Delphi Global A

Maailma kasvuyhtiöt osakkeet
Kehitys 1 v+ 35.26 %
Morningstar rating
Morningstar rating asettaa rahastot paremmuusjärjestykseen kussakin rahastoluokassa riskikorjatun tuoton perusteella. Rating perustuu menneeseen tuottoon ja riskiin sekä rahaston voimassa oleviin palkkioihin. Paras rating on viisi tähteä – 10% rahastoista saa tämän arvion.
Morningstar vastuullisuusrating
Morningstar-vastuullisuusrating kertoo, miten hyvin rahaston salkussa olevat yritykset hoitavat vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja toisaalta hyödyntävät siitä syntyviä mahdollisuuksia.
Riski (volatiliteetti)
Riski/tuottoindikaattori näyttää rahastosijoitukseen liittyvän riskin ja tuottomahdollisuuden suhteen. Mittari perustuu siihen, miten paljon rahaston arvo on muuttunut viimeisten 5 vuoden aikana. Mitä korkeampi luku on, sitä suurempi riski arvon heilahtelusta rahastosijoitukseen liittyy.
1
2
3
4
5
6
7
Osuuden arvo (22.1.2021)
Osuuden arvo (NAV Net Asset Value) kertoo yhden rahasto-osuuden arvon. Osuuden arvo lasketaan jakamalla rahaston kokonaisarvo rahasto-osuuksien määrällä.
5086.3 NOK
1 pv muutos
- 0.24 %
Kaupankäynti
Päivittäin
Cut off -aika
Jos syötät toimeksiannon ennen niin sanottua cut off -aikaa, toimeksianto toteutetaan yleensä 1–3 pankkipäivän kuluessa toimeksiannon asettamisesta. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän.
13:00
Vähimmäissijoitussumma
15 EUR
Lainoitusaste
85 %
Juoksevat kulut
1.5 %
Josta hallinnointipalkkio
1.5 %
Tulosperusteinen palkkio
2 %
De
Delphi Global A

Rahasto on osakerahasto, joka pyrkii saavuttamaan mahdollisimman suuren arvonnousun globaalissa sijoitusympäristössä. Varainhoitaja tekee trendi- ja perusteanalyysejä yksittäisistä yrityksistä ja toimialoista sekä pyrkii saavuttamaan pitkäaikaista tuottoa aktiivisella ja indekseistä riippumattomalla arvioinnilla. Salkku koostuu kulloinkin vähintään viidellä toimialalla toimivasta 40–60 suuresta ja keskisuuresta yrityksestä. Enintään 20 prosenttia varoista voidaan siirtää pankkitalletuksiin aikoina, jolloin markkinoilla on paljon epävarmuutta. Rahasto on UCITS-rahasto. Rahaston vertailuindeksi on MSCI World NR USD. Vuotuinen hallinnointipalkkio: Hallinnointipalkkio koostuu kiinteästä 2 prosentin osasta ja symmetrisestä muuttujasta, joka on enintään +/- 2 prosenttia. Hallinnointipalkkion kokonaisveloitus ei voi ylittää 4,0 prosenttia vuodessa

ISIN
NO0010317282
Kategoria
Maailma kasvuyhtiöt osakkeet
Lainoitusaste
85 %
UCITS
Kyllä
Rahaston perustamispäivämäärä
23. toukokuuta 2006
Avaintietoesite

Salkunhoitaja

Päävastuullinen salkunhoitaja
Tian Tollefsen
Salkunhoitajana alkaen
1. tammikuuta 2020
Storebrand Asset Management ASProfessor Kohts vei 91327 Lysaker
+47 (0) 22 31 50 50http://www.storebrand.no/fondene
Osakkeet
99.4 %
Lyhyt korko
0.6 %

Omistusten jakauma alueittain

USA 62.3 %
Euroalue 13.3 %
Eurooppa pl. euroalue 9.5 %
Aasia kehittyvät 8.8 %

Omistusten jakauma sektoreittain

Teknologia
35.3 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut
15.0 %
Rahoituspalvelut
14.2 %
Terveydenhuolto
12.4 %
Energia
7.3 %
Kuluttajatuotteet ja -palvelut, sykliset
6.5 %