Siirry pääsisältöön

Vastuullinen sijottaminen.

Löydä vastuullisia osakkeita, rahastoja ja ETF:iä.

Vastuullista sijoittamista pidettiin aiemmin kompromissina arvon ja "arvojen" välillä. Nykyisin sijoittajilla ei kuitenkaan ole varaa jättää vastuullisuustekijöitä huomiotta. Aiempaa tarkempi data, sen kehittyneempi analysointi ja yhteiskunnan muuttuvat asenteet ovat mullistaneet vastuullisen sijoittamisen täysin: enää se ei ole näpertelyä sijoitussalkun reunoilla, vaan tapa rakentaa salkun ydintä.

Kestävyys jaetaan yleensä kolmeen ESG-tekijään:

  1. Ekologinen kestävyys (Environmental) edellyttää, että ihmisen toiminta asettuu luonnon kantokyvyn rajoihin siten, etteivät luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemien toimivuus vaarannu.
  2. Sosiaalinen kestävyys (Social) pitää sisällään mm. ihmisarvosta kiinnipitämistä, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja syrjäytymisen ehkäisemistä.
  3. Taloudellinen kestävyys (Governance) tarkoittaa talouskasvua, joka ei perustu velkaantumiseen eikä henkisten tai materiaalisten resurssien tuhlaamiseen.

Miten voin edistää kestävää kehitystä sijoittamalla?

  • Voit sijoittaa rahastoihin, osakkeisiin tai ETF:iin, jotka eivät sijoita tai ole tekemisissä esimerkiksi aseiden, fossiilisten polttoaineiden, tupakan tai alkoholin kanssa.
  • Voit sijoittaa rahastoihin tai ETF:iin, jotka pyrkivät edistämään kestävää kehitystä liiketoiminnallaan ja sijoituspäätöksillään (SFDR-asetuksen mukaiset artikla 8- ja 9-rahastot) ja joilla on esimerkiksi vahvistettu ilmastotavoite (osakkeet).
  • Voit pyrkiä vaikuttamaan omistamasi yhtiön liiketoimintaan yhtiökokouksessa tai puhumalla suoraan yhtiön johdolle ja osakkeenomistajille.

Meille finanssialan toimijoille vastuullisuus tarkoittaa muun muassa sitä, että teemme vastuullisten sijoituskohteiden löytämisen niin helpoksi kuin mahdollista. Koska Nordnetin kautta voi sijoittaa tuhansiin eri sijoituskohteisiin, on tärkeää, että niistä voi seuloa esiin vastuullisimmat – ja toisaalta jättää hakutuloksista pois sellaiset, jotka eivät täytä käyttäjän itsensä asettamia vastuullisuuskriteerejä.

Vastuulliset osakkeet.

Voit sijoittaa vastuullisesti osakkeisiin monella tapaa. Voit esimerkiksi valita sijoituskohteeksi yhtiön, joka pyrkii parantamaan sosiaalista vastuutaan ja hallintoaan ja tekemään yhteiskunnasta yhdenvertaisen. Voit myös suunnata katseesi ilmastokysymyksiin tai välttää sijoittamasta yhtiöihin, jotka toimivat esimerkiksi ase- ja tupakkateollisuudessa.

Alla esittelemämme osakevaihtoehdot pohjautuvat Sciencebasedtargets.orgin aloitteeseen, joka on toteutettu CDP:n, YK:n Global Impactin, WRI:n (World Resource Institute) ja WWF:n yhteistyönä. Yhtiöillä on ScienceBasedTargets.org-sivuston kriteerien mukainen, hyväksytty ilmastotavoite.

Aloite auttaa yhtiöitä arvioimaan päästöjään estääkseen ilmastonmuutoksen katastrofaalisimmat vaikutukset.

Sciencebasedtargets.org painottaa arvioissaan enemmän ympäristö- ja ilmastotekijöitä kuin yhteiskunnallisia ja hallintotapaan liittyviä asioita (ESG).

Vastuullisia osakkeita.

Yhtiö


AMD

Osta

Autodesk

Osta

AstraZeneca

Osta

Elisa

Osta

General Mills

Osta

Husqvarna AB

Osta

Hewlett Packard Co. (HP)

Osta

Vastuullisia osakkeita.

Yhtiö


Host Hotels & Resorts

Osta

Kellogg

Osta

Kesko – lue lisää Keskosta

Osta

Lundbeck A/S

Osta

PepsiCo

Osta

Nestlé

Osta

NRG Energy

Osta

 

Vastuullisia osakkeita.

