Siirry pääsisältöön

Miten voimme auttaa?

Ulkomaisten osinkojen verotus

Kun saat osinkoa ulkomaiselta yhtiöltä, maksat siitä veroa osittain Suomeen** ja osittain yhtiön kotimaahan eli verotukselliseen kotipaikkaan.

Nordnet ottaa saamastasi osingosta ulkomaisen veron, joka on esimerkiksi USA:ssa listatuille yhtiöille 15 %. Sen jälkeen maksat Suomeen sen verran, että olet maksanut veroja yhteensä Suomen voimassa olevan osinkoveroprosentin mukaisesti. Huomioi, että edellä kuvattu ei päde silloin, jos kyseessä on muulle kuin kotimarkkinalleen listattu osake, eli ns. kaksoislistaus. Jos esimerkiksi omistat Saksan markkinalla listattua yhdysvaltaisyhtiön osaketta, kyseisestä osakkeesta saatavista osingoista peritään pääsääntöisesti saksalainen lähdevero, eli 30 %.

Verosopimus Suomen ja tiettyjen maiden välillä tähtää siihen, että sinun ei tarvitse maksaa täyttä veroa kahteen maahan. Nordnet huomioi verotussopimukset Pohjoismaiden, USA:n ja Kanadan kanssa niiden asiakkaiden kohdalla, jotka asuvat Suomessa. Se tarkoittaa, että et joudu maksamaan osinkoveroja kahteen kertaan sijoittaessasi näiden maiden pörssiyhtiöihin. On olemassa kuitenkin joitakin poikkeuksia riippuen esimerkiksi osinkotyypistä tai yhtiön yritysmuodosta, jolloin ennakonpidätystä saattaa joutua maksamaan enemmän kuin maiden välinen verotussopimus edellyttää.

Jos olet maksanut liikaa osinkoveroa muuhun kuin edellä mainittuun maahan, voit kääntyä osingot maksaneen yhtiön kotimaan veroviranomaisen puoleen. Valitettavasti Nordnet ei voi auttaa tässä tilanteessa. Katso lisätietoja täältä.

**Maksat veroa siihen maahan, jossa olet kirjoilla. Tämä koskee Suomea, Ruotsia, Tanskaa ja Norjaa.

Ulkomaisten osinkojen verotuksen erot arvo-osuustilillä (AOT) ja osakesäästötilillä (OST)

Telian, SSAB:n ja muiden ulkomaille rekisteröityjen yhtiöiden jakamista osingoista jää pääsääntöisesti 15 % (USA, Ruotsi ja Kanada) tai 25–27 % (Saksa 26,4 %, Norja 25 % ja Tanska 27 %, tilanne 10.12.2020) suuruinen lähdevero yhtiön kotimaahan. Tavallisella arvo-osuustilillä (osake- ja rahastosalkussa eli AOT:llä) Suomen osinkoveroprosentin ylittävät lähdeverot pääsääntöisesti huomioidaan ja hyvitetään kotimaan verotuksessa, mutta osakesäästötilille ostettujen osakkeiden kohdalla lähdeveroa ei hyvitetä vastaavasti. Liikaa perittyjä lähdeveroja voi hakea takaisin yhtiön kotimaasta, mutta tämä jää sijoittajan itsensä vastuulle. Katso lisätietoja lähdeverojen takaisinhakemisesta täältä. Takaisinmaksettuja lähdeveroja myös verotetaan osakesäästötililtä nostettuna tuottona, eli niistä peritään pääomatulovero. Lue lisää "lähdeverohävikin" vaikutuksesta sijoittajan tuottoihin Nordnet Blogissa.

Lue lisää aiheesta osinkojen verotus.

Tärkeää tietoa muualla kuin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa verovelvollisille asiakkaille:

Nordnet on päättänyt rajoittaa ulkomaisen lähdeveron perimistä alennettuna (15 %) yhdysvaltalaisten ja kanadalaisten yhtiöiden jakamien osinkojen osalta. Jatkossa yhdysvaltalaisten ja kanadalaisten yhtiöiden jakamasta osingosta peritään lähdevero 15 % suuruisena vain niiltä asiakkailta, joiden verotuksellinen kotipaikka on jossakin niistä maista, joissa myös Nordnet toimii paikallisesti (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska).

Lähdeveromenettelyn muutokseen on useita syitä, mutta pääsyitä ovat tiukentuva verotietojen käsittely kyseisissä maissa sekä asiakas- ja omistajatietojen dokumentointiin liittyvät vaatimukset, joita voidaan kyseisissä osinkojen lähdeveromaissa edellyttää liittyen nykyiseen verotukselliseen kotipaikkaasi. (Muu kuin Suomi, Ruotsi, Norja tai Tanska)

Tämä tarkoittaa, että 9.10.2020 alkaen yhdysvaltalaisista ja kanadalaisista osingoista peritään täysimääräinen lähdevero. Lähdevero on yhdysvaltalaisissa osingoissa 30 % ja kanadalaisissa osingoissa 25 %. Nordnet ei valitettavasti pysty tarjoamaan tukea liikaa perittyjen lähdeverojen takaisinhakemiseksi.

Huomioi, että muutos EI koske sellaisten USA:ssa tai Kanadassa toimivien yhtiöiden osakkeita, jotka on rinnakkaislistattu Tukholman pörssiin (esim. Autoliv).

Vastasiko tämä kysymykseesi?

Takaisin
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki