Vastuullinen sijottaminen.

Löydä vastuullisia osakkeita, rahastoja ja ETF:iä.

Tervetuloa Nordnetin vastuullisen sijoittamisen sivustolle! Täältä löydät tietoa ja ideoita, jotka toivottavasti auttavat sinua löytämään uusia, kestäviä sijoituskohteita.

Mitä kestävyys ja vastuullisuus tarkoittavat?

Kestävyys ja kestävä kehitys ovat laajoja käsitteitä, joihin liittyy monia näkökulmia. Käsitteen alkuperä juontaa juurensa vuonna 1987 julkaistuun YK:n raporttiin "Our Common Future". Raportissa määriteltiin kestävän kehityksen olevan "kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.”

Kestävyys jaetaan yleensä kolmeen alaluokkaan:

  • Ekologinen kestävyys edellyttää, että ihmisen toiminta asettuu luonnon kantokyvyn rajoihin siten, etteivät luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemien toimivuus vaarannu.
  • Sosiaalinen kestävyys pitää sisällään mm. ihmisarvosta kiinnipitämistä, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja syrjäytymisen ehkäisemistä.
  • Taloudellinen kestävyys tarkoittaa talouskasvua, joka ei perustu velkaantumiseen eikä henkisten tai materiaalisten resurssien tuhlaamiseen.

Miten voin edistää kestävää kehitystä sijoittamalla?

On olemassa useita tapoja vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta sijoittamalla:

  • Voit sijoittaa rahastoihin tai osakkeisiin, jotka eivät sijoita tai ole tekemisissä esimerkiksi aseiden, fossiilisten polttoaineiden, tupakan tai alkoholin kanssa.
  • Voit sijoittaa osakkeisiin ja rahastoihin, jotka pyrkivät edistämään kestävää kehitystä liiketoiminnallaan ja sijoituspäätöksillään ja joilla on esimerkiksi vahvistettu ilmastotavoite (osakkeet) tai korkea Morningastarin vastuullisuusrating (rahastot).
  • Voit pyrkiä vaikuttamaan omistamasi yhtiön liiketoimintaan yhtiökokouksessa tai puhumalla suoraan yhtiön johdolle ja osakkeenomistajille.

Sijoita vastuullisesti osakkeisiin.

Voit sijoittaa vastuullisesti osakkeisiin monella tapaa. Voit esimerkiksi valita sijoituskohteeksi yhtiön, joka pyrkii parantamaan sosiaallista vastuutaan ja hallintoaan ja tekemään yhteiskunnasta yhdenvertaisen. Voit myös suunnata katseesi ilmastokysymyksiin tai välttää sijoittamasta yhtiöihin, jotka toimivat esimerkiksi ase- ja tupakkateollisuudessa.

Alla esittelemämme osakevaihtoehdot pohjautuvat Sciencebasedtargets.orgin aloitteeseen, joka on toteutettu CDP:n, YK:n Global Impactin, WRI:n (World Resource Institute) ja WWF:n yhteistyönä. Yhtiöillä on ScienceBasedTargets.org-sivuston kriteerien mukainen, hyväksytty ilmastotavoite.

Aloite auttaa yhtiöitä arvioimaan päästöjään estääkseen ilmastonmuutoksen katastrofaalisimmat vaikutukset.

Sciencebasedtargets.org painottaa arvioissaan enemmän ympäristö- ja ilmastotekijöitä kuin yhteiskunnallisia ja hallintotapaan liittyviä asioita (ESG).

Vastuullisia osakkeita.

Yhtiö


AMD

Osta

Autodesk

Osta

AstraZeneca

Osta

Elisa

Osta

General Mills

Osta

Husqvarna AB

Osta

Hewlett Packard Co. (HP)

Osta

Vastuullisia osakkeita.

Yhtiö


Host Hotels & Resorts

Osta

Kellogg

Osta

Kesko – lue lisää Keskosta

Osta

Lundbeck A/S

Osta

PepsiCo

Osta

Nestlé

Osta

NRG Energy

Osta

 

Vastuullisia osakkeita.