Yhtiö


Nokia

Osta

Pfizer

Osta

Procter & Gamble

Osta

SAP

Osta

Stora Enso

Osta

Sony

Osta

Walmart Stores

Osta

Tavoitteet ovat hyväksyttäviä jos ne pohjautuvat siihen tieteellisesti tutkittuun lähtökohtaan, että ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi on tehtävä tiettyjä toimenpiteitä. Tavoite vähentää päästöjä on määritelty Intergovernmental Panel on Climate Changen (IPCC AR5) viidennessä arviointiraportissa, joka perustuu Pariisin vuoden 2015 ilmastosopimukseen.

Osa yhtiöistä on sitoutunut ilmastotavoitteisiin toiminnoissaan ja toiset ovat saaneet hyväksynnän ilmastotavoitteille Science Based Targetsilta.

Ylläolevassa listassa on yhtiöitä, jotka ovat saaneet hyväksynnän ja ovat kaupankäynnin kohteina Nordnetin palvelussa. Science Based Targetsin kotisivulla voit seurata, mitkä yhtiöt ovat saaneet ilmastotavoitteensa hyväksyttyä ja ryhtyneet toimenpiteisiin päästäkseen tavoitteisiinsa.

Science Based Targets on CDP:n, YK:n Global Compactin, WRI:n (World Recource Institute) ja WWF:n aloite. Se on lisäksi yksi We Mean Businessin koalitioyhteistyöprojekteista. Aloitteen tarkoitus on:

  • näyttää sivuillaan yhtiöitä, jotka nostavat omille kotisivuilleen tieteellisesti asetetut ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteet, näyttävät esimerkkitapauksia, järjestävät tilaisuuksia ja käyttävät mediaa kertoakseen uusista innovaatioista, vähentyneestä hallinnollisesta riskistä, raportoivat vahvistuneesta uskosta sijoittajien keskuudessa ja parantuneesta kannattavuudesta ja kilpailuedusta.
  • määritellä ja edistää tieteellisesti asetettuja tavotteita hillitä ilmastonmuutosta Technical Advisory Groupin avustuksella.
  • tarjota resursseja, workshopeja ja neuvontaa tavoitteiden käyttöönottamiseksi.
  • arvioida ja hyväksyä yhtiöiden ilmastotavoitteet riippumattomana osapuolena.

Aloitteen ensisijainen tavoite on saada tieteellisesti todistetut ilmastotavoitteet standardoitua ja osaksi yhtiöiden käytäntöä vuoteen 2020 mennessä. Toisena kunnianhimoisena tavoitteena on toimia tärkeässä roolissa globaalien kasvihuonepäästöjen vähentämisessä. Tieteellisesti todistetut ilmastotavoitteet ovat myös lähtökohta kestävän kehityksen hallintometodeille, jotka osaltaan vaikuttavat ilmastonmuutoksen hillintään.

Kuten yllä ilmenee, Sciencebasedtargets.org painottaa arvioissaan enemmän ympäristö- ja ilmastotekijöitä kuin yhteiskunnallisia ja hallintotapa-asioita (ESG). Yhtiöiden tuottopotentiaali ja muissa yhteyksissä saavutettu menestys ei vaikuta laatimiimme listoihin. Siksi on tärkeää, että teet omat analyysisi ja johtopäätöksesi ja käytät listojamme pelkästään inspiraation lähteenä.

On myös muita hyviä lähteitä yhtiövalinnoille, kuten esimerkiksi rahastoyhtiö RobecoSAMin vuotuinen The Sustainability Yearbook, joka käy yleisellä tasolla läpi kestävät sijoituskohteet globaalisti ja Corporate Knightsin ja As You Sow:n Carbon Clean 200 -raportti, joka listaa 200 suurinta, vihreää taloutta ajavaa julkista osakeyhtiötä.

S-Ray on uusi työkalu, jolla voit arvioida yli 4.000 maailman suurimman yhtiön kestävyyttä. Listalta löydät myös Pohjoismaisia yhtiöitä. Tällä hetkellä työkalu on ainoastaan englanninkielinen, mutta se on tärkeä askel eteenpäin yhtiöiden kestävyyttä ja ympäristöasioita arvioitaessa. Tutustu palveluun tästä.

Inspiraatiota vastuullisiin osakkeisiin.

