Cleantech-osakkeet.

Uusiutuvan energian yleis­tyminen on yhteiskunnallinen mega­trendi.

Globaalit ympäristöhaasteet, kuten ilmastonmuutos ja suurkaupunkien saasteongelmat ovat herättäneet niin poliitikot kuin tavalliset kansalaisetkin vaatimaan puhtaampia teknologioita ja uusiutuvan energian laajamittaisempaa käyttöä.

Kasvava ympäristötietoisuus luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin startup-yrityksille kuin pörssiyhtiöillekin.

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Ota säästösi hallintaan jo tänään.

Välittäjä 2019 Nordnet sija 1.