisesti.

Käydäksesi kauppaa johdannaisilla sinun tulee tutustua huolellisesti sovellettaviin ehtoihin ja riskeihin ja täyttää johdannaissopimus sekä luottoa koskevat sopimukset. Lisäksi sinun tulee suorittaa hyväksytysti lainoitukseen sekä vakioituihin optioihin ja termiineihin liittyvät tietämystestit.

Kun olet tehnyt tietämystestit, voit siirtyä täyttämään vaaditut sopimukset. Katso linkit sopimuksiin tältä sivulta.

Lisätietoja:

  • Samuli Knüpfer & Vesa Puttonen (2011). Moderni rahoitus. Helsinki: WSOYpro. (luku 9)
  • NASDAQ OMX (2011). Opi optiot. Itseopiskeluaineisto. Helsinki.
  • Mika Pesonen (2011). Säästäjästä sijoittajaksi. Jokamiehen sijoitusopas. Helsinki: Docendo.

Lue lisää sertifikaateista

Lue lisää optioista

Huom: Pohjoismaiden pörsseissä on käytössä turvajärjestelmä, jonka tarkoituksena on vähentää voimakkaita kurssimuutoksia sekä mahdollisesti välttää turhia keskeytyksiä kaupankäynnissä. Toimeksiantojen hintavaihtelurajat ovat normaalisti noin +/- 15 – 50 % viimeisimmästä kauppahinnasta ja tätä enemmän poikkeavat toimeksiannot hylätään. Jos tuotteen myyminen liikkeeseenlaskijan ostolaitaan ei onnistu ja haluat tehdä myynnin, tulee sinun soittaa kaupankäyntiimme puh 020 198 5898 välittömästi.

 

Vastasiko tämä kysymykseesi?

Takaisin