Siirry pääsisältöön
Sijoitusstrategia – näin valitset itsellesi sopivan

Minkälaisia sijoitusstrategioita on olemassa? Millainen sijoitusstrategia sopii sinulle? Tässä kirjoituksessa tarkastellaan eri sijoitusstrategioita.

Sijoitussuunnitelman laatiminen.

Jokaisen sijoittajan kannattaisi aloittaa sijoitusstrategian pohtiminen laatimalla ensiksi sijoitussuunnitelma. Suunnitelmassa tulisi ottaa kantaa seuraaviin asioihin:

 • Nykytilanne – mikä on taloudellinen tilanteesi nyt?

 • Oma budjetti – paljonko voit sijoittaa kertasummana tai kuukausittain?

 • Riskinsietokyky – miten paljon olet valmis hyväksymään riskiä sijoitusten arvon heilahtelun osalta?

 • Sijoitustavoitteet – sijoitatko jotakin tiettyä tavoitetta varten?

 • Sijoitushorisontti – säästätkö lyhyellä vai pitkällä tähtäimellä?

Strategia muodostetaan suunnitelman ja omien tavoitteiden pohjalta.

Happy woman on laptop outdoor.jpg

Esimerkkejä yleisimmistä sijoitusstrategioista.

Arvosijoittaminen

Arvosijoittaminen on sijoittamista aliarvostettuihin yhtiöihin – siis yhtiöihin, joiden todellinen arvo on niiden markkinahintaa korkeampi. Yleensä arvosijoittajat karttavat kaikkein trendikkäimpiä toimialoja ja yhtiöitä. Ideana on pyrkiä löytämään yhtiöitä, joiden toimialalla on mahdollisimman vähän kilpailua. Jos ja kun tällainen yhtiö joskus alkaa menestyä, on osakkeiden arvonnousu todennäköisempää kuin erittäin kilpaillulla alalla. Ongelmana arvosijoittamisessa on sopivien yhtiöiden löytäminen – ne ovat usein hyvin tuntemattomia, ja toisaalta yhtiön olisi oltava hyvässä taloudellisessa tilanteessa. Muun muassa miljardiomaisuuden sijoittamalla tehnyt Warren Buffett tunnetaan arvosijoittajana.

 • Sijoitushorisontti: pitkä

 • Tavoite: löytää osakkeita, joiden hinta alittaa niiden todellisen arvon

 • Sopii: sijoittamisen perusteet ymmärtävälle ja kohtalaisen kokeneelle sijoittajalle

Lue lisää arvosijoittamisesta tästä.

Kasvusijoittaminen

Kasvusijoittaja pyrkii löytämään keskimääräistä nopeammin kasvavia yhtiöitä. Arvosijoittajan painottaessa enemmän jo toteutuneita tuloksia, kasvusijoittaja kääntää katsettaan pidemmälle tulevaisuuteen. Kasvuyhtiöihin sijoittavan tavoitteena on päästä hyötymään sekä tuloskasvusta että arvostuskertoimien kasvusta, jolloin yhtiön osakekurssi voi parhaimmillaan nousta kovallakin kulmakertoimella.

 • Sijoitushorisontti: pitkä

 • Tavoite: löytää keskimääräistä nopeammin kasvavia osakkeita

 • Sopii: kokeneelle sijoittajalle

Laatusijoittaminen

Laatusijoittaja kiinnittää katseensa ensisijaisesti yhtiön fundamentteihin, kuten kestävään kilpailuetuun, markkina-asemaan ja osaavaan johtoon. Laatusijoittaja ei huoli salkkuunsa keskinkertaisia tai huonoja yhtiöitä, vaan pyrkii ostamaan laadukkaita yhtiöitä silloin, kun niitä saa järkevään hintaan. Laatusijoittajan tuotto perustuu kannattavan kasvun myötä vahvistuvaan osinkovirtaan. Laatusijoittaminen sopii myös osta ja pidä -sijoittajille, sillä laatuyhtiöillä on taipumus pärjätä mallikkaasti läpi suhdanteiden.

 • Sijoitushorisontti: pitkä

 • Tavoite: löytää erinomaisia liiketoimintoja ja pitkän aikavälin menestyjiä kohtuulliseen hintaan

 • Sopii: kokeneelle sijoittajalle

Lue lisää laatusijoittamisesta tästä.

Indeksisijoittaminen

Indeksisijoittaminen tarkoittaa sijoittamista vertailuindeksiä seuraaviin, matalakuluisiin rahastoihin. Indeksisijoittaminen soveltuu niin aloitteleville kuin kokeneemmillekin sijoittajille. Sijoittajan tuotto määräytyy yleisen markkinakehityksen mukaan, koska indeksirahasto seuraa – nimensä mukaisesti – orjallisesti vertailuindeksiään. Sijoittajan saama tuotto vastaa siis yleistä markkinoiden kehitystä. Indeksisijoittaja voi valita laajasta valikoimasta indeksirahastoja ja hajauttaa sijoituksensa haluamallaan tavalla, vaikka kaikille maailman mantereille.

