AuAg Silver Bullet B

Sektori arvometallit osakkeet
Kehitys 1 v+ 39.37 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (19.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
14.62 EUR
1 pv muutos
+ 0.21 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
0 %
Juoksevat kulut
1.4 %
Josta hallinnointipalkkio
1.4 %
Tulosperusteinen palkkio
Au
AuAg Silver Bullet B

The focus is on Global Precious Metal Mining Company with a special focus on transferable securities whose value development is affected by the market development for Silver.

ISIN
SE0013358199
Kategoria
Sektori arvometallit osakkeet
Lainoitusaste
0 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
4. marraskuuta 2019
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Eric Strand
Salkunhoitajana alkaen
4. marraskuuta 2019
AIFM Capital ABSlottsvägen 3G39233 Kalmar
0480363666http://www.aifmgroup.com
Osakkeet
96.0 %
Lyhyt korko
2.5 %
Muut
1.5 %

Omistusten jakauma alueittain

Kanada 78.7 %
USA 13.4 %
Iso-Britannia 4.0 %
Latinalainen Amerikka 3.9 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Raaka-aineet
100 %