Tasa-arvo sijoitusstrategiana

Tasa-arvo sijoitusstrategiana ja lista tasa-arvoisista pörssiyhtiöstä

Vastuullisesti voi sijoittaa monella tapaa. Yksi tapa on sijoittaa yhtiöihin, joissa toteutuu sukupuolten välinen tasa-arvo ja jotka edistävät sitä. Katso lista tasa-arvoisista pörssiyhtiöistä ja vaikuta sijoituksillasi. Päivästä riippumatta.

→ Katso lista tasa-arvoisista pörssiyhtiöistä

Näin valitset osakkeita vastuullisuus huomioiden

Näin valitset osakkeita vastuullisuus huomioiden

Otso Takala, yksityissijoittaja, isä ja onnellinenmies.fi-bloggaaja avaa Nordnet Blogissa, miten hän etsii vastuullisia sijoituskohteita lapselleen. Samaa metodia voi soveltaa myös omaan salkkuun. 1. Mahdollisten sijoituskohteiden löytäminen. 2. Löydettyjen kohteiden sopiminen salkkuun. 3. Sijoituspäätöksen tekeminen.

→ Lue Otso Takalan kirjoitus

Vastuullisen sijoittamisen tärkeys ei vielä näy naisten sijoituksissa

Vastuullisen sijoittamisen tärkeys ei vielä näy naisten sijoituksissa

61 % suomalaisista sijoittajista pitää ympäristön ja yhteiskunnallisen kestävyyden kysymyksiä jonkin verran tai erittäin tärkeinä sijoituspäätöksissä. Kuitenkin vain kolmannes on sijoittanut yritykseen tai sijoitusrahastoon erityisesti siksi, että se on vastuullinen valinta. 34 % uskoo, että kestävää kehitystä edistävät yritykset antavat keskimäärin parempaa tuottoa pitkällä tähtäimellä.

→ Lue lisää Nordnet Blogista

Vastuulliset rahastot.

Ei-toivotut omistukset.

Suodattimien avulla voit myös määrittää, millaisia omistuksia et halua rahastosijoituksiisi (alkoholi, aseet, eläinkokeet, geenimuunnellut organismit (GMO), hiilivoima, palmuöljy, pienaseet, pornografia, sotateollisuus, torjunta-aineet, tupakka, uhkapelit ja ydinvoima).

Yksittäisten rahastojen vastuullisuusdata.

Nordnetin palvelussa voit nähdä rahastoista vastuullisuusdataa mm. hiiliriskiin sekä ympäristöasioihin (E), sosiaaliseen vastuuseen (S) ja hallintotapaan (G) liittyen. Kukin rahasto saa vastuullisuusarvosanan omien ominaisuuksiensa pohjalta sekä suhteessa muihin saman kategorian rahastoihin. Tiedot tulevat Morningstarilta, joka toimii datan tarjoajana Nordnetin rahastosivuilla. Rahastojen vastuullisuusdataan pääset käsiksi yksittäisen rahaston instrumenttisivulla, kun siirryt “Lisätietoja”-välilehdelle.

Inspiraatiota vastuullisiin rahastoihin.

Joutsen

Joutsenmerkki – osoitus sijoitusrahaston vastuullisuudesta. 

Vastuullisen sijoittamisen markkinoiden kasvaessa kovaa tahtia myös sijoitusrahastojen ympäristöystävällisyydestä kertovalle tiedolle on entistä enemmän tarvetta. Niinpä Joutsenmerkki lanseerasi vuonna 2017 kriteerit sijoitusrahastoille. Joutsenmerkityn rahaston on täytettävä 25 vastuullisuuteen ja vaikuttamiseen liittyvää pakollista kriteeriä. Lue lisää ja katso lista Joutsenmerkityistä rahastoista.

→ Lue lisää Nordnet Blogista

SPP Fonder

Sijoita vastuullisesti SPP Fonderin indeksiorientoituneiden rahastojen avulla.

SPP Fonder on Ruotsin viidenneksi suurin rahastoyhtiö ja vastuullisten sijoitusten edelläkävijä. Kaikki SPP Fonderin 28 rahastoa ovat fossiilivapaita ja seuraavat tiukkoja vastuullisen sijoittamisen kriteerejä. SPP Fonderin fossiilivapaat osakerahastot ovat ilmeinen valinta ympäristötietoisen sijoittajan salkussa. Ne tarjoavat helpon, edullisen ja vastuullisen keinon sijoittaa hajautetusti ympäri maailman. 

