Franklin Technology A Acc USD

Sektori teknologia osakkeet
Kehitys 1 v+ 46.22 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (22.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
41.01 USD
1 pv muutos
- 0.18 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
80 %
Juoksevat kulut
1.81 %
Josta hallinnointipalkkio
1 %
Tulosperusteinen palkkio
Fr
Franklin Technology A Acc USD

Rahasto sijoittaa vähintään kaksi kolmasosaa sijoitetuista nettovaroistaan sellaisten yhdysvaltalaisten ja muunmaalaisten yhtiöiden arvopapereihin, joiden se arvioi hyötyvän teknologian ja viestintäpalveluiden ja - laitteiden kehityksestä, edistyksestä ja käytöstä.

ISIN
LU0109392836
Kategoria
Sektori teknologia osakkeet
Lainoitusaste
80 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
3. huhtikuuta 2000
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Matthew Cioppa
Salkunhoitajana alkaen
31. joulukuuta 2020
Franklin Templeton International Services S.à r.l.8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+352 46 66 67 212http://www.franklintempleton.lu
Osakkeet
93.3 %
Lyhyt korko
4.4 %
Muut
2.3 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 90.5 %
Aasia kehittyvät 7.3 %
Aasia 1.1 %
Kanada 0.7 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
62.0 %
Viestintä
14.0 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
10.9 %
Rahoituspalvelut
8.6 %
Kiinteistöt
2.8 %
Terveydenhuolto
1.4 %