Siirry pääsisältöön

Nordnet Sijoitusvakuutus täyttää aukon sijoitustuotteiden markkinalla

Osakesäästötilien tulo Suomeen on nostanut sijoitusvakuutustuotteiden tunnettuutta ja kiinnostavuutta. Joka neljäs suomalainen tuntee erilaiset vakuutuskuoret edes jollain tasolla ja kiinnostuneita on jopa 38 %. Kulurakenteen epäselvyys ja ominaisuuksien ymmärtäminen saavat risuja. Henkivakuutus, verotehokkuus ja vaivattomuus pitkäaikaiselle sijoittajalle suitsutusta. Suomalaisten mielestä sijoitusvakuutustuotteista houkuttelevamman sijoitusmuodon tekisivät alhaisemmat kokonaiskulut, pienet kertasijoitukset ja digitaalisuus.

Tiedot ilmenevät Nordnetin teettämästä kyselytutkimuksesta koskien erilaisia vakuutuskuoria.

Läs artikeln på svenska här.

Joka neljäs suomalainen tuntee vakuutuskuoret sijoitusmuotona

Kysyimme suomalaisilta, miten hyvin he tuntevat vakuutuskuoren sijoitusmuotona. Tyypillisimpiä vakuutuskuoria ovat kapitalisaatiosopimus, sijoitusvakuutus ja korko- tai sijoitussidonnainen säästövakuutus/säästöhenkivakuutus.

Jollakin tasolla sijoitusmuoto on tuttu noin neljännekselle (23 %) aikuisväestöstä. Nykyisistä sijoittajista, eli heistä, joilla on arvopaperiomistuksia, 38 % tuntee vakuutuskuoret edes jonkin verran. Yli 100 000 euron sijoitusvarallisuuden omaavat tuntevat tuotteen parhaiten – heistä 52 %, eli yli puolet, tuntee tuotteen jollakin tasolla. Nordnetin asiakkaista 36 % tuntee vakuutuskuoren sijoitusmuotona.

Finanssialan mukaan yli 600 000 suomalaisella on säästö- tai sijoitusvakuutus, joten ne eivät ole enää kapean eliitin tuotteita. Kolme vuotta sitten lanseeratut osakesäästötilit ovat saaneet laajemman sijoittajajoukon kiinnostumaan verotehokkaista säästämis- ja sijoitusmuodoista. Tämä on nähtävissä, kun vertaamme tuloksia vastaavaan tutkimukseen vuodelta 2018. Silloin erilaiset vakuutussäästämisen tuotteet kärsivät alhaisemmasta tunnettuudesta. Nyt onkin erinomainen aika tuoda vakuutussäästäminen isomman sijoittajajoukon tietoisuuteen ja saataville. Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliike suunnittelee sijoitusvakuutuksen tuomista markkinoille lähikuukausina.

53 % sijoittajista pitää vakuutuskuoria kiinnostavana

Kiinnostus vakuutuskuoreen sijoitusmuotona on korkealla. Kaikkiaan lähes kaksi viidestä, 38 %, pitää sitä kiinnostavana. Tulojen kasvun myötä kiinnostus hieman kasvaa ja mitä paremmin tuotteen tuntee, sitä suurempi on kiinnostus. Arvopaperisijoituksia jo omaavista kiinnostuneita on jo yli puolet, 53 %.

Toisin kuin miesten suosimassa osakesäästötilissä, vakuutuskuoret ovat sijoitustuotteena yhtä kiinnostavia naisille ja miehille. Tutkimuksen mukaan vakuutuskuorista todella kiinnostuneista naiset (5 %) ovat jopa miehiä (4 %) tykästyneempiä niihin. Nordnetin asiakkaista 50 % pitää tuotetta todella tai jonkin verran kiinnostavana.

Kulurakenteen epäselvyys ja ominaisuuksien ymmärtäminen vakuutuskuorien huonot puolet

Tarjosimme suomalaisille 12 ominaisuuden listan ja kysyimme, mitkä he kokevat vakuutuskuorisijoittamisen huonoiksi puoliksi. Tutkimuksen mukaan suomalaisten mielestä huonoimmat puolet ovat epäselvä kulurakenne, vaikeus ymmärtää tuotteen ominaisuuksia ja mahdolliset muutokset niiden sääntelyssä/verotuksessa.

Tulevan Nordnet Sijoitusvakuutuksen kulurakenne luodaan selkeäksi jättäen ylimääräiset kulurivit hinnastosta pois. Keskitymme tuotteen helppoon ymmärrettävyyteen tuomalla sijoittajille selkeät tuotesivut ja tarjoamalla opastusta kenelle sijoitusvakuutus sopii. Tarkempi hinnasto julkaistaan arviolta kesän jälkeen.

Ne, joilla ei ole vielä vakuutuskuorta, mutta tuntevat tuotteen hyvin, nostavat muita useammin esille sen, että sijoitusvalikoima on suppea. Haluamme vastata tähän tuomalla Nordnet Sijoitusvakuutuksen instrumenttivalikoimaan mukaan osakkeet, ETF:t ja rahastot.