→ Tutustu SPP Fonderin vastuullisiin rahastoihin

Aktian vastuulliset rahastot

Aktian rahastoissa vastuullisuus on osa sijoitustoimintaa.

Sijoitustoiminnan vastuullisuus on aihe, jonka merkitys korostuu päivä päivältä enemmän ympäri maailman. Ympäristönäkökohtien parempi huomioiminen sekä yhteiskunnallisiin muutoksiin liittyvien trendien vaikutukset luovat mahdollisuuksia, joihin vastuullisesti toimivat yhtiöt pystyvät tarjoamaan ratkaisuja. Vastaavasti sekä yhtiöiden että sijoittajien on tärkeä tiedostaa myös ne riskit, jotka liittyvät vastuullisuusmielessä puutteelliseen toimintaan yhtiötasolla.

→ Tutustu Aktian vastuullisiin rahastoihin

Uutuus! Neljä kansainvälistä indeksirahastoamme ovat nyt vastuullisia.

Nordnetin neljä kansainvälistä indeksirahastoa ovat saaneet vastuullisuusluokittelun ja täyttävät samalla uuden vastuullista sijoittamista koskevan EU-sääntelyn edellytykset kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta. ESG tulee sanoista Environment, Social ja Governance.

Nordnet Indeksirahasto Maailma, USA, Kehittyvät Markkinat ja Eurooppa seuraavat vakiintuneita MSCI ESG- ja S&P ESG -indeksejä. Rahastot sijoittavat korkeimmat ESG-pisteet omaaviin yrityksiin kullakin sektorilla.

Rahastot täyttävät vaatimukset, jotka on annettu EU:n tiedonantoasetuksen 8. artiklassa, mikä tarkoittaa, että rahastot edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. 8. artiklan mukaisia rahastoja kutsutaan yleisesti vaaleanvihreiksi.

Muutos ei vaikuta osuudenomistajilta perittävien vuotuisten palkkioiden suuruuteen.

→ Lue lisää kansainvälisten indeksirahastojen muuttumisesta vastuullisiksi

→ ESG-merkintä Nordnetin indeksirahastoissa – mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Vastuulliset ETF:t.

Ei-toivotut omistukset.

Suodattimien avulla voit myös määrittää, millaisia omistuksia et halua ETF-sijoituksiisi (alkoholi, aseet, eläinkokeet, geenimuunnellut organismit (GMO), hiilivoima, palmuöljy, pienaseet, pornografia, sotateollisuus, torjunta-aineet, tupakka, uhkapelit ja ydinvoima).

Yksittäisten ETF:ien vastuullisuusdata.

Nordnetin palvelussa voit nähdä ETF:istä vastuullisuusdataa mm. hiiliriskiin sekä ympäristöasioihin (E), sosiaaliseen vastuuseen (S) ja hallintotapaan (G) liittyen. Kukin ETF saa vastuullisuusarvosanan omien ominaisuuksiensa pohjalta sekä suhteessa muihin saman kategorian ETF:iin. Tiedot tulevat Morningstarilta, joka toimii datan tarjoajana Nordnetin rahastosivuilla. ETF:ien vastuullisuusdataan pääset käsiksi yksittäisen ETF:n instrumenttisivulla, kun siirryt “Lisätietoja”-välilehdelle.

Inspiraatiota vastuullisiin ETF:iin.

Lehti

Vastuullisten ETF:ien löytäminen on nyt helpompaa kuin koskaan

Nordnet on julkaissut uudet ETF-instrumenttisivut. Nyt voit nähdä yli 800 ETF:ään liittyvää vastuullisuusdataa mm. hiiliriskiin sekä ympäristöasioihin (E), sosiaaliseen vastuuseen (S) ja hallintotapaan (G) liittyen. Vastuullisten ETF:ien löytäminen on siis entistä helpompaa.

→ Lue lisää uusista ETF-instrumenttisivuista

iSharesin vastuulliset ETF:t

Vastuullisuus on sijoittamisen tulevaisuutta

Viime aikoihin asti ympäristöarvojen ja vastuullisuusmittarien mukainen sijoittaminen merkitsi aina myös tuotoista tinkimistä. Tuoreet tutkimukset osoittavat, että tämä ei enää pidä paikkaansa. BlackRockin tutkimuksen mukaan ESG-indeksit ovat menestyneet yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin perinteiset indeksit, kun niiden volatiliteetti on vakioitu.

