Siirry pääsisältöön

Osinkojen verotus

Pitkäjänteiselle osinkosijoittajalle osakesäästötili ja sijoitusvakuutus antavat avaimet korkoa korolle -vaikutuksen täysimääräiseen hyödyntämiseen, mutta lyhyellä aikavälillä osinkojen verotus suosii arvo-osuustilisijoittajaa.

Osinkosijoittaminen on ollut jo pitkään suomalaisten suosiossa. Siinä osakkeen osinkotuottoa ja osingon kasvutahtia painotetaan sijoitusanalyysissä ja pyritään rakentamaan vahvaa kassavirtaa tuottava salkku. Kaikille ei kuitenkaan ole täysin selvää, kannattaako osinko-osakkeet ostaa arvo-osuustilille (AOT), osakesäästötilille (OST) vai ehkä sijoitusvakuutukseen (SV). Osinkojen verotus nimittäin eroaa merkittävästi tilityyppien välillä ja tilivalinnalla on vaikutusta pitkälle tulevaisuuteen.

Kokosimme tähän kirjoitukseen seikkoja, jotka kannattaa ottaa huomioon osinko-osakkeita ostettaessa.

Osinkojen verotus eri tilityyppien välillä.

Osinkojen verotus arvo-osuustilien ja osakesäästötilien välillä poikkeaa seuraavasti:

  • Arvo-osuustili: 85 % osingoista veronalaista tuloa, jota verotetaan pääomatuloveroprosentin mukaisesti.

  • Osakesäästötili ja sijoitusvakuutus: Tilin sisällä osinkoja ei veroteta, mutta arvonnousu verotetaan pääomatuloveroprosentin mukaisesti varoja tililtä nostettaessa.

Kun pääomatulojen verokanta on 30 prosenttia 30 000 euroon asti ja 34 % rajan ylittävältä osalta, muodostuu osinkojen veroasteeksi arvo-osuustilillä joko 25,5 % tai 28,9 %. Osakesäästötilillä ja sijoitusvakuutuksessa osinkojen veroasteeksi muodostuu 30 % tai 34 % tililtä varoja nostettaessa tai tiliä lopetettaessa.

Osakesäästötilin ja sijoitusvakuutuksen paras ominaisuus on korkoa korolle -ilmiön tehostuminen.

Hyvien sijoituspäätösten ohella toinen varallisuutesi kasvua huomattavasti tehostava tekijä on korkoa korolle -ilmiö. Osakesäästötilillä ja sijoitusvakuutuksessa siitä pääsee hyötymään täysimääräisesti, sillä tilin sisällä veroprosentti on 0 %. Arvo-osuustilillä verottaja vie 30–34 % jokaisesta voitollisesta kaupasta ja lisäksi 25,5 % jokaisesta maksetusta osingosta. Osakesäästötilillä ja sijoitusvakuutuksessa myös verottajalle korvamerkityn osuuden voi sijoittaa kasvamaan ja kerryttämään lisätuottoja.

osakesaastotilin ja aotn erot 100 000.png

Osingot verottomasti osakesäästötilille, mutta tarkkana ulkomaisten osinkojen kanssa.

Vaikka osinkojen verotus osakesäästötilillä ja sijoitusvakuutuksessa onkin nostojen yhteydessä kireämpää kuin arvo-osuustilillä, kääntyy tilanne pitkällä aikavälillä OSTin ja SV:n eduksi. Osakesäästötilin ja sijoitusvakuutuksen sisällä osinkoja ei veroteta, joten korkoa korolle -efekti pääsee oikeuksiinsa, kun osinko päätyy kokonaisuudessaan kerryttämään uutta tuottoa. Muutamien vuosien sijoitushorisontilla – ja etenkin jos osingot on tarkoitus nostaa salkusta ulos kulutukseen – osinko-osakkeet kannattaa pitää arvo-osuustilillä, mutta osakesäästötili ja sijoitusvakuutus vievät voiton pidemmällä aikavälillä.

Huomioi ulkomaisten osinkojen lähdevero.

Ulkomaisten osinkojen kohdalla tilanne muuttuu hieman, sillä osingoista peritään yhtiön kotimaan lähdevero (yleensä 15 %). Tavallisella arvo-osuustilillä Suomen osinkoveroprosentin ylittävät lähdeverot pääsääntöisesti huomioidaan ja hyvitetään kotimaan verotuksessa, mutta osakesäästötilille tai sijoitusvakuutukseen ostettujen osakkeiden kohdalla lähdeveroa ei hyvitetä vastaavasti. Osakesäästötiliasiakas voi hakea liikaa perittyjä lähdeveroja takaisin yhtiön kotimaasta, mutta tämä jää sijoittajan itsensä vastuulle. Takaisinmaksettuja lähdeveroja myös verotetaan osakesäästötililtä nostettuna tuottona, eli niistä peritään pääomatulovero.

