Siirry pääsisältöön

Rahastosijoittajan sanakirja

Miten löydän indeksirahastot Nordnetin valikoimasta? Mitä Morningstarin tähtirating tarkoittaa? Mikä ihmeen NAV? Jos huomaat samaistuvasi näihin kysymyksiin, kannattaa rahastosijoittamisen termit ja toimeksiantojen tekeminen ottaa haltuun tämän kirjoituksen avulla.

Miten löydän sopivan rahaston?

Löydät kaikki Nordnetin valikoimassa olevat rahastot verkkopalvelun valikosta Pörssit ja markkinat > Rahastot. Voit suodattaa ja järjestää rahastoja erilaisten kriteerien, kuten maan, kategorian, historiallisen tuoton tai kulujen, perusteella.

 1. Matala hiiliriski. Haluatko korostaa vastuullisuutta myös sijoitusvalinnoissasi? Voit suodattaa joukosta rahastot, joiden omistusten hiilidioksidipäästöt ovat matalia ja riippuvuus fossiilisista polttoaineista alhainen.
 2. Indeksirahastot. Jos esimerkiksi kestävä energia, pienyhtiöt tai teknologiaosakkeet eivät houkuttele, voit suodattaa joukosta indeksirahastot, jotka pyrkivät saavuttamaan valitun markkinan keskimääräisen tuoton ilman aktiivisia sijoitusvalintoja.
 3. Rahastotyyppi. Haluatko sijoittaa osakkeisiin, korkoihin vai sekä että? Voit valita rahastotyypin tässä.
 4. Maa/alue. Uskotko tietyn maan tai alueen menestyvän keskimääräistä paremmin tulevaisuudessa? Voit valita kyseisen alueen yhtiöihin sijoittavia rahastoja tässä.
 5. Kategoria. Haluatko painottaa rahastosijoituksissasi uutta teknologiaa, lääketeollisuutta tai kenties kasvuyhtiöitä? Voit halutessasi valita itseäsi kiinnostavan kategorian tässä.
 6. Rahastoyhtiö. Voit valita rahastoja yli 60 kotimaisen ja ulkomaisen rahastoyhtiön joukosta ja suodattaa rahastoja suosikkirahastoyhtiösi mukaan.
 7. Riski. Menetätkö yöunesi, mikäli sijoitustesi arvo heiluu voimakkaasti? Rahastojen riskitasoa kuvataan asteikolla 1–7 ja voit suodattaa joukosta matalan riskin (riskitaso 1–2), keskimääräisen riskin (riskitaso 5–7) tai korkean riskin (riskitaso 6–7) rahastot.
 8. Ei-toivotut omistukset. Haluatko välttää yhtiöitä, joiden liiketoiminta perustuu esimerkiksi alkoholiin, aseisiin tai uhkapeleihin? Voit suodattaa pois rahastot, jotka sijoittavat yhtiöihin, jotka toimivat ei-toivotuilla toimialoilla.
 9. Rating. Uskotko, että voittajat voittavat jatkossakin? Morningstarin tähtirating kuvastaa rahaston pärjäämistä suhteessa riskitasoonsa verrattuna muihin samankaltaisiin rahastoihin. Mitä enemmän tähtiä, sitä paremmin rahastot ovat historiassa menestyneet. Historialtaan alle kolme vuotta vanhat rahastot eivät saa ratingia.
 10. 1 v. Rahaston tuotto viimeisen vuoden ajalta.
 11. Kulut/v. Rahastoon liittyvät kustannukset viimeisen tilinpäätösvuoden ajalta. Kulut vähennetään suoraan rahasto-osuuden arvosta.
 12. ESG-riskirating. Kuvastaa ympäristöasioihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapa-asioihin liittyviä hallitsemattomia riskejä. Mitä alhaisempi arvosana, sitä vähemmän hallitsemattomia ESG-riskejä rahaston omistamilla yrityksillä on.
 13. Riski. Kuvastaa rahaston arvon muutoksiin liittyvää riskitasoa asteikolla 1–7. Mitä korkeampi arvo, sitä korkeampi on rahastoon liittyvä riski.

Jos et löydä sopivaa rahastoa itse, voit myös hyödyntää Nordnetin digineuvontapalveluita. Neuvonta ei maksa mitään, vie vain jokusen minuutin, eikä sido sinua mihinkään – voit itse päättää, sijoitatko neuvonnan tuloksena saamiisi kohteisiin.

Mistä löydän lisätietoja rahastoista?

