Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR)

Sektori uusiutuva energia osakkeet
Kehitys 1 v+ 125.34 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (15.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
44.1 EUR
1 pv muutos
- 1.83 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
80 %
Juoksevat kulut
1.5 %
Josta hallinnointipalkkio
1.5 %
Tulosperusteinen palkkio
Ha
Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR)

Rahasto on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä saavuttaa korkea tuotto. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti sellaisten yritysten osakkeisiin, jotka kehittävät tai käyttävät teknologiaa tai metodeja, jotka rajoittavat globaalia ilmaston lämpenemistä, joko suorasti tai epäsuorasti, rajoittamalla hiilidioksiidipäästöjä ja muita kasvihuonekaasuja.

ISIN
SE0005965670
Kategoria
Sektori uusiutuva energia osakkeet
Lainoitusaste
80 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
10. lokakuuta 2014
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Patric Lindqvist
Salkunhoitajana alkaen
1. lokakuuta 2015
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Osakkeet
94.6 %
Lyhyt korko
5.4 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 34.7 %
Aasia kehittyvät 19.9 %
Euroalue 16.1 %
Eurooppa pl. euroalue 16.1 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teollisuustuotteet ja -palvelut
27.9 %
Teknologia
27.7 %
Yhdyskuntapalvelut
20.8 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, ei-sykliset
9.5 %
Raaka-aineet
7.3 %
Kiinteistöt
3.3 %