Sijoitusvakuutuksessa suomalaiset ja norjalaiset osingot maksetaan vakuutussopimukseen ilman lähdeveroa. Jos vakuutukseen sisältyy ja jos vakuutukseen liitetään sijoituskohteita, joiden ulkomaisista osingoista, koroista tai muista vastaavista tuotoista peritään lähdeveroa vakuutusyhtiöltä, vakuutusyhtiöltä perittyjä veroja ei makseta takaisin tai hyvitetä vakuutuksenottajan vakuutussäästöön. Vakuutuksenottaja saa vakuutuksessa oleviin sijoituskohteisiin liittyvät ulkomaiset osingot, korot ja mahdolliset lähdeveron alaiset tuotot vakuutussäästöönsä vähennettynä vakuutusyhtiön maksamalla lähdeverolla.

Sijoitusvakuutus soveltuu hyvin tuotto-osuudellisten ETF:ien säilyttämiseen, koska niiden maksamista tuotto-osuuksista ei pidätetä ennakkoveroa.

Älä silti pelkää poimia ulkomaisia osakkeita osakesäästötilille ja sijoitusvakuutukseen.

Osakesäästötilin verohyötyä arvioitaessa heikoimmasta päästä ovat ulkomaiset osakkeet, joiden kokonaistuotto perustuu osinkotuottoon. Poiketen kotimaisista osinko-osakkeista, ulkomaisista osingoista menetetään osakesäästötilillä osinkojen verohuojennuksen lisäksi myös yrityksen kotimaassa pidätetty lähdevero, joka esimerkiksi ruotsalaisilla ja amerikkalaisilla yhtiöillä on yleensä 15 %.

Uudelleensijoitettavaa osakesäästötilillä jää edelleen enemmän (osakesäästötilin lähdevero 15 % vs. arvo-osuustilillä vuosittain maksettava osinkovero 25,5 %), mutta osakesäästötililtä rahaa nostettaessa ja pääomatulon realisoituessa ulkomaisista osingoista jää hieman vähemmän rahaa käteen kuin arvo-osuustilillä.

Tässäkin kohtaa on tärkeää ottaa huomioon kokonaisuus, eli jos osake tuottaa myös arvonnousun muodossa, vaakakuppi kääntyy nopeasti takaisin osakesäästötilin puolelle, kun sijoituksia on mahdollista myydä välissä ilman veroseuraamuksia.

Katso tästä ideoita osakesäästötilisi kansainväliseen hajauttamiseen.

Osakesäästötilin ja sijoitusvakuutuksen verohyöty on suurin osakkeiden arvonnoususta.

Osakkeen arvonnousua verotetaan samalla tavalla kaikkien tilimallien välillä, joten selvästi suurin verohyöty osakesäästötilillä ja sijoitusvakuutuksessa muodostuu siitä, että sijoituskohteiden vaihdossa syntyvistä voitoista maksettavat verot lykkääntyvät. Tämä on merkittävä hyöty pitkässä juoksussa, olit sitten aktiivinen osakesijoittaja tai “holdari”, joka pitää osaketta 10 vuotta kerrallaan.

Yhtiöiden elinikä on ollut jo pitkään laskussa ja sitä kautta osakepoiminnasta on tullut ja tulee tulevaisuudessa entistä aktiivisempaa. Tämä korostaa osakesäästötilin hyötyä, kun sijoituskohdetta voi vaihtaa verovapaasti. Hyötyä ei pilaa edes se, että osakesäästötilistä puuttuu hankintameno-olettama.

Osinkojen verotus eri tilityyppien välillä – yhteenveto.

Sopivan tilityypin valinta riippuu niin sijoitushorisontista kuin sijoitusstrategiastakin, mutta alla olevaan taulukkoon on koottu muutamia karkeita nyrkkisääntöjä, joiden avulla voit maksimoida osingoista saatavan hyödyn.

Miten sijoitat?
AOT
OST
SV
Sijoitushorisontti alle 5 vuotta
Pitkä sijoitushorisontti (5+ vuotta)
🟡
Yrityksen lukuun
Alaikäisen lukuun
Rahastoihin/ETF:iin
Tuotto-osuudellisiin ETF:iin
🟡
Suomalaisiin osinko-osakkeisiin
🟡
Ulkomaisiin osinko-osakkeisiin
🟡
🟡
Osallistun listautumisanteihin
🟡 Tulossa
Uudelleensijoitan osingot
🟡
Kuukausisäästösopimuksella
✅Rahastot ja/tai ETF:t
🟡 Tulossa rahastoihin
Aion nostaa osinkoja salkusta elämiseen tms.
Haluan hyödyntää osakkeita heti tai myöhemmin sijoituslainan vakuutena
🟡 Tulossa
Arvopaperien siirtäminen tilille/tililtä
🟡 Vain koko tili

Avaa Nordnet-asiakkuus ja hoida sijoittajan veroilmoitus helposti.Avaa Nordnet-tili
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki