Siirry pääsisältöön

Vastuullinen sijottaminen.

Löydä vastuullisia osakkeita, rahastoja ja ETF:iä.

Vastuullista sijoittamista pidettiin aiemmin kompromissina arvon ja "arvojen" välillä. Nykyisin sijoittajilla ei kuitenkaan ole varaa jättää vastuullisuustekijöitä huomiotta. Aiempaa tarkempi data, sen kehittyneempi analysointi ja yhteiskunnan muuttuvat asenteet ovat mullistaneet vastuullisen sijoittamisen täysin: enää se ei ole näpertelyä sijoitussalkun reunoilla, vaan tapa rakentaa salkun ydintä.

Kestävyys jaetaan yleensä kolmeen ESG-tekijään:

 1. Ekologinen kestävyys (Environmental) edellyttää, että ihmisen toiminta asettuu luonnon kantokyvyn rajoihin siten, etteivät luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemien toimivuus vaarannu.
 2. Sosiaalinen kestävyys (Social) pitää sisällään mm. ihmisarvosta kiinnipitämistä, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja syrjäytymisen ehkäisemistä.
 3. Taloudellinen kestävyys (Governance) tarkoittaa talouskasvua, joka ei perustu velkaantumiseen eikä henkisten tai materiaalisten resurssien tuhlaamiseen.

Miten voin edistää kestävää kehitystä sijoittamalla?

 • Voit sijoittaa rahastoihin, osakkeisiin tai ETF:iin, jotka eivät sijoita tai ole tekemisissä esimerkiksi aseiden, fossiilisten polttoaineiden, tupakan tai alkoholin kanssa.
 • Voit sijoittaa rahastoihin tai ETF:iin, jotka pyrkivät edistämään kestävää kehitystä liiketoiminnallaan ja sijoituspäätöksillään (SFDR-asetuksen mukaiset artikla 8- ja 9-rahastot) ja joilla on esimerkiksi vahvistettu ilmastotavoite (osakkeet).
 • Voit pyrkiä vaikuttamaan omistamasi yhtiön liiketoimintaan yhtiökokouksessa tai puhumalla suoraan yhtiön johdolle ja osakkeenomistajille.

Meille finanssialan toimijoille vastuullisuus tarkoittaa muun muassa sitä, että teemme vastuullisten sijoituskohteiden löytämisen niin helpoksi kuin mahdollista. Koska Nordnetin kautta voi sijoittaa tuhansiin eri sijoituskohteisiin, on tärkeää, että niistä voi seuloa esiin vastuullisimmat – ja toisaalta jättää hakutuloksista pois sellaiset, jotka eivät täytä käyttäjän itsensä asettamia vastuullisuuskriteerejä.

Sijoittamalla voit vaikuttaa – myös ympäristöön.

The Re:turn Initiative on Nordnetin tapa tukea toimijoita, jotka etsivät ratkaisuja ympäristö- ja ilmastohaasteisiin. Aloite on osoitus siitä, että jokainen voi tehdä jotain. Joka kerta, kun teet pörssikaupan, olet mukana vaikuttamassa.

Vastuulliset rahastot.

Ei-toivotut omistukset.

Suodattimien avulla voit myös määrittää, millaisia omistuksia et halua rahastosijoituksiisi (alkoholi, aseet, eläinkokeet, geenimuunnellut organismit (GMO), hiilivoima, palmuöljy, pienaseet, pornografia, sotateollisuus, torjunta-aineet, tupakka, uhkapelit ja ydinvoima).

Yksittäisten rahastojen vastuullisuusdata.

Nordnetin palvelussa voit nähdä rahastoista vastuullisuusdataa mm. hiiliriskiin sekä ympäristöasioihin (E), sosiaaliseen vastuuseen (S) ja hallintotapaan (G) liittyen. Kukin rahasto saa vastuullisuusarvosanan omien ominaisuuksiensa pohjalta sekä suhteessa muihin saman kategorian rahastoihin. Tiedot tulevat Morningstarilta, joka toimii datan tarjoajana Nordnetin rahastosivuilla. Rahastojen vastuullisuusdataan pääset käsiksi yksittäisen rahaston instrumenttisivulla, kun siirryt “Lisätietoja”-välilehdelle.

Uutuus! Neljä kansainvälistä indeksirahastoamme ovat nyt vastuullisia.

Nordnetin neljä kansainvälistä indeksirahastoa ovat saaneet vastuullisuusluokittelun ja täyttävät samalla uuden vastuullista sijoittamista koskevan EU-sääntelyn edellytykset kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta. ESG tulee sanoista Environment, Social ja Governance.

Nordnet Indeksirahasto Maailma, USA, Kehittyvät Markkinat ja Eurooppa seuraavat vakiintuneita MSCI ESG- ja S&P ESG -indeksejä. Rahastot sijoittavat korkeimmat ESG-pisteet omaaviin yrityksiin kullakin sektorilla.

Rahastot täyttävät vaatimukset, jotka on annettu EU:n tiedonantoasetuksen 8. artiklassa, mikä tarkoittaa, että rahastot edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. 8. artiklan mukaisia rahastoja kutsutaan yleisesti vaaleanvihreiksi.

Muutos ei vaikuta osuudenomistajilta perittävien vuotuisten palkkioiden suuruuteen.

→ Lue lisää kansainvälisten indeksirahastojen muuttumisesta vastuullisiksi

→ ESG-merkintä Nordnetin indeksirahastoissa – mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Vastuulliset ETF:t.

Ei-toivotut omistukset.

Suodattimien avulla voit myös määrittää, millaisia omistuksia et halua ETF-sijoituksiisi (alkoholi, aseet, eläinkokeet, geenimuunnellut organismit (GMO), hiilivoima, palmuöljy, pienaseet, pornografia, sotateollisuus, torjunta-aineet, tupakka, uhkapelit ja ydinvoima).

Yksittäisten ETF:ien vastuullisuusdata.

Nordnetin palvelussa voit nähdä ETF:istä vastuullisuusdataa mm. hiiliriskiin sekä ympäristöasioihin (E), sosiaaliseen vastuuseen (S) ja hallintotapaan (G) liittyen. Kukin ETF saa vastuullisuusarvosanan omien ominaisuuksiensa pohjalta sekä suhteessa muihin saman kategorian ETF:iin. Tiedot tulevat Morningstarilta, joka toimii datan tarjoajana Nordnetin rahastosivuilla. ETF:ien vastuullisuusdataan pääset käsiksi yksittäisen ETF:n instrumenttisivulla, kun siirryt “Lisätietoja”-välilehdelle.

Vastuulliset osakkeet.

Voit sijoittaa vastuullisesti osakkeisiin monella tapaa. Voit esimerkiksi valita sijoituskohteeksi yhtiön, joka pyrkii parantamaan sosiaalista vastuutaan ja hallintoaan ja tekemään yhteiskunnasta yhdenvertaisen. Voit myös suunnata katseesi ilmastokysymyksiin tai välttää sijoittamasta yhtiöihin, jotka toimivat esimerkiksi ase- ja tupakkateollisuudessa.

Alla esittelemämme osakevaihtoehdot pohjautuvat Sciencebasedtargets.orgin aloitteeseen, joka on toteutettu CDP:n, YK:n Global Impactin, WRI:n (World Resource Institute) ja WWF:n yhteistyönä. Yhtiöillä on ScienceBasedTargets.org-sivuston kriteerien mukainen, hyväksytty ilmastotavoite.

Aloite auttaa yhtiöitä arvioimaan päästöjään estääkseen ilmastonmuutoksen katastrofaalisimmat vaikutukset.

Sciencebasedtargets.org painottaa arvioissaan enemmän ympäristö- ja ilmastotekijöitä kuin yhteiskunnallisia ja hallintotapaan liittyviä asioita (ESG).

Vastuullisia osakkeita.

Yhtiö


AMD

Osta

Autodesk

Osta

AstraZeneca

Osta

Elisa

Osta

General Mills

Osta

Husqvarna AB

Osta

Hewlett Packard Co. (HP)

Osta

Vastuullisia osakkeita.

Yhtiö


Host Hotels & Resorts

Osta

Kellogg

Osta

Kesko – lue lisää Keskosta

Osta

Lundbeck A/S

Osta

PepsiCo

Osta

Nestlé

Osta

NRG Energy

Osta

 

Vastuullisia osakkeita.

Yhtiö


Nokia

Osta

Pfizer

Osta

Procter & Gamble

Osta

SAP

Osta

Stora Enso

Osta

Sony

Osta

Walmart Stores

Osta

Tavoitteet ovat hyväksyttäviä jos ne pohjautuvat siihen tieteellisesti tutkittuun lähtökohtaan, että ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi on tehtävä tiettyjä toimenpiteitä. Tavoite vähentää päästöjä on määritelty Intergovernmental Panel on Climate Changen (IPCC AR5) viidennessä arviointiraportissa, joka perustuu Pariisin vuoden 2015 ilmastosopimukseen.

Osa yhtiöistä on sitoutunut ilmastotavoitteisiin toiminnoissaan ja toiset ovat saaneet hyväksynnän ilmastotavoitteille Science Based Targetsilta.

