Miten voimme auttaa?

Mitä osingosta maksettu rahakorvaus tarkoittaa?

Osa asiakkaistamme on hiljattain saanut salkkunsa viestikeskukseen ehkä hieman kryptiseltäkin näyttävän viestin Nordean osingosta maksetusta rahakorvauksesta. Viesti on näyttänyt tältä:

NORDEA BANK ABP:N OSINGOSTA MAKSETUSTA RAHAKORVAUKSESTA

Tulette tämän päivän aikana saamaan osan / koko Nordea Bank Abp:n osingon (alkuperäinen maksupäivä 8.4.2019) rahakorvauksena. Alkuperäinen osinkotapahtuma tullaan poistamaan ja välittömästi korvaamaan uudella osinko-/rahakorvaustapahtumalla.

Rahakorvaus on korvaus osingosta, jota myyjävälittäjä ei ole pystynyt kaupan ehtojen mukaisesti toimittamaan ostajalle. Käytännössä olette siis ostaneet Nordea-osakkeita yhtiökokouspäivänä 28.3.2019, mutta osto ei ole selvinnyt arvo-osuustilille täsmäytyspäivänä kuten pitäisi. Toimituksessa myöhästynyt myyjä on maksanut asiakkaalle kuuluvat osingot rahakorvauksena.

Rahakorvaus katsotaan vahingonkorvaukseksi, joka on veroilmoituksessa muuna pääomatulona ilmoitettavaa pääomatuloa. Teille tullaan lähipäivinä postittamaan asian selittävä rahakorvauskirje sekä veroilmoitukseen liitettävät ilmoitukset rahakorvauksesta.

Mikäli teillä on jotakin kysyttävää, vastaamme mielellämme kysymyksiinne joko näin viestikeskuksen kautta tai puhelimitse 020 198 5898.

Mitä tapahtui – miksi rahakorvaus eikä osinko?

Osingonmaksu perustuu omistuksille, jotka ovat kunkin osuudenomistajan arvo-osuustilillä osingon täsmäytyspäivänä. Mikäli yhtiökokouspäivänä (-2 päivää täsmäytyspäivästä) tehtyjen ostojen toimitus arvo-osuustileille kaupan vastapuolelta (myyjävälittäjältä) viivästyy, eivät osakkeet ole kirjattuna niillä tileillä, joilla niiden pitäisi olla. Mikäli toimitusviivästyksen taustalla on loppujen lopuksi jonkun osapuolen lyhyeksimyynti, on kyseinen osapuoli velvollinen maksamaan osinkoa vastaavan summan osuudenomistajille vahingonkorvauksena, eli rahakorvauksena.

Mikä rahakorvaus on?

Rahakorvaus on korvaus osingosta, jota myyjävälittäjä (kaupan vastapuoli pörssissä) ei ole pystynyt kaupan ehtojen mukaisesti toimittamaan ostajalle. Rahakorvaus ei ole veroteknisesti osinko, joten sitä ei voida myöskään osinkona maksaa ja verottaa.

Miksi minulle maksettiin osinko, joka sittemmin peruttiin ja korvattiin rahakorvaustapahtumalla?

Osingon maksupäivänä Nordnet jakoi osingon asiakkaille normaalisti, jotta varat olisivat asiakkaiden käytössä. Toimitusketjut pörssikaupoissa ovat pitkiä ja monimutkaisia, joten tästä syystä kului useampia kuukausia, ennen kuin kävi ilmi, että osingon sijaan osuudenomistajat saavatkin rahkorvausta. Alkuperäinen osinkotapahtuma täytyi näin ollen peruuttaa ja korvata rahakorvauksella.

Paljonko rahakorvaus on verrattuna netto-osinkoon?

Rahakorvauksena tuleva nettohyvitys on saman verran kuin osinko olisi ollut. Osingon sijaan maksettu rahakorvaus on saajalleen muuta veronalaista pääomatuloa. Tuloverolain mukaan osa osinkotulosta on verovapaata, ja tästä syystä myös vastaava osa rahakorvauksesta on verovapaata tuloa. Verotus vastaa siis suuruudeltaan osingon verotusta.

Rahakorvaus on pääomatuloa, ja siitä pidätetään 30 % pääomavero. Maksettu korvaus katsotaan vahingonkorvaukseksi. Kun se tulee osittain verovapaan ja osittain veronalaisen tulon sijaan, vain veronalaisen tulon sijaan tuleva korvaus verotetaan. 85 % osingosta on veronalaista tuloa, jolloin kokonaisvero rahakorvauksesta on samansuuruinen kuin osingosta (25,5 %). Asiakkaan saama nettohyvitys on saman verran kuin osinko olisi ollut.

Esimerkki:

Asiakas saanut osinkoa:

  • Osinko: 1 200,00 EUR
  • Ennakonpidätys (25,5 %): 306,00 EUR
  • Netto-osinko: 894,00 EUR

Rahakorvaus:

  • Rahakorvaus: 1 200,00 EUR
  • Rahakorvauksen veronalainen osuus (85%): 1 020,00 EUR
  • Ennakonpidätys (30 %): 306,00 EUR
  • Nettorahakorvaus: 894,00 EUR

Pitääkö rahakorvaus ilmoittaa veroilmoituksessa?

Nordnet on ennakkoon pidättänyt ja tilittänyt verottajalle ennakonpidätyksen rahakorvauksen veronalaisesta osasta. Nordnet myös raportoi tiedot verottajalle, joten asiakkaan tarvitsee vain tarkastaa, että tiedot ovat veroilmoituksessa oikein.

Vastasiko tämä kysymykseesi?

Takaisin