Henkivakuutus, verotehokkuus ja vaivattomuus pitkäaikaiselle sijoittajalle vakuutuskuorien parhaat puolet

Tarjosimme suomalaisille 11 ominaisuuden listan ja kysyimme, mitkä he kokevat vakuutuskuorisijoittamisen hyviksi puoliksi. Suomalaisten mielestä vakuutuskuorien parhaimmat puolet ovat henkivakuutus, mahdollisuus tehdä transaktioita kuoren sisällä ilman veroseuraamuksia sekä vaivattomuus ja helppous pitkäaikaiselle sijoittajalle. Ne, joilla ei ole vakuutuskuorta, mutta tuntevat tuotteen, nostavat korkealle myös perintösuunnittelun.

Nordnet valitsi kapitalisaatiosopimuksen ja sijoitusvakuutuksen välillä, ja päätyi ensimmäisenä lanseerauksena tuotteeseen, jossa on henkivakuutus mukana. Se koetaan yleisesti vakuutussäästötuotteiden parhaimmaksi ominaisuudeksi.

Arvopapereita omistavat sekä Nordnetin asiakkaat arvostavat tutkimuksessa muita korkeammalle sen, ettei sijoitettavalle summalle ole maksimirajaa. Monet sijoittajat pettyivät 50 000 euron talletusrajaan, kun osakesäästötili lanseerattiin.

Alhaiset kokonaiskulut, pienet kertasijoitukset ja digitaalisuus tekisivät vakuutuskuorista houkuttelevamman sijoitusmuodon

Tarjosimme suomalaisille 10 ominaisuuden listan ja kysyimme, mikä tekisi vakuutuskuorista houkuttelevamman sijoitusmuodon. Ei tullut yllätyksenä, että suomalaiset toivovat ensisijassa pienempiä kuluja ja mahdollisuuden sijoittaa vakuutuskuoriin, vaikka heillä ei ole suurta varallisuutta. Korkealle toivelistalla nousee mahdollisuus hoitaa ja seurata sijoituksia verkossa tai mobiilipalvelussa. Tämä on tärkeää erityisesti heille, joilla ei vielä ole vakuutuskuorta, mutta jo tuntevat tuotteen.

Nordnetin asiakkaat sekä sijoittajat, joilla on jo vakuutuskuori, toivovat vakuutuskuorille laajempaa valikoimaa sijoituskohteita. Laajempi mahdollisuus päättää itse sijoituksista nousee kärkeen vakuutuskuoren tuntevilla sekä sen omistavilla sijoittajilla. Nordnet Sijoitusvakuutus palvelee juuri tätä kohderyhmää verkossa. Sijoitusvalikoimaan kuuluu kymmenien rahastoyhtiöiden rahastoja ja tuhansia osakkeita sekä ETF:iä.

Joka kolmas vakuutuskuorista kiinnostunut sijoittaisi alkupääomaksi vähintään 5000 €

Kysyimme vakuutuskuorista kiinnostuneilta suomalaisilta, miten suuren alkupääoman he voisivat ajatella sijoittavansa vakuutuskuoreen, jos olisivat nyt solmimassa vakuutuskuorisopimusta. 36 % sijoittaisi vakuutuskuoreen alkupääomaksi 5 000 euroa tai enemmän.

Sijoitusvakuutus eroaa tavallisesta arvo-osuustilistä. Kyseessä on vakuutustuote, joka on tarkoitettu pitkäaikaiseen säästämiseen ja mm. perintösuunnitteluun. Jotta voimme tarjota laadukkaan toteutuksen verkossa, on suunnitelmissa asettaa ensimmäisen talletuksen minimirajaksi 5 000 euroa. Lisäsijoituksille ei ole eurorajoja. Uskon tuotteen olevan kiinnostava, sillä tutkimuksen mukaan arvopapereita jo omistavista noin puolet (47 %) laittaisi vähintään tämän suuruisen alkupääoman. Myös Nordnetin omista asiakkaista puolet laittaisi vakuutuskuoreen vähintään 5 000 euron alkupääoman.

Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliike suunnittelee sijoitusvakuutuksen tuomista markkinoille lähikuukausien aikana. Kyseessä on säästöhenkivakuutus, jonka kautta voi sijoittaa osakkeisiin ja rahastoihin verotehokkaasti suoraan Nordnet-sovelluksen tai verkkopalvelun kautta. Lue lisää ja tilaa sähköinen kirje, niin lähetämme sinulle tietoa sijoitusvakuutuksista ja vakuutussäästämisestä.

Kyselytutkimuksen toteutti Nordnetin toimeksiannosta tutkimusyhtiö YouGov Finland ajalla 15.–18.2.2023. Kyselyyn vastasi 1007 yli 18-vuotiasta suomalaista (edustava otos mannersuomalaisesta aikuisväestöstä iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan). Virhemarginaali on keskimäärin ±2,8 %-yksikköä suuntaansa (95 %:n luottamustasolla). Kyselyn päätavoitteena oli selvittää, miten hyvin suomalaiset tunnistavat vakuutuskuoren sijoittamismuotona, mitä hyviä ja huonoja puolia he siinä näkevät ja miten kiinnostavana he sitä pitävät.


Sijoitusvakuutuksen myöntää Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliike. Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliike myy sijoitusvakuutusta Nordnet Bank AB:n avulla.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
3 Kommenttia
uusin
vanhin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Mauri
Mauri
12.06.2023 14:42

Olisi ollut kiva myös kuunnella juttu. Harmi että vaatii spo… Kaikki muut sijoitus jutut kuuntelen YouTubessa.

heppu
heppu
12.06.2023 14:18

Voiko tuonne siirtää osakkeita arvo-osuustililtä, vaiko pelkästään rahaa?