Allianz Global Equity Insights AT EUR

Maailma kasvuyhtiöt osakkeet
Kehitys 1 v+ 28.39 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (15.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
161.13 EUR
1 pv muutos
+ 1.22 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
0 %
Juoksevat kulut
2.16 %
Josta hallinnointipalkkio
2.05 %
Tulosperusteinen palkkio
Al
Allianz Global Equity Insights AT EUR

The investment policy is geared towards generating long-term capital growth by investing in global equity markets to achieve a concentrated equity portfolio with a focus on stock selection.

ISIN
LU1563397410
Kategoria
Maailma kasvuyhtiöt osakkeet
Lainoitusaste
0 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
7. maaliskuuta 2017
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Mark Phanitsiri
Salkunhoitajana alkaen
30. syyskuuta 2020
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Osakkeet
98.9 %
Lyhyt korko
1.1 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 60.3 %
Aasia kehittyvät 11.3 %
Euroalue 8.8 %
Iso-Britannia 4.8 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
17.7 %
Teknologia
17.3 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
15.8 %
Rahoituspalvelut
14.6 %
Terveydenhuolto
12.4 %
Raaka-aineet
8.0 %