Rahastoneuvoja.

Sinulle räätälöity rahastosalkku.

Sopivien rahastojen löytäminen Nordnetin 517 rahaston valikoimasta voi tuntua neulan etsimiseltä heinäsuovasta. Nordnet Rahastoneuvoja auttaa sinua löytämään rahastot, joiden riskikorjattu tuotto on paras mahdollinen ja jotka sopivat juuri sinun tarpeisiisi.

  • Räätälöidyt rahastoehdotukset 5 minuutissa.
  • Säästä rahastoihin, joiden riskikorjattu tuotto kuuluu kategoriansa parhaimmistoon.
  • Palvelu on maksuton.

Näin palvelu toimii:

Vastaa 12 kysymykseen.

Vastauksesi auttavat meitä ymmärtämään riskitasosi.

Saat salkkuehdotuksen.

Annamme sinulle ehdotuksen salkusta, joka koostuu riskikorjatun tuoton perusteella valikoiduista rahastoista.

Osta rahastoja.

Voit halutessasi ostaa Rahastoneuvojan suosittelemia rahastoja salkkuusi. Pelkän testin tekeminen ei kuitenkaan sido sinua mihinkään.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kyllä. Jos haluat säästää säännöllisesti yhteen tai useampaan Rahastoneuvojan suosittelemaan rahastoon, voit aloittaa kuukausisäästämisen. Lue lisää kuukausisäästämisestä.

Rahastoneuvojan käyttäminen ei maksa sinulle mitään. Palvelun ehdottamissa rahastoissa on hallinnointipalkkio, joka on sama riippumatta siitä, ostatko rahastoja Rahastoneuvojan vai suoraan Nordnet.fi:n verkkopalvelun kautta. Hallinnointipalkkiot esitetään palvelussa, ja niihin tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Rahastoneuvojan suosittelemien rahastosalkkujen rahastot on valittu kvantitatiiviseen malliin perustuen. Malli arvioi rahastoja niiden historiallisten tuottojen ja useiden muiden kriteerien perusteella. Analyysissä on otettu huomioon kaikki Nordnetin palvelussa tarjolla olevat rahastot, kaikista eri omaisuusluokista. Kaikki mukana olevat rahastot ovat päivittäin kaupankäynnin kohteena olevia, UCITS-säänneltyjä ja rakenteeltaan yksinkertaisia rahastoja.

Ideana on, että malli suosii rahastoja, jotka ovat tuottaneet hyvin tai jopa poikkeuksellisen hyvin eri tarkasteluajanjaksojen aikana ja eri markkinaolosuhteissa. Kunkin rahastokategorian korkeimmalle luokiteltu rahasto edustaa rahastosalkussa kyseistä omaisuusluokkaa. Kvantitatiivista mallia päivitetään neljännesvuosittain ja mahdolliset muutokset päivitetään mallisalkkuihin päivityksen yhteydessä.

Rahastoneuvojan suosittelemien rahastojen valinta perustuu kvantitatiiviseen analyysiin historiallisista tuottotiedoista palkkioiden vähentämisen jälkeen. Malli on kehitetty sellaisten rahastojen löytämiseksi, jotka ovat pitkällä aikavälillä tuottaneet hyvin ja tasaisesti verrattuna rahaston vertailuindeksiin. Lähtökohtana on se, että niiden rahastojen, jotka ovat historiallisesti onnistuneet hyvin vaihtelevissa markkinaolosuhteissa, voidaan odottaa onnistuvan hyvin myös tulevaisuudessa.

Mallin tärkein tekijä on Information Ratio -tunnusluku, suomeksi informaatiosuhde. Informaatiosuhde on rahaston ja indeksin tuottoeron, eli alphan suhde tracking erroriin. Se kertoo, kuinka paljon vuotuista lisätuottoa on saatu suhteessa otettuun aktiiviseen salkunhoitoon liittyvään riskiin. Suurempi informaatiosuhde indikoi keskimääräistä parempaa tehokkuutta. Informaatiosuhde lasketaan mallissa suhteessa ”best-fit”-indeksiin, eli indeksiin, joka eniten muistuttaa rahaston historiallista kehitystä.

Analyysi tehdään eri aikaväleillä kymmenen vuoden historiaan asti, jotta voidaan nähdä, miten rahasto on pärjännyt eri ajanjaksoilla ja eri markkinaolosuhteissa. Rahastot laitetaan jokaisella ajanjaksolla paremmuusjärjestykseen ja niille annetaan pisteytys sijoituksen mukaan. Kokonaispisteet lasketaan eri ajanjaksojen painotetun keskiarvon mukaan. Malli palkitsee rahaston, jolla on pitkä historia tasaisesta ylituotosta. Jotta rahasto saa mallissa hyvät pisteet, ei riitä, että se on tuottanut hyvin joinain ajanjaksoina, vaan siltä vaaditaan jatkuvaa ja tasaista ylituottoa.

Jotta voisimme antaa sinulle rahastosuosituksia, on meidän esitettävä sinulle kysymyksiä taloudellisen tilanteesi, riskinottokykysi ja riskitietoisuuden selvittämiseksi. Tätä kutsutaan asiakastuntemusselvitykseksi. Tämän selvityksen pohjalta voimme tarjota sinulle rahastosalkkua, joka vastaa omaa riskinsietokykyäsi ja tavoitteitasi.

Tietoa rahastosuosituksista.

Rahastovalikoima perustuu kvantitatiiviseen analyysiin koko Nordnetin tarjoamasta rahastovalikoimasta.

Nordnetin Rahastoneuvoja ei ole lainsäädännön näkökulmasta riippumatonta neuvontapalvelua, koska Nordnet saa palkkioita osasta niistä rahastoja, jotka sisältyvät palvelun antamiin rahastosuosituksiin. Rahastoneuvojan suosituksiin voi sisältyä myös rahastoja, joita hallinnoiva yhtiö on läheisissä tekemisissä Nordnetin kanssa.

Suositukset perustuvat vastauksiin, jotka olet antanut. Nordnet ei tee minkäänlaista seurantaa tai mukauta suosituksiaan muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Jos tilanteesi muuttuu, suosittelemme, että vastaat uudelleen Rahastoneuvojan kysymyksiin.