Aktia Europe Small Cap B

Eurooppa pienyhtiöt osakkeet
Kehitys 1 v+ 13.48 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (22.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
1.84 EUR
1 pv muutos
- 0.49 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
80 %
Juoksevat kulut
2.05 %
Josta hallinnointipalkkio
1.99 %
Tulosperusteinen palkkio
Ak
Aktia Europe Small Cap B

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 6 miljardia euroa. Perusteellisen toimiala- ja yritysanalyysin avulla salkunhoitajamme pyrkivät löytämään eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten joukosta parhaat sijoituskohteet. Osakevalinnassa painotetaan toimialoja, joilla on kasvupotentiaalia, ja näiden sisällä alansa johtavia yrityksiä. Tärkeitä valintakriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-asema, selkeä kasvustrategia sekä pitkäjänteinen ja kannattavan kasvun mahdollistava tase. Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.

ISIN
FI4000122999
Kategoria
Eurooppa pienyhtiöt osakkeet
Lainoitusaste
80 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
8. joulukuuta 2014
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Janna Haahtela
Salkunhoitajana alkaen
8. joulukuuta 2014
Aktia Rahastoyhtiö OyMannerheimintie 14 Helsinki
+358 (0)10 247 6843http://www.aktia.fi
Osakkeet
98.8 %
Lyhyt korko
1.2 %

Omistusten jakauma alueittain

Euroalue 71.5 %
Eurooppa pl. euroalue 21.7 %
Iso-Britannia 6.8 %
Aasia kehittyvät 0 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Terveydenhuolto
22.8 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
20.5 %
Teknologia
15.7 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
15.0 %
Viestintä
9.8 %
Rahoituspalvelut
8.5 %
Dermapharm Holding SE
4.9 %
IMCD
4.7 %
Trigano SA
4.7 %
Kion Group AG
4.4 %
Recordati Spa
4.3 %