DNB Fund Technology retail A

Sektori teknologia osakkeet
Kehitys 1 v+ 17.6 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10 % rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (12.8.2020)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
625.73 EUR
1 pv muutos
+ 0.74 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Vuosittainen palkkio
1.59 %
Josta hallinnointipalkkio
1.5 %
Tulosperusteinen palkkio
20 %
Lainoitusaste
80 %
DN
DNB Fund Technology retail A

The main objective of the fund is the realisation of long term capital growth coupled with security of the underlying assets by investing. Emphasis is placed on investments in the equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.

ISIN
LU0302296495
Kategoria
Sektori teknologia osakkeet
Lainoitusarvo
80 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
16. elokuuta 2007
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Anders Tandberg-Johansen
Salkunhoitajana alkaen
16. elokuuta 2007
DNB Asset Management SA13, rue Goethe1637 Luxembourg
+352 26 29 82 1http://www.dnbgroup.lu
Osakkeet
98.4 %
Lyhyt korko
1.6 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 41.0 %
Euroalue 30.7 %
Iso-Britannia 8.7 %
Japani 8.3 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
47.8 %
Viestintä
46.4 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
4.8 %
Raaka-aineet
0.9 %