Kun olet löytänyt kiinnostavalta vaikuttavan rahaston, voit tarkastella sitä lähemmin rahaston nimeä klikkaamalla. Löydät rahastosivulta kaikki tärkeimmät tiedot rahaston riskitasosta, historiallisesta kehityksestä ja suurimmista omistuksista lähtien.

 1. NAV. Nettovarallisuusarvo (Net Asset Value, NAV) kuvastaa rahaston omistusten nettoarvoa. Sijoitusrahaston NAV on sama kuin yhden rahasto-osuuden arvo.
 2. Kurssipäivä. Ajankohta, jolloin rahasto-osuuden arvo (NAV) on viimeksi päivitetty.
 3. Perusvaluutta. Valuutta, jolla rahastolla käydään kauppaa.
 4. Lainoitusaste. Lainoitusaste ratkaisee sen, kuinka paljon asiakas voi lainata rahaa arvopaperiostoihin ja kuinka paljon ostoon pitää varata omaa rahaa. Lue lisää lainoitusasteesta ja lainoitusarvosta täältä.
 5. Avaintietoesite. Asiakirja, johon on koottu tärkeimmät tiedot sijoitusrahastosta.
 6. Omistukset. Voit tarkastella rahaston suurimpia omistuksia sekä omistusten jakaumaa eri sektorien ja maantieteellisten alueiden välillä.
 7. Jakauma. Rahaston omistusten jakauma omaisuuslajeittain (esimerkiksi osakkeiden ja korkojen välillä).
 1. ISIN. ISIN-koodi on tunniste, joka yksilöi arvopaperin.
 2. Kaupankäynti. Kertoo, kuinka usein rahastolla käydään kauppaa. Huomaathan, että vaikka pääosalla Nordnetin valikoimassa olevista rahastoista käydään kauppaa päivittäin, rahastotoimeksiantojen toteutumisessa kestää useampi arkipäivä. Tarkka ajankohta riippuu rahastoyhtiöstä.
 3. Vähimmäissijoitussumma. Kuvastaa yhden rahastomerkinnän tekemiseen vaadittavaa minimisummaa. Jos vähimmäissijoitussumma on esimerkiksi 15 euroa, on se pienin summa, jolla voit rahastoa ostaa.
 4. UCITS. Kertoo, noudattaako sijoitusrahasto Euroopan unionin UCITS-sijoitusrahastodirektiiviä, joka määrittää säännöt rahaston riskien hajauttamiselle.
 5. Vastuullisuus. Vastuullisuus-osiosta löydät tietoa rahaston vastuullisuudesta ja ei-toivottujen omistuksien määrästä.
 6. Kulut. Erittelee rahastoon liittyvät kustannukset. Hallinnointipalkkio on rahastoyhtiön veloittama kulu rahaston varojen sijoittamisesta ja hallinnoinnista. Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut viimeisen tilinpäätösvuoden ajalta. Joihinkin rahastoihin voi liittyä myös tulosperusteinen palkkio, joka veloitetaan, kun tuotto ylittää sovitun tason. Kulut vähennetään suoraan rahasto-osuuden arvosta.
 7. Alfa. Mittaa salkunhoitajan kykyä valita rahaston sijoituskohteet. Positiivinen alfa-kerroin kertoo, että rahasto on pärjännyt vertailuindeksiä paremmin, negatiivinen alfa puolestaan kertoo, että rahasto on tuottanut odotettua huonommin.
 8. Beta. Beta-kerroin kuvastaa rahaston omistusten reagointia verrattuna markkinoiden muutoksiin. Markkinan beta on 1,00. Jos rahaston beta-kerroin on 1,10, rahasto tuottaa vertailuindeksiään 10 % paremmin nousumarkkinoilla, mutta 10 % huonommin laskumarkkinoilla.
 9. R2. Mittaa rahaston ja sen vertailuindeksin välistä suhdetta. Mitä lähempänä R2 on lähellä arvoa 100, sitä lähempänä rahaston liikkeet ovat vertailuindeksiään – ja päinvastoin.
 10. Sharpen luku. Mitä korkeampi Sharpen luku, sitä parempi rahaston tuotto on ollut suhteessa sen ottamaan riskiin.
 11. Keskihajonta. Mitä suurempi keskihajonta, sitä korkeampi on rahaston ennakoitu volatiliteetti eli kurssiheilunta.

Miten teen ostotoimeksiannon?