Ylläolevassa listassa on yhtiöitä, jotka ovat saaneet hyväksynnän ja ovat kaupankäynnin kohteina Nordnetin palvelussa. Science Based Targetsin kotisivulla voit seurata, mitkä yhtiöt ovat saaneet ilmastotavoitteensa hyväksyttyä ja ryhtyneet toimenpiteisiin päästäkseen tavoitteisiinsa.

Science Based Targets on CDP:n, YK:n Global Compactin, WRI:n (World Recource Institute) ja WWF:n aloite. Se on lisäksi yksi We Mean Businessin koalitioyhteistyöprojekteista. Aloitteen tarkoitus on:

 • näyttää sivuillaan yhtiöitä, jotka nostavat omille kotisivuilleen tieteellisesti asetetut ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteet, näyttävät esimerkkitapauksia, järjestävät tilaisuuksia ja käyttävät mediaa kertoakseen uusista innovaatioista, vähentyneestä hallinnollisesta riskistä, raportoivat vahvistuneesta uskosta sijoittajien keskuudessa ja parantuneesta kannattavuudesta ja kilpailuedusta.
 • määritellä ja edistää tieteellisesti asetettuja tavotteita hillitä ilmastonmuutosta Technical Advisory Groupin avustuksella.
 • tarjota resursseja, workshopeja ja neuvontaa tavoitteiden käyttöönottamiseksi.
 • arvioida ja hyväksyä yhtiöiden ilmastotavoitteet riippumattomana osapuolena.

Aloitteen ensisijainen tavoite on saada tieteellisesti todistetut ilmastotavoitteet standardoitua ja osaksi yhtiöiden käytäntöä vuoteen 2020 mennessä. Toisena kunnianhimoisena tavoitteena on toimia tärkeässä roolissa globaalien kasvihuonepäästöjen vähentämisessä. Tieteellisesti todistetut ilmastotavoitteet ovat myös lähtökohta kestävän kehityksen hallintometodeille, jotka osaltaan vaikuttavat ilmastonmuutoksen hillintään.

Kuten yllä ilmenee, Sciencebasedtargets.org painottaa arvioissaan enemmän ympäristö- ja ilmastotekijöitä kuin yhteiskunnallisia ja hallintotapa-asioita (ESG). Yhtiöiden tuottopotentiaali ja muissa yhteyksissä saavutettu menestys ei vaikuta laatimiimme listoihin. Siksi on tärkeää, että teet omat analyysisi ja johtopäätöksesi ja käytät listojamme pelkästään inspiraation lähteenä.

On myös muita hyviä lähteitä yhtiövalinnoille, kuten esimerkiksi rahastoyhtiö RobecoSAMin vuotuinen The Sustainability Yearbook, joka käy yleisellä tasolla läpi kestävät sijoituskohteet globaalisti ja Corporate Knightsin ja As You Sow:n Carbon Clean 200 -raportti, joka listaa 200 suurinta, vihreää taloutta ajavaa julkista osakeyhtiötä.

S-Ray on uusi työkalu, jolla voit arvioida yli 4.000 maailman suurimman yhtiön kestävyyttä. Listalta löydät myös Pohjoismaisia yhtiöitä. Tällä hetkellä työkalu on ainoastaan englanninkielinen, mutta se on tärkeä askel eteenpäin yhtiöiden kestävyyttä ja ympäristöasioita arvioitaessa. Tutustu palveluun tästä.

Viimeisimmät artikkelit vastuullisesta sijoittamisesta:

 • Nordnetiltä ja Öhmanilta 1,7 miljoonan Ruotsin kruunun lahjoitus The Re:turn Initiativen ensimmäisellä vuosineljänneksellä

  The Return Initiative -hyväntekeväisyysaloitteessa Nordnet lahjoittaa ympäristö- ja ilmastohaasteisiin ratkaisuja etsiville toimijoille 0,10 Ruotsin...

  → Lue lisää
 • Nordnetiltä ja Öhman Groupilta The Re:turn Initiative -hyväntekeväisyysaloite

  Uudessa The Re:turn Initiative -hyväntekeväisyysaloitteessa Nordnet ja Öhman Group lahjoittavat ympäristön ja ilmaston parissa työskenteleville...

  → Lue lisää
 • Vastuullinen sijoittaminen puolessa tunnissa

  Kuluttamisessa vastuullisuus on ollut isossa roolissa jo pitkään. Vastuullisuus näkyy myös sijoittamisessa vuosi vuodelta yhä enemmän. Ja sen myötä...

  → Lue lisää

Aloita vastuullinen sijoittaminen Nordnetissä.

Välittäjä 2019, 2017, 2015 Nordnet sija 1.