JPM US Technology A (dist) USD

Sektori teknologia osakkeet
Kehitys 1 v+ 66.87 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (22.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
47.45 USD
1 pv muutos
+ 0.5 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
80 %
Juoksevat kulut
1.75 %
Josta hallinnointipalkkio
1.5 %
Tulosperusteinen palkkio
JP
JPM US Technology A (dist) USD

Rahasto sijoittaa varansa sellaisten yritysten osakkeisiin, joiden toiminta liittyy Yhdysvaltain teknologiateollisuuteen.

ISIN
LU0082616367
Kategoria
Sektori teknologia osakkeet
Lainoitusaste
80 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
5. joulukuuta 1997
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Joseph Wilson
Salkunhoitajana alkaen
17. helmikuuta 2017
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.European Bank & Business Centre 6, route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+352 34 101http://www.jpmorganassetmanagement.com
Osakkeet
97.8 %
Lyhyt korko
2.1 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 94.2 %
Euroalue 1.9 %
Latinalainen Amerikka 1.7 %
Aasia kehittyvät 1.4 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
65.3 %
Viestintä
16.9 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
9.5 %
Rahoituspalvelut
3.3 %
Terveydenhuolto
1.9 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
1.6 %