BGF World Technology A2 USD

Sektori teknologia osakkeet
Kehitys 1 v+ 63.18 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (19.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
80.89 USD
1 pv muutos
+ 0.98 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
80 %
Juoksevat kulut
1.81 %
Josta hallinnointipalkkio
1.5 %
Tulosperusteinen palkkio
BG
BGF World Technology A2 USD

Rahaston tavoitteena on maksimoida Yhdysvaltain dollareissa esitetty pääoman arvonnousu sijoittamalla ensisijaisesti maailmanlaajuisesti vähintään kaksi kolmasosaa Rahaston nettovaroista sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, jotka saavat tai tulevat todennäköisesti saamaan suuren osan myyntituloistaan teknisistä tuotteista ja palveluista. Rahasto sijoittaa tässä tarkoituksessa maailmanlaajuisesti eri kehitysvaiheessa oleviin yhtiöihin, mukaan luettuna yhtiöt, joita sijoitusneuvoja pitää tuote- tai palvelumarkkinaraon nykyisinä tai tulevina kärkiniminä. Rahasto voi kuitenkin tasapainotuksen vuoksi sijoittaa myös sidottuihin korkoinstrumentteihin. Tasapainotukseen kuuluu arvopaperisalkun täydentäminen rahamarkkinoiden arvopapereilla. Rahasto voi rajoittaa sijoituksia ilmoitetuille arvopaperimarkkinoille ja lisätä Yhdysvaltain arvopaperisijoitusten osuutta.

ISIN
LU0056508442
Kategoria
Sektori teknologia osakkeet
Lainoitusaste
80 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
3. maaliskuuta 1995
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Tony Kim
Salkunhoitajana alkaen
3. heinäkuuta 2017
BlackRock (Luxembourg) SA6D route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+44 20 77433000http://www.blackrock.com
Osakkeet
92.5 %
Lyhyt korko
5.9 %
Muut
1.5 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 61.9 %
Aasia kehittyvät 16.2 %
Aasia 5.7 %
Euroalue 5.7 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
56.1 %
Viestintä
17.1 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
15.7 %
Rahoituspalvelut
4.8 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
2.2 %
Raaka-aineet
1.7 %