 • Sijoitushorisontti: keskipitkä tai pitkä

 • Tavoite: markkinoiden keskimääräinen tuotto mahdollisimman helposti

 • Helpoiten toteutettavissa ETF:illä

 • Myös kuukausisäästäminen indeksirahastoihin on helppoa

 • Sopii: lähes kaikille

Lue lisää indeksirahastoista

Opi ETF:istä Nordnet Koulun ETF-osiossa.

Osingon kasvusijoittaminen

Osingon kasvusijoittamiseen perustuvan strategian kulmakivenä on vuodesta toiseen kasvava osinkovirta. Painotus on siis vakaata ja kasvavaa osinkoa maksaviin yhtiöihin sijoittamisessa, ei niinkään nopeiden arvonnousutuottojen metsästämisessä. Sijoittaja keskittyy etsimään edullisesti arvostettuja, hyvää osinkotuottoa maksavia laatuyhtiöitä ja ostaa niitä pitkällä tähtäimellä.

 • Sijoitushorisontti: pitkä

 • Sijoitetaan vahvoihin osinkoa kasvattaviin yhtiöihin

 • Osinkoaristokraatit ovat yhtiöitä, jotka ovat kasvattaneet osinkoaan yli 25 vuotta putkeen.

 • Sopii: hieman kokeneemmalle sijoittajalle

Opi lisää osinkosijoittamisesta Nordnet Koulun osinko-osiosta.

Keskiarvostrategiat (“Dollar cost averaging”)

Keskiarvostrategia tarkoittaa sitä, että sijoittaja hajauttaa ajallista riskiään sijoittamalla tasasummia tasaisin väliajoin, esimerkiksi kerran kuukaudessa. Tällöin sijoittaja saa osakkeita tai rahasto-osuuksia vähemmän silloin kun kurssit ovat korkealla ja enemmän silloin kun kurssit ovat alhaalla – markkinoiden ajoittamiseen ei siis tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota kuin monissa muissa strategioissa. Sijoituskohteena voivat olla esimerkiksi ETF:t tai yksittäiset osakkeet.

Nordnetin tarjoama kuukausisäästäminen on hyvä vaihtoehto sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa ajallista riskiään säästämällä valitsemiinsa kohteisiin kuukausittain.

 • Sijoitushorisontti: keskipitkä tai pitkä

 • Poistetaan ajoituksen aiheuttamaa riskiä ostamalla tasaisesti samalla summalla

 • Sopii: aloittelevalle ja kokeneemmalle sijoittajalle, erityisesti hyvä passiiviselle sijoittajalle, jolla ei ole paljoa aikaa tai kiinnostusta aktiivisesti seurata markkinoita

Tekninen analyysi

Tekninen analyysistä voi hakea tukea lyhyen tai keskipitkän aikavälin sijoitusstrategialle. Teknisen analyysin avulla sijoittaja voi pyrkiä hyödyntämään lyhytaikaisia markkinapoikkeamia tuoton saamiseksi. Tekniseen analyysiin liittyy työkaluja ja laskentakaavoja, joista yleisin on liukuva keskiarvo. Yleisin tulkintatapa on verrata liukuvaa keskiarvoa arvopaperin hintaan. Liukuva keskiarvo antaa ostosignaalin, kun arvopaperin hinta nousee läpi keskiarvonsa. Myyntisignaali syntyy vastaavasti arvopaperin hinnan liukuessa keskiarvonsa alapuolelle.

 • Sijoitushorisontti: lyhyt tai keskipitkä

 • Kehitystä arvioidaan osakkeen historiallisen kehityksen pohjalta

 • Hyödynnetään markkinapoikkeamia

 • Työkaluja on paljon, mm. liukuva keskiarvo ja oskillaattorit

 • Sopii: hieman kokeneemmalle sijoittajalle, edellyttää työkalujen opiskelua

 • Tutustu myös Nordnet Koulun treidausosioon.

Kuinka päästä alkuun?

 1. Laadi itsellesi sijoitussuunnitelma

 2. Valitse itsellesi suunnitelman pohjalta sopiva strategia

 3. Tutustu strategiaan syvällisemmin esimerkiksi sijoituskirjallisuuden parissa.

 4. Tutustu muihin saman strategian sijoittajiin Sharevillessä, esimerkiksi Osinkoaristokraatit - tai ETF-keskusteluryhmässä

 5. Aloita sijoittaminen!


Sijoitusstrategiat | Matkalla massimaisteriksi (7/8)
Sijoitusstrategiat | Matkalla massimaisteriksi (7/8)