Ostotoimeksiannon tekeminen on yksinkertaista. Klikkaa osta-painiketta, valitse tili, jolle haluat rahastoa merkitä, ja summa, jolla haluat rahastoa ostaa. Ostamasi rahasto-osuudet ilmestyvät salkkuusi yleensä muutaman arkipäivän kuluessa.

 1. Tili. Ensimmäisenä tulee valita tili, jolle rahastomerkintä tehdään. Rahastoja ei voi ostaa osakesäästötilille (OST), joten valittavan tilin tulee olla arvo-osuustili (AOT).
 2. Summa. Tähän merkitään summa, jolla haluat kyseistä rahastoa ostaa. Summan tulee olla korkeampi kuin vähimmäissijoitussumma, joka on useimpien rahastojen tapauksessa 15 euroa.
 3. Cut off -aika. Mikäli syötät rahastotoimeksiannon ennen mainittua cut off -aikaa, lähetetään toimeksianto rahastoyhtiölle samana päivänä. Merkintä näkyy salkussasi arviolta 2–7 pankkipäivän kuluessa. Tarkka ajankohta riippuu rahastoyhtiöstä.

Osta-painike aktivoituu, kun olet valinnut tilin, jolle haluat rahastoa merkitä, ja summan, jolla haluat rahastoa ostaa. Huomaathan, että vaikka pääosalla Nordnetin valikoimassa olevista rahastoista käydään kauppaa päivittäin, rahastotoimeksiantojen toteutumisessa kestää useampi arkipäivä.

Miten teen myyntitoimeksiannon?

Voit myydä omistamiasi rahasto-osuuksia klikkaamalla myy-painiketta. Myyntitoimeksianto eroaa ostotoimeksiannosta vain siten, että myytävä osuus syötetään prosentteina euromääräisen summan sijaan.

 1. Osuus omistuksista. Myyntitoimeksiantoon syötetään summan sijaan myytävä osuus prosentteina. Jos omistat rahastoa 1 000 eurolla ja haluat myydä sitä noin 500 euron edestä, voit merkitä myytäväksi osuudeksi 50 %.
 2. Myynnit yhteensä. Arvio myyntitoimeksiannon euromääräisestä summasta. Huomaathan, että koska rahastoilla ei käydä kauppaa reaaliajassa, lopullinen summa voi poiketa hieman tässä mainitusta.

Kuten ostotoimeksiantojenkin kohdalla, myyntitoimeksiantojen toteutumisessa kestää useampi arkipäivä. Jos jätät toimeksiantosi ennen cut off -aikaa, lähetetään se rahastoyhtiölle samana päivänä. Lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.

Miten voin kuukausisäästää rahastoihin?

Voit aktivoida kuukausisäästösopimuksen kirjautumalla verkkopalveluun ja siirtymällä Kuukausisäästösopimus-sivulle (Sivuni > Kuukausisäästösopimus).

Voit aktivoida kuukausisäästösopimuksen kahdella tavalla: a) valitsemalla rahastot itse tai b) hyödyntämällä Nordnetin digineuvontapalvelua.

Jos haluat valita rahastot itse, pääset tekemään kuukausisäästösopimuksen seuraavien vaiheiden kautta:

 1. Valitse tili, jolle säästösopimus tehdään. Osakesäästötilille (OST) ei voi ostaa rahastoja, joten tilin täytyy olla arvo-osuustili (AOT).
 2. Valitse summa, jolla haluat kuukausisäästää rahastoon. Summan on oltava vähintään 15 euroa.
 3. Valitse päivä, jona haluat säästösumman kuukausittain veloitettavan. Kaupankäyntitilillä on oltava riittävästi varoja veloituspäivää edeltävänä päivänä. Jos valitsemasi päivämäärä osuu viikonlopulle, osto toteutetaan seuraavana pankkipäivänä.
 4. Valitse rahastot. Voit etsiä haluamasi rahastot nimellä.
 5. Valitse jakauma. Voit valita, miten kuukausisäästösumma jaetaan valitsemiesi rahastojen välillä.

Jos et tiedä, mitä rahastoja haluat valita kuukausisäästösopimukseen, voit edellisessä vaiheessa valita myös kohdan “Apua rahastojen valintaan“, jolloin palvelumme antaa muutaman simppelin vaiheen jälkeen valmiin ehdotuksen sinulle sopivista rahastoista.

Mikäli mieleesi herää kysymys, johon tämä kirjoitus ei antanut vastausta, löydät yleisiä kysymyksiä rahastosijoittamisesta täältä.


Huomioi, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.