Siirry pääsisältöön

Gaming och sociala medier.


Gaming och sociala medier har varit vinnarsektorer under coronatider och "stay-at-home-ekonomin". Fortsätter uppgången även efter pandemin? Bekanta dig med välkända aktier inom gaming och sociala medier på de europeiska och amerikanska marknaderna.

E-gaming (1).jpg

Viktig information om risker och avkastning.

Det som presenteras här är inte och ska inte tolkas som investeringsråd eller en uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper. Investeraren ska basera sina investeringsbeslut på sin egen uppskattning och ta sina egna målsättningar och ekonomiska situation i beaktande.

Det finns alltid risker kopplade till investering och finansiella instrument. Investeringarnas värde och avkastning kan förändras och det investerade kapitalet kan förloras helt och hållet. Historisk utveckling garanterar inte framtida avkastning.

−0,29%
+84,3%
10 MNOK
26 878
−1,03%
+118,33%
10 787 MUSD
17 621
−1,31%
+25,81%
506 MSEK
16 141
+2%
+13,33%
0,1 MEUR
9 911
−0,54%
+33,04%
2 452 MUSD
5 587
−0,92%
+84,07%
18 MSEK
5 476
−1,17%
+72,48%
35 MUSD
3 818
+2,08%
−14,49%
12 MSEK
3 650
−0,14%
+26,36%
874 MUSD
2 740
−1,28%
−16,6%
57 MUSD
2 576
−0,27%
+63,69%
0,0 MEUR
2 168
−0,7%
+25,75%
112 MUSD
1 789
+1,54%
−12,03%
3,0 MSEK
1 766
+0,04%
+14,29%
76 MUSD
1 539
−1,45%
+2,74%
147 MUSD
789
−7,48%
−18,18%
0,1 MSEK
727
−3,98%
−16,75%
0,1 MSEK
597
−3,66%
−13,72%
149 MUSD
437

Ta ditt sparande till nästa nivå.