Yhtiö


Nokia

Osta

Pfizer

Osta

Procter & Gamble

Osta

SAP

Osta

Stora Enso

Osta

Sony

Osta

Walmart Stores

Osta

Tavoitteet ovat hyväksyttäviä jos ne pohjautuvat siihen tieteellisesti tutkittuun lähtökohtaan, että ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi on tehtävä tiettyjä toimenpiteitä. Tavoite vähentää päästöjä on määritelty Intergovernmental Panel on Climate Changen (IPCC AR5) viidennessä arviointiraportissa, joka perustuu Pariisin vuoden 2015 ilmastosopimukseen.

Osa yhtiöistä on sitoutunut ilmastotavoitteisiin toiminnoissaan ja toiset ovat saaneet hyväksynnän ilmastotavoitteille Science Based Targetsilta.

Ylläolevassa listassa on yhtiöitä, jotka ovat saaneet hyväksynnän ja ovat kaupankäynnin kohteina Nordnetin palvelussa. Science Based Targetsin kotisivulla voit seurata, mitkä yhtiöt ovat saaneet ilmastotavoitteensa hyväksyttyä ja ryhtyneet toimenpiteisiin päästäkseen tavoitteisiinsa.

Science Based Targets on CDP:n, YK:n Global Compactin, WRI:n (World Recource Institute) ja WWF:n aloite. Se on lisäksi yksi We Mean Businessin koalitioyhteistyöprojekteista. Aloitteen tarkoitus on:

  • näyttää sivuillaan yhtiöitä, jotka nostavat omille kotisivuilleen tieteellisesti asetetut ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteet, näyttävät esimerkkitapauksia, järjestävät tilaisuuksia ja käyttävät mediaa kertoakseen uusista innovaatioista, vähentyneestä hallinnollisesta riskistä, raportoivat vahvistuneesta uskosta sijoittajien keskuudessa ja parantuneesta kannattavuudesta ja kilpailuedusta.
  • määritellä ja edistää tieteellisesti asetettuja tavotteita hillitä ilmastonmuutosta Technical Advisory Groupin avustuksella.
  • tarjota resursseja, workshopeja ja neuvontaa tavoitteiden käyttöönottamiseksi.
  • arvioida ja hyväksyä yhtiöiden ilmastotavoitteet riippumattomana osapuolena.

Aloitteen ensisijainen tavoite on saada tieteellisesti todistetut ilmastotavoitteet standardoitua ja osaksi yhtiöiden käytäntöä vuoteen 2020 mennessä. Toisena kunnianhimoisena tavoitteena on toimia tärkeässä roolissa globaalien kasvihuonepäästöjen vähentämisessä. Tieteellisesti todistetut ilmastotavoitteet ovat myös lähtökohta kestävän kehityksen hallintometodeille, jotka osaltaan vaikuttavat ilmastonmuutoksen hillintään.

Kuten yllä ilmenee, Sciencebasedtargets.org painottaa arvioissaan enemmän ympäristö- ja ilmastotekijöitä kuin yhteiskunnallisia ja hallintotapa-asioita (ESG). Yhtiöiden tuottopotentiaali ja muissa yhteyksissä saavutettu menestys ei vaikuta laatimiimme listoihin. Siksi on tärkeää, että teet omat analyysisi ja johtopäätöksesi ja käytät listojamme pelkästään inspiraation lähteenä.

On myös muita hyviä lähteitä yhtiövalinnoille, kuten esimerkiksi rahastoyhtiö RobecoSAMin vuotuinen The Sustainability Yearbook, joka käy yleisellä tasolla läpi kestävät sijoituskohteet globaalisti ja Corporate Knightsin ja As You Sow:n Carbon Clean 200 -raportti, joka listaa 200 suurinta, vihreää taloutta ajavaa julkista osakeyhtiötä.

S-Ray on uusi työkalu, jolla voit arvioida yli 4.000 maailman suurimman yhtiön kestävyyttä. Listalta löydät myös Pohjoismaisia yhtiöitä. Tällä hetkellä työkalu on ainoastaan englanninkielinen, mutta se on tärkeä askel eteenpäin yhtiöiden kestävyyttä ja ympäristöasioita arvioitaessa. Tutustu palveluun tästä.

Kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisen vaikutukset yhtiön tuottolukuihin ovat pitkään olleet keskustelun aiheena. Yhtiöt ja rahastot, jotka ovat ottaneet kestävän kehityksen osaksi omaa toimintaansa, ovat nykyään paremmin asemoituja tekemään ylituottoa. Aiemmin valinta panostaa kestävään kehitykseen johti lähinnä ”eettiseen rangaistukseen” vähentyneiden sijoitusmahdollisuuksien myötä, mutta nyt kestävä kehitys on jo tärkeä osa monen yhtiön liiketoimintaa.

Lue Martin Paasi blogikirjoitus ”Kestävä kehityksen kapitalismi kannattaa”. Tekstissä viitataan Oxford-Arabesquen tekemään tutkimukseen, jossa todetaan kestävän kehityksen huomioimisen liikkeenjohdon ja sijoittajien päätöksenteossa olevan taloudellisesti kannattavaa.

Sijoita vastuullisesti rahastoihin ja ETF:iin.

Ei-toivotut omistukset.

Suodattimien avulla voit myös määrittää, millaisia omistuksia et halua ETF- tai rahastosijoituksiisi (alkoholi, aseet, eläinkokeet, geenimuunnellut organismit (GMO), hiilivoima, palmuöljy, pienaseet, pornografia, sotateollisuus, torjunta-aineet, tupakka, uhkapelit ja ydinvoima).

Morningstarin vastuullisuusrating.

Vastuullisten rahastojen löytämisessä voit hyödyntää myös Morningstarin vastuullisuusratingia. Työkalu mittaa, miten yhtiöt, joihin rahasto on sijoittanut, käsittelevät vastuullisuuskysymyksiä ja kuinka suuri riski on kasvaville vastuullisuussongelmille yhtiöiden toiminnassa muihin vastaaviin rahastoihin verrattuna.

Maapallo-ikoni on Morningstarin symboli kestävälle kehitykselle ja vakaalle tuotolle.

Mihin kuukausisäästäisi? Kokeile uutta palveluamme.

Omaan salkkuun sopivien rahastojen valitseminen satojen vaihtoehtojen joukosta voi tuntua hankalalta. Uudesta palvelustamme saat apua sopivien rahastojen löytämiseen. Muutaman simppelin vaiheen kautta pääset nopeasti alkuun rahastosalkun luomisessa. Päätät itse, kuinka paljon, mihin rahastoihin ja miten usein haluat säästää.

Mihin kuukausisäästäisi? Kokeile uutta palveluamme.

Inspiraatiota vastuulliseen sijoittamiseen.

Näin valitset osakkeita vastuullisuus huomioiden

Näin valitset osakkeita vastuullisuus huomioiden

Otso Takala, yksityissijoittaja, tuore isä ja onnellinenmies.fi-bloggaaja avaa Nordnet Blogissa, miten hän etsii vastuullisia sijoituskohteita lapselleen. Samaa metodia voi soveltaa myös omaan salkkuun. 1. Mahdollisten sijoituskohteiden löytäminen. 2. Löydettyjen kohteiden sopiminen salkkuun. 3. Sijoituspäätöksen tekeminen.

→ Lue Otso Takalan kirjoitus

Vastuullisen sijoittamisen tärkeys ei vielä näy naisten sijoituksissa

Vastuullisen sijoittamisen tärkeys ei vielä näy naisten sijoituksissa

61 % suomalaisista sijoittajista pitää ympäristön ja yhteiskunnallisen kestävyyden kysymyksiä jonkin verran tai erittäin tärkeinä sijoituspäätöksissä. Kuitenkin vain kolmannes on sijoittanut yritykseen tai sijoitusrahastoon erityisesti siksi, että se on vastuullinen valinta. 34 % uskoo, että kestävää kehitystä edistävät yritykset antavat keskimäärin parempaa tuottoa pitkällä tähtäimellä.

→ Lue lisää Nordnet Blogista

Nordnetin tuottaja Tuomas Tuominen ja osakestrategi Jukka Oksaharju

Vastuullisen sijoittamisen nousu | Oksaharjun osavuosikatsaus Q4/2019

Miltä maailmanmarkkinat tällä hetkellä näyttävät? Mitä kauppasodalle kuuluu? Ovatko osakkeet jo liiankin yliarvostettuja? Miten digitalisaatio ja vastuullisuus vaikuttavat sijoittajan salkkuun?

→ Katso Oksaharjun vuosikatsaus 2019

Vastuullisuus

Nordnetiltä uusia toiminnallisuuksia sijoituskohteiden löytämiseen.

Yli puolet sijoittajista pitää vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä tärkeinä sijoituspäätöksissään. Nordnetin asiakkaiden rahastosäästöistä yli kolmannes on sijoitettu vastuullisiin rahastoihin. Nordnet tarjoaa nyt uusia työkaluja, joilla säästäjät voivat etsiä vastuullisia sijoituskohteita entistä helpommin. Jatkossa säästäjät voivat määrittää, millaisia omistuksia he eivät halua rahastoissa olevan suodattamalla pois kategorioita, kuten aseet, eläinkokeet, sotateollisuus, pornografia tai uhkapelit.

→ Lue lisää Nordnet Blogista

Kestävä sijoittaminen

Kestävä sijoittaminen puhuttaa sijoittajien somessa.

Vastuullinen sijoittaminen puhuttaa nykyisin niin keskustelupalstoilla kuin mediassakin. Myös Sharevilleen on syntynyt yli 300-henkinen keskusteluryhmä, jossa etsitään eettisesti kestäviä sijoituskohteita. Shareville-käyttäjä Ka-ching on kyseisen ryhmän ylläpitäjä. Kysyimme Ka-chingiltä hänen omista taustoistaan ja sijoitusharrastuksestaan.

→ Lue Ka-chingin haastattelu

Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi

Martin Paasi: Kestävä kehitys, parempaa tuottoa.

Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi Nordnet Blogissa: "Kestävän kehityksen megatrendi jalkautuu yrityksiin paitsi sen kannattavuuden, kasvavassa määrin myös asenteiden muutosten takia. Tästä syystä varsinkaan sijoittajien, joille tämän kehityksen vaikutus tuloutuu kahta kautta, ei pitäisi jättää kestävää kehitystä huomioimatta. Bonuksena kaikki tänään elossa olevat, sekä tulevat vielä syntymättömät sukupolvet voivat iloita kestävämmästä kehityksestä."

→ Lue Martin Paasin kirjoitus

Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi

Kestävää bisnestä ja hyvää tuottoa – totta vai utopiaa?

Sijoittajien keskuudessa on käyty laajaa keskustelua kestävän kehityksen käytäntöjen sisällyttämisestä sijoitusprosessiin, sekä sen mahdollisesta tuottovaikutuksesta. Kysymys kuuluu: paraneeko vai huononeeko tuotto, mikäli kestävä kehitys huomioidaan sijoituskohteita valittaessa?

→ Lue talousasiantuntija Paasin kirjoitus

Nordnetin Rahapodi Martin Paasi ja Miikka Luukkonen

#rahapodi-jaksoja kestävästä sijoittamisesta.

Miikka ja Martin ovat puhuneet vastuullisesta sijoittamisesta #rahapodissa.

→ Kuuntele jakso 83 – Kolmannen kauden aloitus
(eettinen sijoittaminen kohdasta 39:50)

→ Kuuntele jakso 42 – Naiset, lapset ja sijoittaminen

Shareville

Eettinen sijoittaminen -ryhmä Sharevillessä.

Sharevillestä löydät yli 200 000 sijoitussalkkua, joista hakea inspiraatiota kestäviin sijoituksiisi. Sharevillessä on myös runsaasti ryhmiä, jotka keskittyvät esimerkiksi tasa-arvoisiin yhtiöihin, uusiutuvaan energiaan tai ESG-tekijät huomioiviin yhtiöihin, kuten ryhmä "Eettinen sijoittaminen".

→ Liity Eettinen sijoittaminen -ryhmään

Aloita vastuullinen sijoittaminen Nordnetissä.

Välittäjä 2019, 2017, 2015 Nordnet sija 1.