→ Lue lisää Nordnet Blogista

→ Tutustu iSharesin vastuullisiin ETF:iin

Invescon vastuulliset ETF:t

ESG ETF-rahastojen kasvava merkitys 

ESG-tekijöitä pidettiin aiemmin marginaalisena segmenttinä, joka kosketti vain pientä joukkoa ”eettisesti ajattelevia” sijoittajia. Nyt sitä pidetään kuitenkin keskeisenä strategiana kasvavalle sijoittajayleisölle.

→ Lue lisää Nordnet Blogista

→ Tutustu Invescon vastuullisiin ETF:iin

Inspiraatiota vastuulliseen sijoittamiseen.

Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen Rahamedian Instagram-livessä

Suvi Tuppurainen vieraana Rahamedian livessä vastuullisesta sijoittamisesta.

Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen vieraili Rahamedian Livessä kertomassa vastuullisesta sijoittamisesta. Haastattelussa Suvi Tuppurainen kertoo mm. mitä vastuullinen sijoittaminen on, miten vastuullisuus vaikuttaa sijoittamiseen megatrendinä, millaisia vastuullisuuden mittareita on ja kuinka luotettavia ne ovat ja mitä työkaluja löytyy vastuullisten sijoituskohteiden etsimiseen.

→ Katso taltiointi Rahamedian livestä

Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi

Martin Paasi: Kestävä kehitys, parempaa tuottoa.

Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi Nordnet Blogissa: "Kestävän kehityksen megatrendi jalkautuu yrityksiin paitsi sen kannattavuuden, kasvavassa määrin myös asenteiden muutosten takia. Tästä syystä varsinkaan sijoittajien, joille tämän kehityksen vaikutus tuloutuu kahta kautta, ei pitäisi jättää kestävää kehitystä huomioimatta. Bonuksena kaikki tänään elossa olevat, sekä tulevat vielä syntymättömät sukupolvet voivat iloita kestävämmästä kehityksestä."

→ Lue Martin Paasin kirjoitus

Kestävä sijoittaminen

Kestävä sijoittaminen puhuttaa sijoittajien somessa.

Vastuullinen sijoittaminen puhuttaa nykyisin niin keskustelupalstoilla kuin mediassakin. Myös Sharevilleen on syntynyt yli 300-henkinen keskusteluryhmä, jossa etsitään eettisesti kestäviä sijoituskohteita. Shareville-käyttäjä Ka-ching on kyseisen ryhmän ylläpitäjä. Kysyimme Ka-chingiltä hänen omista taustoistaan ja sijoitusharrastuksestaan.

→ Lue Ka-chingin haastattelu

Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi

Kestävää bisnestä ja hyvää tuottoa – totta vai utopiaa?

Sijoittajien keskuudessa on käyty laajaa keskustelua kestävän kehityksen käytäntöjen sisällyttämisestä sijoitusprosessiin, sekä sen mahdollisesta tuottovaikutuksesta. Kysymys kuuluu: paraneeko vai huononeeko tuotto, mikäli kestävä kehitys huomioidaan sijoituskohteita valittaessa?

→ Lue talousasiantuntija Paasin kirjoitus

Nordnetin Rahapodi Martin Paasi ja Miikka Luukkonen

#rahapodi-jaksoja kestävästä sijoittamisesta.

Miikka ja Martin ovat puhuneet vastuullisesta sijoittamisesta #rahapodissa.

→ Kuuntele jakso 83 – Kolmannen kauden aloitus
(eettinen sijoittaminen kohdasta 39:50)

→ Kuuntele jakso 42 – Naiset, lapset ja sijoittaminen

Shareville

Eettinen sijoittaminen -ryhmä Sharevillessä.

Sharevillestä löydät yli 200 000 sijoitussalkkua, joista hakea inspiraatiota kestäviin sijoituksiisi. Sharevillessä on myös runsaasti ryhmiä, jotka keskittyvät esimerkiksi tasa-arvoisiin yhtiöihin, uusiutuvaan energiaan tai ESG-tekijät huomioiviin yhtiöihin, kuten ryhmä "Eettinen sijoittaminen".

→ Liity Eettinen sijoittaminen -ryhmään

Aloita vastuullinen sijoittaminen Nordnetissä.

Välittäjä 2019, 2017, 2015 Nordnet sija 1.