Siirry pääsisältöön

Tietoa palkkioista.


Sinulla on Nordnet Bank AB:n (”Nordnetin”) asiakkaana oikeus saada tietoja Nordnetin saamista tai maksamista palkkioista niille kolmansille osapuolille, joiden kanssa yhteistyössä Nordnet tarjoaa sinulle sijoituspalveluja. Nordnet toimittaa kattavat, tarkat ja ymmärrettävät tiedot palkkioiden ja maksujen luonteesta ja määrästä, tai mikäli summaa ei voida tarkasti määrittää, tiedon siitä, miten arvio summasta on laskettu ja tarvittaessa myös tieto asiakkaalle siirretystä palkkiosta tai edusta.

Alla on tietoa Nordnetin saamista palkkioista tai eduista.

Rahasto-osuuksien välittäminen.

Nordnet tarjoaa palvelussaan kaupankäyntiä suurella määrällä rahastoja useilta eri toimijoilta. Rahastoyhtiöt maksavat Nordnetille palkkion Nordnetin suorittamista palveluista. Palkkion suuruus määräytyy prosentuaalisena osuutena summasta, jonka rahastoyhtiö perii rahaston omistajilta hallinnointimaksuina.

Asiakkaana ja rahaston omistajana sinä maksat rahastolle hallinnointimaksuja. Tieto tietyn rahaston hallinnointimaksun suuruudesta löytyy rahaston instrumenttisivuilta Nordnetin verkkopalvelussa sekä rahaston avaintietoesitteestä. Hallinnointimaksu veloitetaan rahaston arvosta, yleensä päivittäin, jolloin veloitus vastaa 1/365 osaa hallinnointimaksusta. Rahastoyhtiö perii hallinnointimaksun ja maksaa osan siitä Nordnetille. Maksu suoritetaan yleensä neljännesvuosittain. Nordnetin saama osuus on yleensä 40–60 % rahastoyhtiön perimästä hallinnointimaksusta.

Palkkion määrä perustuu Nordnetin asiakkaiden todelliseen omistustilanteeseen kussakin rahastossa kullakin ajanhetkellä. Nordnetin asiakkaat eivät koskaan maksa enempää hallinnointimaksua kuin miten paljon sitä kullakin ajanhetkellä peritään.

Markkinointi
Nordnet saa korvauksen niiltä rahastoyhtiöiltä, ​​jotka päättävät ostaa markkinointikampanjoita rahastoilleen. Kampanjakohtainen korvaus Nordnetille on normaalisti noin 100 000–125 000 SEK.

ETF-kuukausisäästäminen.

Nordnet tarjoaa asiakkailleen kuukausisäästämistä pörssilistattuihin rahastoihin (”ETF:iin”). Nordnetin asiakkaat voivat säästää laajaan tarjontaan pörssilistattuja rahastoja. Nordnet saa palkkioita niiltä rahastoyhtiöiltä ja liikkeeseenlaskijoilta, joiden tuotteet sisältyvät palveluun. Nordnetin saamien palkkioiden summa määräytyy sen mukaan, miten paljon Nordnetin asiakkaat sijoittavat varojaan ETF-kuukausisäästösopimuksen piirissä oleviin pörssilistattuihin rahastoihin kuukausittain. Liikkeeseenlaskijat maksavat Nordnetille noin 0,1–0,2 % osuuden tästä summasta.

Suodatettu ETF-lista
Nordnet saa vuotuisen palkkion niiltä rahastoyhtiöiltä, ​​joiden ETF:t näkyvät Nordnetin suodatetulla ETF-listalla. Alustamaksu on noin 12 500–25 000 SEK rahastoyhtiötä kohden.

Markkinointi
Nordnet saa korvauksen niiltä rahastoyhtiöiltä, ​​jotka päättävät ostaa markkinointikampanjoita ETF:illeen. Kampanjakohtainen korvaus Nordnetille on normaalisti noin 125 000 SEK.

Listautumisannit, uusmerkinnät ja muut yhtiötapahtumat.

Nordnet voi osallistua listautumisantien, emissioiden ja muiden yhtiötapahtumien (”tarjousten”) järjestämiseen. Nordnet saa emissioiden, listautumisantien ja muiden yhtiötapahtumien markkinoinnista sekä merkintäpaikkana ja liikkeeseenlaskijan asiamiehenä toimimisesta palkkion liikkeeseenlaskijalta/listautuvalta yhtiöltä tai tämän taloudellisilta neuvonantajilta tai yhtiötapahtuman pääjärjestäjältä. Palkkio koostuu kiinteästä palkkiosta sekä muuttuvasta prosenttiosuudesta, joka lasketaan siitä summasta, jolla asiakkaat ovat merkinneet arvopapereita tai saaneet allokoituja osakkeita tai arvopapereita emissiossa, pörssilistautumisessa tai muussa yhtiötapahtumassa.

Palkkio, jonka Nordnet saa asiakkaidensa merkitsemästä määrästä on normaalisti 1–3 %.

Omaisuudenhoito.

Jos olet sellaisen omaisuudenhoitajan asiakas, joka tekee yhteistyötä Nordnetin kanssa, on säilytystilisi Nordnetissä. Nordnetillä ja omaisuudenhoitajalla on sopimus, jonka perusteella he jakavat Nordnetille maksamasi välityspalkkion. Useimmissa tapauksissa yhteistyösopimuksissa määritellään, että Nordnet ja omaisuudenhoitaja jakavat jakelu- ja hallinnointipalkkiot, jotka Nordnet vastaanottaa rahastoyhtiöiltä (katso kuvaus ylempänä). Palkkion määrä vaihtelee eri omaisuudenhoitajien välillä. Yhteistyösopimuksissa määritellään, että keskimäärin Nordnet maksaa 40 % rahastoyhtiöiden palkkioista omaisuudenhoitajalle. Joissain tapauksissa yhteistyösopimuksissa on sovittu, että Nordnet maksaa omaisuudenhoitajalle osan välityspalkkioista, joita asiakas maksaa Nordnetille. Nordnet ei päätä välityspalkkion suuruutta, vaan se riippuu siitä, mitä asiakas on sopinut omaisuudenhoitajan kanssa. Nordnetin perimä osuus välityspalkkiosta on 0,04–0,085 % ostohinnasta. Asiakkaan maksaman välityspalkkion yli jäävä osuus on palkkiosta omaisuudenhoitajalle. Palkkion suuruus on 0,05–0,45 % ostohinnasta.

Asiakkaan osoittaminen.

Jos kolmas osapuoli on osoittanut sinut Nordnetin asiakkaaksi, saa tämä palkkion osoituksesta, joka lasketaan:

  • kertapalkkiona tai

  • vuosipalkkiona, joka lasketaan prosenttiosuutena hallinnoidusta pääomasta tai

  • vuosipalkkiona, joka lasketaan osuutena maksetuista välityspalkkioista tai

  • vuosipalkkiona, joka lasketaan osuutena maksetuista hallinnointimaksuista tai

  • näiden yhdistelmänä


© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki