Siirry pääsisältöön

Cleantech-aktier.


Globala miljöutmaningar såsom klimatförändringen och storstädernas utsläppsproblem har sporrat både politiker och vanliga medborgare att kräva renare teknologi och en mera utbredd användning av förnybar energi.

Den växande miljömedvetenheten skapar nya affärsmöjligheter både för startupföretag och börsbolag.

GettyImages-1294891292.jpg

Viktig information om risker och avkastning.

Det som presenteras här är inte och ska inte tolkas som investeringsråd eller en uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper. Investeraren ska basera sina investeringsbeslut på sin egen uppskattning och ta sina egna målsättningar och ekonomiska situation i beaktande. Det finns alltid risker kopplade till investering och finansiella instrument. Investeringarnas värde och avkastning kan förändras och det investerade kapitalet kan förloras helt och hållet. Historisk utveckling garanterar inte framtida avkastning.

Före du börjar handla bör du förstå handelns risker samt de produktspecifika villkoren. För att handla med Nordnet Markets-produkter måste du avklara en passandebedömning eller på annat sätt uppvisa en tillräcklig kunskapsnivå för att försäkra att produkterna är ändamålsenliga för dig. Handel med börsnoterade produkter innebär en hög risk som inte passar alla.

Läs mer om risker

Information om de finansiella instrumentens egenskaper och risker

Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument

−4,91%
−1,24%
242 MDKK
68 617
−0,32%
−5,97%
2 605 MUSD
58 590
−4,27%
−43,52%
259 MDKK
46 094
−1,13%
+58,92%
4,7 MEUR
38 197
+0,95%
−31,45%
0,1 MEUR
22 157
+2,06%
−26,33%
127 MDKK
18 229
−1,92%
−14,75%
15 MNOK
17 220
−0,14%
+29,69%
1,2 MEUR
14 270
−3,53%
−21,69%
30 MNOK
12 785
−0,1%
+34,78%
111 MSEK
11 970
−3,75%
−41,31%
140 MNOK
8 722
−3,36%
−26,95%
1,5 MSEK
7 554
−11,97%
−68,16%
17 MUSD
6 940
+0,91%
−11,1%
0,1 MEUR
5 005
−4,03%
−22,7%
0,0 MEUR
4 937
−3,7%
−35,73%
2,7 MSEK
4 613
−1,47%
−14,76%
0,0 MEUR
4 521
−3,2%
−38,53%
9,0 MSEK
3 739
+0,4%
−59,41%
0,5 MSEK
3 161
+3,2%
−67,71%
0,0 MEUR
3 087
−1,76%
−3,2%
3,9 MSEK
2 482
−3,85%
−58,37%
33 MUSD
2 266
−0,28%
−19,82%
0,0 MEUR
2 238
−4,09%
−26,53%
0,1 MSEK
2 000
−2,89%
−43,61%
0,7 MSEK
1 805
0%
−52,64%
0,0 MSEK
1 632
−4,5%
+16,67%
15 MUSD
1 512
−6,67%
−47,78%
14 MUSD
1 211
−10,7%
−76,09%
3,1 MUSD
1 056
−8,84%
−64,43%
0,0 MSEK
651
+1,8%
−41,04%
0,0 MSEK
578
−4,88%
−5,17%
5,4 MUSD
273

Ta ditt sparande till nästa nivå.