Hei, miten voimme auttaa?

Ulkomaisten osinkojen verotus

Kun saat osinkoa ulkomaiselta yhtiöltä, maksat siitä veroa osittain Suomeen** ja osittain yhtiön kotimaahan (verotukselliseen kotipaikkaan).

Nordnet ottaa saamastasi osingosta ulkomaisen veron, joka voi olla esimerkiksi 20 prosenttia. Sen jälkeen maksat Suomeen veroja sen verran, että olet maksanut yhteensä Suomen voimassaolevan osinkoveroprosentin mukaisesti veroja.

Verosopimus Suomen ja tiettyjen maiden välillä tähtää siihen, että sinun ei tarvitse maksaa täyttä veroa kahteen maahan. Nordnet huomioi verotussopimukset Pohjoismaiden, USA:n ja Kanadan kanssa niiden asiakkaiden kohdalla, jotka asuvat Suomessa. Se tarkoittaa, että et joudu maksamaan osinkoveroja kahteen kertaan sijoittaessasi näiden maiden pörssiyhtiöihin. On olemassa kuitenkin joitakin poikkeuksia riippuen esimerkiksi osinkotyypistä tai yhtiön yritysmuodosta, jolloin ennakonpidätystä saattaa joutua maksamaan enemmän kuin maiden välinen verotussopimus edellyttää.

Jos olet maksanut liikaa osinkoveroa muuhun kuin edellä mainittuun maahan, voit kääntyä osingot maksaneen yhtiön kotimaan veroviranomaisen puoleen. Valitettavasti Nordnet ei voi auttaa tässä tilanteessa.

**Maksat veroa siihen maahan, jossa olet kirjoilla. Tämä koskee Suomea, Ruotsia, Tanskaa ja Norjaa.

 

Tärkeää tietoa muualla kuin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa verovelvollisille asiakkaille:

Nordnet on päättänyt rajoittaa ulkomaisen lähdeveron perimistä alennettuna (15 %) yhdysvaltalaisten ja kanadalaisten yhtiöiden jakamien osinkojen osalta. Jatkossa yhdysvaltalaisten ja kanadalaisten yhtiöiden jakamasta osingosta peritään lähdevero 15 % suuruisena vain niiltä asiakkailta, joiden verotuksellinen kotipaikka on jossakin niistä maista, joissa myös Nordnet toimii paikallisesti (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska).

Lähdeveromenettelyn muutokseen on useita syitä, mutta pääsyitä ovat tiukentuva verotietojen käsittely kyseisissä maissa sekä asiakas- ja omistajatietojen dokumentointiin liittyvät vaatimukset, joita voidaan kyseisissä osinkojen lähdeveromaissa edellyttää liittyen nykyiseen verotukselliseen kotipaikkaasi. (Muu kuin Suomi, Ruotsi, Norja tai Tanska)

Tämä tarkoittaa, että täsmäytyspäivästä 9.10.2020 alkaen yhdysvaltalaisista ja kanadalaisista osingoista peritään täysimääräinen lähdevero. Lähdevero on yhdysvaltalaisissa osingoissa 30 % ja kanadalaisissa osingoissa 25 %. Nordnet ei valitettavasti pysty tarjoamaan tukea liikaa perittyjen lähdeverojen takaisinhakemiseksi.

Huomioi, että muutos EI koske sellaisten USA:ssa tai Kanadassa toimivien yhtiöiden osakkeita, jotka on rinnakkaislistattu Tukholman pörssiin (esim. Autoliv).

Vastasiko tämä kysymykseesi?

Takaisin