Coeli Global Select R EUR

Maailma joustava osakkeet
Kehitys 1 v+ 15.06 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (19.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
207.89 EUR
1 pv muutos
0 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
0 %
Juoksevat kulut
1.58 %
Josta hallinnointipalkkio
1.4 %
Tulosperusteinen palkkio
10 %
Co
Coeli Global Select R EUR

Coeli Global Select is an actively managed global equity fund. The fund managers are based in Sweden but travel globally to find the finest companies in the world to invest in. The goal of the fund is to, over time, create a high absolute return for its investors to a relative low risk and with a focus on ESG. The managers invest in a selected list of 25-35 names of high quality companies. Meeting management and other company representives is an important part of the investment process. For more information: coeli.com or coeli.se/global.

ISIN
LU1133292976
Kategoria
Maailma joustava osakkeet
Lainoitusaste
0 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
8. tammikuuta 2015
Avaintietoesite
Rahastoesite puuttuu

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Henrik Milton
Salkunhoitajana alkaen
1. lokakuuta 2016
MDO Management Company S.A.MDO Management Company S.A.L-1273 Luxembourg
(+352) 260021 1http://www.mdo-manco.com
Osakkeet
99.3 %
Lyhyt korko
0.7 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 56.5 %
Euroalue 25.8 %
Eurooppa pl. euroalue 5.9 %
Aasia kehittyvät 4.8 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
26.9 %
Rahoituspalvelut
18.6 %
Terveydenhuolto
14.0 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
12.9 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
8.1 %
Raaka-aineet
7.7 %