Vastuullinen
sijoittaminen


nordnet.fi/vastuullisuus

Alkuun


Tervetuloa Nordnetin vastuullisen sijoittamisen sivustolle! Täältä löydät tietoa ja ideoita, jotka toivottavasti auttavat sinua löytämään uusia, kestäviä sijoituskohteita.

Mitä kestävyys ja vastuullisuus tarkoittavat?

Kestävyys ja kestävä kehitys ovat laajoja käsitteitä, joihin liittyy monia näkökulmia. Käsitteen alkuperä juontaa juurensa vuonna 1987 julkaistuun YK:n raporttiin "Our Common Future". Raportissa määriteltiin kestävän kehityksen olevan "kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.”

Kestävyys jaetaan yleensä kolmeen alaluokkaan:

  • Ekologinen kestävyys edellyttää, että ihmisen toiminta asettuu luonnon kantokyvyn rajoihin siten, etteivät luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemien toimivuus vaarannu.
  • Sosiaalinen kestävyys pitää sisällään mm. ihmisarvosta kiinnipitämistä, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja syrjäytymisen ehkäisemistä.
  • Taloudellinen kestävyys tarkoittaa talouskasvua, joka ei perustu velkaantumiseen eikä henkisten tai materiaalisten resurssien tuhlaamiseen.

Miten voin edistää kestävää kehitystä sijoittamalla?

On olemassa useita tapoja vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta sijoittamalla:

  • Voit sijoittaa rahastoihin tai osakkeisiin, jotka eivät sijoita tai ole tekemisissä esimerkiksi aseiden, fossiilisten polttoaineiden, tupakan tai alkoholin kanssa.
  • Voit sijoittaa osakkeisiin ja rahastoihin, jotka pyrkivät edistämään kestävää kehitystä liiketoiminnallaan ja sijoituspäätöksillään ja joilla on esimerkiksi vahvistettu ilmastotavoite (osakkeet) tai korkea Morningastarin vastuullisuusrating (rahastot).
  • Voit pyrkiä vaikuttamaan omistamasi yhtiön liiketoimintaan yhtiökokouksessa tai puhumalla suoraan yhtiön johdolle ja osakkeenomistajille.

Nordnetiltä uusia toiminnallisuuksia sijoituskohteiden löytämiseen

Yli puolet sijoittajista pitää vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä tärkeinä sijoituspäätöksissään. Nordnetin asiakkaiden rahastosäästöistä yli kolmannes on sijoitettu vastuullisiin rahastoihin. Nordnet tarjoaa nyt uusia työkaluja, joilla säästäjät voivat etsiä vastuullisia sijoituskohteita entistä helpommin. Jatkossa säästäjät voivat määrittää, millaisia omistuksia he eivät halua rahastoissa olevan suodattamalla pois kategorioita, kuten aseet, eläinkokeet, sotateollisuus, pornografia tai uhkapelit.

Kestävä sijoittaminen puhuttaa sijoittajien somessa

Vastuullinen sijoittaminen puhuttaa nykyisin niin keskustelupalstoilla kuin mediassakin. Myös Sharevilleen on syntynyt yli 300-henkinen keskusteluryhmä, jossa etsitään eettisesti kestäviä sijoituskohteita. Shareville-käyttäjä Ka-ching on kyseisen ryhmän ylläpitäjä. Kysyimme Ka-chingiltä hänen omista taustoistaan ja sijoitusharrastuksestaan.

Martin Paasi: "Kestävä kehitys, parempaa tuottoa"


Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi Nordnet Blogissa: "Kestävän kehityksen megatrendi jalkautuu yrityksiin paitsi sen kannattavuuden, kasvavassa määrin myös asenteiden muutosten takia. Tästä syystä varsinkaan sijoittajien, joille tämän kehityksen vaikutus tuloutuu kahta kautta, ei pitäisi jättää kestävää kehitystä huomioimatta. Bonuksena kaikki tänään elossa olevat, sekä tulevat vielä syntymättömät sukupolvet voivat iloita kestävämmästä kehityksestä."

Aloita kestävä säästäminen Nordnetissä!

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.