Amundi Fds Multi-Strat Gr A EUR C

Vaihtoehtoiset - Multistrategia
Kehitys 1 v+ 5.22 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (7.7.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
69.13 EUR
1 pv muutos
+ 0.03 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
1.55 %
Josta hallinnointipalkkio
1.15 %
Tulosperusteinen palkkio
15 %
Lainoitusaste
0 %
Am
Amundi Fds Multi-Strat Gr A EUR C

L’objectif de ce Compartiment est d’obtenir un rendement absolu et la préservation du capital sur le moyen et le long terme. Il se concentre sur le risque et le rendement absolus du portefeuille en investissant au moins deux tiers de la totalité de ses actifs dans un portefeuille diversifié composé d’actions et d’instruments apparentés à des actions de même que de tout type de titres de créance et d’instruments d’emprunt.

ISIN
LU1883335165
Kategoria
Vaihtoehtoiset - Multistrategia
Lainoitusarvo
0 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
8. heinäkuuta 2008
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Davide Cataldo
Salkunhoitajana alkaen
11. joulukuuta 2010
Amundi Luxembourg S.A.5, Allée Scheffer,2520 Luxembourg
+352 47 676667http://www.amundi.com
Pitkä korko
42.8 %
Osakkeet
24.0 %
Lyhyt korko
17.5 %
Muut
15.7 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 47.9 %
Euroalue 29.3 %
Aasia kehittyvät 5.6 %
Japani 5.4 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
24.6 %
Terveydenhuolto
23.7 %
Viestintä
12.3 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
9.3 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
6.9 %
Yhdyskuntapalvelut
6.1 %
Amundi Physical Gold ETC C
7.5 %
New Zealand (Government Of) 2.75%
3.8 %
New Zealand (Government Of) 3%
3.5 %
France (Republic Of) 0.1%
2.5 %
Italy (Republic Of) 2.45%
2.2 %
Japan (Government Of) 0.4%
1.7 %
France (Republic Of) 0%
1.6 %
Amundi 3 M I2
1.5 %
Italy (Republic Of) 0.55%
1.3 %